Reise­forsikring for bedrift

Alle bør ha en tilstrekkelig reiseforsikring, også for jobbreiser. Reiseforsikring er svært gunstig å ha så fort du beveger deg utenfor hus eller kontor.

Reiseforsikring for jobb og fritid

Reiseforsikringen vår dekker uforutsette hendelser som kan oppstå i forbindelse med reiser på opptil 10 uker i hele verden.

 • Reiser du eller dere i jobbsammenheng, bør dere ha en yrkesreiseforsikring.
 • Du kan også velge reiseforsikring som gjelder for de ansattes ferie- og fritidsreiser.

Relatert innhold

Reiseforsikring for jobb og fritid

Reiseforsikringen vår dekker uforutsette hendelser som kan oppstå i forbindelse med reiser på opptil 10 uker i hele verden.

 • Reiser du eller dere i jobbsammenheng, bør dere ha en yrkesreiseforsikring.
 • Du kan også velge reiseforsikring som gjelder for de ansattes ferie- og fritidsreiser.

En fleksibel reiseforsikring

Forsikringen dekker:

 • Reisegods 
 • Utgifter ved akutt sykdom eller skade 
 • Avbestilling 
 • Forsinkelse 
 • Ansvar og rettshjelp 
 • Evakuering 
 • Ulykkesforsikring

 

Les mer om hva reiseforsikringen dekker

Du kan utvide dekningen til:

 • De ansattes fritidsreiser
 • De ansattes familie
 • Et høyere beløp for reisegods
 • Luftsport
 • Reiser av lengre varighet enn 10 uker