Skademelding for rettshjelp

CL13_0021 Rettshjelp Skademelding 1600x300.png

Hva er rettshjelp?

Rettshjelp er en refusjonsordning hvor du kan få dekket utgifter til advokat dersom du er i en tvist med en annen part. Gjensidige gir ikke juridiske råd, men kan dekke kostnadene til en advokat.

Skademelding for rettshjelp

Du kan søke om rettshjelp på to måter: