Voksne i god stemning

Er 60 det «nye 50»?

Dagens 60-åringer føler seg flere år yngre enn alderen skulle tilsi. Det kommer frem av en undersøkelse gjennomført av TNS Gallup for Gjensidige.

Produktsjef i Gjensidige, Jørgen Taalesen.
Produktsjef i Gjensidige, Jørgen Taalesen. Foto: Gjensidige.

Dagens 60-åringer føler seg flere år yngre enn alderen skulle tilsi. Det kommer frem i en undersøkelse gjennomført av TNS Gallup for Gjensidige.
Undersøkelsen fra 2016 viser at de aller fleste både føler seg og fremstår yngre, enn hva fødselsdatoen tilsier.

Produktsjef i Gjensidige, Jørgen Taalesen.
Produktsjef i Gjensidige, Jørgen Taalesen. Foto: Gjensidige.

– Det er at mange føler seg litt yngre enn de egentlig er, er i utgangspunktet et tegn på at folk generelt har god helse. At hele seks av ti respondenter i undersøkelsen over 50 år føler seg yngre er sånn sett positivt. At 60-årene ansees som «de nye 50-årene» kan høres ut som en floskel, men vi ser at dette funnet underbygges også i andre undersøkelser, sier produktsjef i Gjensidige Jørgen Taalesen

En graf som forteller hvordan gamle eller unge folk føler seg i forhold til sin reelle alder. Basert på undersøkelser gjort forGjensidige i 2016.
Grafen er basert på undersøkelsen gjort for Gjensidige i 2016.

Aktive i 60-årene

Det er kun i aldersgruppen 18 til 29 år at flertallet føler seg omtrent like gamle som deres kronologiske alder tilsier. Etter dette øker andelen som føler seg yngre, gradvis. Taalesen påpeker at mange over 60 er flinke til å være aktive.

– Tall fra SSB viser at aktivitetsnivået har økt betraktelig de siste årene. Når vi føler oss yngre tør vi i større grad å ta del i tilsynelatende utfordrende aktiviteter. Slik kan det at mange er unge til sinns gjøre at de også holder seg unge til beins, sier Taalesen.

Også yngre i andres øyne?

Undersøkelsen viser at vi i tillegg mener at andre oppfatter oss som yngre.

– Dette tyder på at mange ikke bare føler seg unge, men også at de mener de fremstår yngre enn hva de er. Videre kommer det frem at åtte av ti er positive til egen helse de kommende årene. Dette kan tolkes som at vi er trygge på vår egen helse, og er i liten grad bekymret for å møte på sykdom og skader tilknyttet for eksempel alder, avslutter Taalesen.

Hold deg aktiv

Når man blir eldre, opplever mange svakere muskulatur, og man orker derfor ikke like mye som før. For å unngå skader er det ifølge fysioterapeut og rådgiver i Gjensidige Ivar Sundsbø viktig å likevel opprettholde aktivitetsnivået.

– Først av alt vil jeg påpeke at man ikke bør være engstelig for å få belastningsskader. Belastningsskader kan oppstå dersom man over tid har belastet muskler og ledd med uvante bevegelser. For å unngå dette vil det derfor være lurt å øke belastningen gradvis og å gi strukturene god nok tid til å restituere før man utfører bevegelsene på nytt, sier Sundsbø.

Fysioterapeut og rådgiver i Gjensidige Ivar Sundsbø.
Fysioterapeut og rådgiver i Gjensidige Ivar Sundsbø. Foto: Gjensidige.

Skulle imidlertid en belastningsskade inntreffe bør man blant annet justere aktiviteten ifølge fysioterapeuten.

– Det aller viktigste er å justere aktiviteten som har gitt plagene. Ofte kan årsaken til plagene være at man er for svak i muskulaturen man har fått plager i og det kan derfor være riktig å styrke denne for å tåle belastningene bedre. For å vite hva man bør gjøre vil det i mange tilfeller være fornuftig å oppsøke en behandler med kompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Som oftest blir man kvitt plagene etter en liten stund og man kan gjenoppta aktiviteten, avslutter Sundsbø.

Med forsikringen Helse 55+,får du blant annet dekket inntil 12 fysio- og manuellterapitimer i året, samt seks naprapat-, og kiropraktortimer ved behov. Les mer om Helse 55+ og alle fordelene her, eller ring 915 03100 for å avtale et møte på ditt nærmeste Gjensidige-kontor.

Fysioterapeut og rådgiver i Gjensidige Ivar Sundsbø.
Fysioterapeut og rådgiver i Gjensidige Ivar Sundsbø. Foto: Gjensidige.

Sist oppdatert: