Kollegaer på flyplass på vei til møter.

Er du forberedt på å sende ansatte ut på reise igjen?

Det er flere år siden vi reiste så mye i jobben som vi gjør nå. – Sjekk at bedriften har forsikringene i orden, sier ekspert.

Per Arne Villadsen i Berg-Hansen
Per Arne Villadsen

Pandemien satte en effektiv stopper for reiser i næringslivet. Digitale møter ble raskt et vanlig innslag i veldig mange virksomheter. Det førte til spådommer om at folk vil reise mindre i jobben også etter pandemien, men nå avkrefter Statistisk sentralbyrå (SSB) yrkesreisens død.

Ifølge statistikerne er vi nesten oppe på nivået fra fjerde kvartal 2019, det siste «normalkvartalet» før koronaen. I andre kvartal 2022 ble det solgt yrkesreiser i Norge for 8,1 milliarder kroner.

Administrerende direktør Per Arne Villadsen i reisebyrået Berg-Hansen opplyser at deres tall bekrefter dette.

– Reiseaktiviteten i næringslivet nærmer seg samme nivå som i 2019, forteller Villadsen. Han legger til at det samme gjelder møter, events og konferanser.

Per Arne Villadsen i Berg-Hansen
Per Arne Villadsen

Flest yrkesreiser i Norge og Norden

Veksten i jobbreiser er størst i Norge og Norden, mens reiser til andre land ennå ikke er tilbake på 2019-nivå. I resten av verden er reiseaktiviteten fortsatt preget av ettervirkninger av Covid, konstaterer Villadsen.

– Store deler av reiselivet har mistet mange dyktige medarbeidere til andre bransjer. Det er usikkerhet knyttet til den økonomiske utviklingen og hvordan inflasjon, energikrise og krig vil påvirke den, sier han.

I Norge og Norden er vi altså nærmere normalen. Antakelsen om at vi er mer på Teams eller Zoom og mindre på farten stemmer tilsynelatende ikke, men Villadsen modererer bildet noe.

Digitalt bra, fysisk ofte bedre

Fredrik Tomter Skancke
Fredrik Tomter Skancke i Gjensidige

– Det er naturligvis en sterk vekst i digitale møter, og vi ser også at en hel del kursvirksomhet er digital. Samtidig er det tydelig at behovet for å møtes er stort, sier han.

Dette er en oppfatning Gjensidige deler, opplyser produktsjef Fredrik Tomter Skancke.

– Flere større bedrifter har antydet i mediene at det kan bli mindre reising enn tidligere. Vår opplevelse er at dette primært gjelder såkalte småmøter, sier Skancke.

I likhet med Villadsen peker Skancke på at folk har behov for å møtes fysisk. 

– Mange bedrifter har sosiale og faglige sammenkomster som kurs, konferanser og seminarer for påfyll og deling av kunnskap, sier han. 

Fredrik Tomter Skancke
Fredrik Tomter Skancke i Gjensidige

Økt prisnivå en del av bildet

Gjensidige ser økningen både i form av en moderat vekst i antallet forsikringer i bedriftene og generelt økte kostnader ved skadeoppgjør.

– De økte kostnadene gjenspeiler primært høyere fly-, overnattings- og levekostnader – ikke antall saker, understreker Skancke. – Det samme gjelder medisinsk behandling og sykehusutgifter. Alt er dyrere nå, påpeker han og fremholder at dette er god grunn til å sjekke at forsikringene for de ansatte er i orden.

Sykdom og skader forekommer vel så ofte på yrkesreiser som på private reiser. Det kan fort bli dyrt for både bedriften og den ansatte om forsikringene ikke er på plass. I tillegg kommer forsinkelser, som kan føre til at folk på jobbreise ikke rekker frem tidsnok til viktige møter, konferanser eller kurs, sier Skancke.

Forsinket bagasje

Et annet problem som mange opplevde sommeren 2022, er forsinket bagasje. Dette er en dekning i reiseforsikringen som mange har god bruk for, påpeker Skancke.
 

– Akkurat i sommer ble problemet forsterket av bemanningssituasjonen på flyplassene, sier han og legger til at viktige gjenstander, som medisiner og PC, hører hjemme i håndbagasjen.

– Dette er det ikke alltid like lett å få erstattet mens du er på reise, sier Skancke. 

Reiseforsikring som ansattgode

Ifølge SSB er også ferie- og fritidsreiser nesten oppe på 2019-nivå. I den anledning peker produktsjefen i Gjensidige på at yrkesreiseforsikringen også kan benyttes som et ansattgode.

– Absolutt, sier Skancke, – for et lite tillegg kan bedriften kjøpe en forsikring som dekker de ansatte også på fritiden. Familiedekning kan også legges til. Dette er attraktivt for mange.

Reiseforsikring for bedrifter dekker blant annet:

  • sykdom/skade på reise
  • personlige eiendeler 
  • forsinkelse som følge av tekniske feil og værforhold
  • forsinket bagasje
  • avbestilling ved uventet sykdom
  • egenandel ved skade på leiebil
  • hjelp i hele verden gjennom Gjensidiges døgnåpne alarmsentral, telefon +45 88 24 73 00.

Sist oppdatert: