Skademelding for rettshjelp

Hva er rettshjelp?

Rettshjelp er en refusjonsordning hvor du kan få dekket utgifter til advokat dersom du er i en tvist med en annen part. Gjensidige gir ikke juridiske råd, men kan dekke kostnadene til en advokat.

Skademelding for rettshjelp

Som kunde og forsikringstaker kan du enkelt søke om rettshjelp ved å logge inn og melde skade på den forsikringen det gjelder.

Er du advokat kan du enkelt søke om rettshjelp for din klient.