Skademelding for rettshjelp

Slik søker du om rettshjelp

Om du har behov for rettshjelp, kan du raskt og enkelt registrere saken ved å logge deg inn med BankID.

Dekkes saken av forsikringen, kan du velge om du vil benytte deg av mekling gjennom vår samarbeidspartner Mekle, eller få dekket utgifter til advokat. Gjensidige tilbyr ikke juridisk rådgivning. 

Velger du mekling, betaler du ingen egenandel.

Når bør jeg velge mekling?

De fleste saker kan løses med mekling, og vi anbefaler alltid å prøve dette først. Da får partene hjelp av en nøytral mekler til å løse tvisten raskt, gjennom en trygg og lovregulert prosess.

Hvis saken ikke lar seg løse, eller du velger å avslutte meklingen, dekker vi fortsatt rettslige utgifter innenfor avtalt forsikringssum og egenandel.

Søk om rettshjelp

Du kan raskt og enkelt søke om rettshjelp ved å logge inn og registrere saken – enten du selv er forsikringstaker, eller advokat som søker på vegne av en klient.

Dekkes saken av forsikringen, kan du velge om du ønsker å bruke mekling eller få dekket rettslige utgifter.