Bildet viser to bønder som mater sauer

Etterlyser bedre arbeidsforhold for bønder

Stor arbeidsbelastning og økonomiske bekymringer er noe av det som påvirker bønders psykiske helse mest. Eksperter mener en stressende hverdag i verste fall kan gå ut over dyrevelferden.

HMS-koordinator i Norsk Landbruksrådgivning, Halle Arnes.
Halle Arnes

Dette kommer frem i en rapport som er utarbeidet av Norsk Landbruksrådgivning. Rapporten viser i tillegg at mangel på fritid har en negativ innvirkning på norske bønder. HMS-koordinator i Norsk Landbruksrådgivning, Halle Arnes, forklarer at arbeidsoppgavene ofte overgår kapasiteten, noe som kan føre til mye stress og lavere trivsel.

– Vi ser at bønder jobber veldig mye, og gjerne opptil 60 timer i uken. Etter 60 timer med omfattende praktisk arbeid, må man også dokumentere at produksjonen er av god kvalitet, og at dyrene blir godt ivaretatt, sier Arnes.

Det å ha ansvaret for vedlikehold, dyrestell, økonomi og papirarbeid alene, og samtidig sørge for egentid, kan være utfordrende, ifølge Arnes.

– Mange bønder jobber selvstendig, og har derfor få eller ingen å dele bekymringene sine med. Det hele gir en samlet belastning som i verste fall kan gå utover dyrene, sier han.

HMS-koordinator i Norsk Landbruksrådgivning, Halle Arnes.
Halle Arnes

Glad bonde – glade dyr

Veterinær og universitetslektor ved Nord Universitet, Magnhild Oust Torske
Magnhild Oust Torske

Veterinær og universitetslektor ved Nord Universitet, Magnhild Oust Torske, er bekymret for arbeidsforholdene mange bønder står i. Gjennom forskningsprosjektet FarmMERGE ønsker hun, sammen med partnere i universitetssektoren og landbruksnæringa, å se nærmere på sammenhengen mellom human helse, dyrehelse og dyrevelferd. 

– Resultatene fra prosjektet kan blant annet brukes til å utarbeide målrettede tiltak for å bedre bønders fysiske og psykiske helse, samt arbeidsmiljø, sier Torske.

Hun mener samhandlingen mellom bønder og dyr er viktig for begge parter.

– Hvis bonden har fysiske eller psykiske helseplager, bruker vedkommende mye energi på å håndtere stress, noe som kan gjøre det vanskeligere å gjennomføre det nødvendige arbeidet i fjøset. Dersom arbeidsmiljøet og helsen er god, får bonden derimot mer tid med dyrene, og mer overskudd til å fange opp deres signaler, sier hun.

Torske mener god dyrevelferd kan føre til bedre økonomi, gjennom økt produksjon og lavere dyredødelighet.

– Samtidig er det viktig for forbruker å vite at dyrene har hatt det bra. Det er viktig for legitimiteten og omdømmet til landbruksnæringen at Norge produserer mat av høykvalitet fra husdyr som har levd et godt liv, sier Torske, og legger til: 

– Målet med prosjektet er å gjøre norsk landbruk til et enda bedre sted å jobbe for bonden, og bidra til enda bedre helse og velferd hos både folk og dyr.

Veterinær og universitetslektor ved Nord Universitet, Magnhild Oust Torske
Magnhild Oust Torske

Be om hjelp tidlig

Arnes håper forskningsprosjektet kan gi bønder som står i en vanskelig arbeidshverdag noen gode verktøy, og påpeker viktigheten av å kunne be om hjelp før situasjonen blir uhåndterlig. 

– Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere som jevnlig besøker gårder for å avlaste bønder og avdekke dårlige arbeidsforhold. Målet er å fange opp de som trenger hjelp, men det er også viktig at bønder som står i vanskelige situasjoner selv tar kontakt, sier HMS-koordinatoren, og legger til:

– Vi besøker ofte bøndene vi har et kundeforhold til, men hvis vi får inn en bekymringsmelding, reiser vi ut uansett. 

Ifølge han er nok hvile en av de viktigste faktorene for en god arbeidshverdag.

– Bonden må selv ta ansvar for å ta nødvendige pauser. Dessverre ser vi at det ofte blir nedprioritert når man har mye å gjøre, sier Arnes. 

Han forklarer videre at mange kan ha god nytte av å snakke med noen utenfra hvis arbeidshverdagen føles vanskelig.  

– Det å snakke om problemene kan forhindre at de vokser seg store og uhåndterlige. Vi tilbyr helsepersonell i bedriftshelsetjenesten, noe som blant annet kan innebære psykologtimer. Vi reiser ofte ut og legger igjen telefonnummer. Ikke alle ønsker hjelp med en gang, men mange tar kontakt når de har tenkt seg om, sier han.

Støtte gjennom bærekraftfondet

Anne Thorine Brotke, landbruksansvarlig i Gjensidige.
Anne Thorine Brotke

Anne Thorine Brotke, landbruksansvarlig i Gjensidige, forteller at norske bønder er i verdenstoppen når det kommer til dyrevelferd, men understreker viktigheten av at det kontinuerlig jobbes med tiltak som kan opprettholde og forbedre forholdene for både bønder og dyr. 

– Sammen med Norges Bondelag, har vi opprettet et bærekraftfond som skal dele ut inntil ti millioner kroner i året til tiltak som er skadeforebyggende, bærekraftige eller bedrer dyrevelferden. Ett av prosjektene som har fått innvilget støtte er FarmMERGE, sier Brotke. 

Forskningsprosjektet er en del av et større banebrytende «One Health»-prosjekt som ser bondens og dyrenes helse i sammenheng, og derfor fortjener støtte, ifølge Brotke. 

– Midlene fra Norges Bondelag og Gjensidiges bærekraftfond vil sikre finansiering av arbeid som gir verdifulle data og øker mulighetene for at One Health kan bli gjennomført. Det er et mål for oss at bærekraftfondet bidrar til å realisere prosjekter som kan øke kunnskapen, og som kan komme flere til gode, avslutter hun.

Fristen for å søke om midler fra Bærekraftfondet er 15.april.

Dette kan du søke om støtte til

Anne Thorine Brotke, landbruksansvarlig i Gjensidige.
Anne Thorine Brotke

Sist oppdatert: