Skademelding for rettshjelp

Hva er rettshjelp?

Er du part i en tvist og den dekkes av forsikringen, kan du velge om du vil ha dekket alle kostnader forbundet med mekling eller dekket rettslige utgifter til advokat, sakkyndig, retten og vitner. Velger du mekling betaler du ingen egenandel. Om du ønsker mekling, huker du av for det når du melder saken på nett.

Saker løses ofte med mekling, men dersom saken ikke lar seg løse, eller du velger å avslutte meklingen, dekker vi fortsatt rettslige utgifter innenfor avtalt forsikringssum og egenandel.

Skademelding for rettshjelp

Som kunde og forsikringstaker kan du enkelt søke om rettshjelp ved å logge inn og melde skade på den forsikringen det gjelder. Her har du også mulighet til å velge mekling gjennom Mekle. 

Er du advokat kan du enkelt søke om rettshjelp for din klient.