Feier på tak.

Dette utstyret må du ha på taket før feieren kommer

Du har ansvar for at brannforebyggeren kan jobbe trygt på taket ditt – både hjemme og på hytta.

Tom Erik Galambos i Kongsberg brann- og redning.
Tom Erik Galambos

Det er viktig for sikkerheten din at brannvesenet inspiserer og feier skorsteinen din. Samtidig har du ansvar for sikkerheten til dem som jobber på taket ditt

– Arbeid i høyden medfører risiko. Sikkerhetstiltakene som er pålagt bolig- og hytteeiere er viktige for at vi som brannforebyggere skal kunne arbeide trygt, sier fagleder Tom Erik Galambos i Kongsberg brann- og redning.

Det er brannvesenet i kommunen som avgjør hvilken løsning som egner seg best på taket ditt. Hovedregelen er at en bygning som har

  • tak med utvendig helling over seks grader skal ha takstige/trinn festet i taktekkingen. Brannvesenet kan også kreve stige/trinn på tak som heller mindre enn seks grader hvis det er nødvendig for sikkerheten.
     
  • flere skorsteiner, skal ha gangbro mellom dem.
     
  • skorstein som stikker mer enn 1,2 meter over taket (målt på den korteste siden), skal ha et stabilt feieplatå (arbeidsplattform) ved skorsteinen. Platået bør være sklisikkert, og det skal være montert på kortsiden av skorsteinen eller ved en eventuell feierluke. 
Tom Erik Galambos i Kongsberg brann- og redning.
Tom Erik Galambos

Montering og ettersyn av takstige og takbro

Utstyret må være så solid at det hindrer eller stanser fall, og det skal tilfredsstille Arbeidstilsynets krav til utforming og sikkerhet. Videre skal det være montert slik produsenten har anvist. I tillegg bør du få sjekket at snø og is ikke har skadet utstyret i løpet av vinteren. 

Brannforebyggeren må dessuten komme seg trygt opp og ned. Som bolig- eller hytteeier skal du legge frem en stige før tilsyn/feiing.

– Det må være mulig å sikre stigen slik at den ikke kan gli på underlaget eller velte sidelengs eller bakover. I mange tilfeller skal det være montert sklisikring. Dette er en fast installasjon som oftest sitter ved takrennen. I tillegg skal stigen alltid stikke minst én meter over punktet der den lener seg mot taket eller en avsats, sier Galambos. 

Be brann- og redningsvesenet om råd

Hvis du er usikker på hva du skal gjøre og hvordan, er rådet å ta kontakt med brann- og redningsvesenet i kommunen din.

– Ikke vent til du får varsel om tilsyn eller feiing. Hvis utstyret ikke er på plass når vi kommer, må arbeidet utsettes. Det er uheldig med tanke på brannsikkerheten, sier faglederen.

Hyttetaket skal også ha sikkerhetsutstyr

Reglene om sikker adkomst gjelder både helårs- og fritidsboliger. Sistnevnte ble inkludert i Forskrift om brannforebygging i 2016. Men ifølge faglederen i hyttekommunen Kongsberg er det ennå noen hyttetak uten sikkerhetsutstyr.

– Det er naturlig at det tar tid før reglene «setter seg» blant hytteeierne. Ikke alle følger like godt med på endringer i lover og regler. Og kanskje har ikke alle kommunene drevet oppsøkende informasjonsarbeid. Men dette ordner seg i takt med at vi fører tilsyn. Da informerer vi hytteeiere som ikke har utstyret på plass om hva de må gjøre før vi kan komme tilbake for å gjennomføre tilsyn, sier Galambos. 

Sist oppdatert: