Fire tegn på fukt- og vannskader i boligen

I 2020 ble det meldt inn vannskader for bortimot fem milliarder kroner til norske forsikringsselskaper, viser tall fra Finans Norge. Fukt- og vannskadeekspert, Johan Mattsson, sier det er særlig fire ting boligeiere bør være obs på.

Johan Mattsson, Fagsjef i Mycoteam
Johan Mattsson

Video i toppen: Camilla Lindblad opplevde marerittet da hennes nye hus hadde store vannskader som følge av en feilkonstruksjon i taket.

– Små fuktskader kan over tid gi like store materielle skader som vannlekkasjer. Det tar ofte tid før de oppdages, og de får derfor muligheten til å utvikle seg, sier Johan Mattsson, fagsjef i Mycoteam.

En rapport fra Folkehelseinstituttet viser at en av tre boliger har fuktproblemer som bør utbedres, i tillegg viser tallene fra Finans Norge at de fleste skader kommer som et resultat av slitasje på boligen.

– Mange kan ha hatt fuktskader i flere tiår uten å vite om det. Dette gjelder særlig i eldre hus, hvor det lettere kan samle seg fukt i konstruksjonen. Selv om fuktskader ikke alltid er like enkle å oppdage, er det en rekke tegn som indikerer at ikke alt er som det skal, forteller Mattsson. Han trekker frem fire ting boligeiere burde sjekke:

Johan Mattsson, Fagsjef i Mycoteam
Johan Mattsson

1. Saltutslag i kjelleren

Saltutslag er ansamlinger av salt som har kommet til via vann, og som blir igjen når vannet fordamper. Dette var ifølge vannskadeeksperten lettere å oppdage før, da det var mer vanlig med kjellere uten kledning på veggene inne.

– Saltutslag kan være et tegn på at vann kommer eller har kommet seg gjennom grunnmuren. Det kan ha blitt liggende igjen fra tiden huset ble bygget eller renovert, og da er det ikke problematisk, men hvis det fortsetter å komme nye saltutslag er det antagelig noe som bør undersøkes, sier Mattsson.

Han forklarer at avdamping av vann også går langsommere når grunnmuren har kledning på innsiden, og at det dermed kan utvikles sopp- og insektskader.

2. Skadedyr

Enkelte skadedyr er avhengige av vedvarende fuktige omgivelser for å overleve og formere seg. Om man oppdager disse skadedyrene i boligen bør man ifølge Mattsson handle raskt. 

– Insekter som sølvkre, skjeggkre, perlekre og stripet borebille er avhengig av stabilt høy fuktighet for å formere seg. Om man oppdager disse i boligen er det derfor sannsynlig at de har funnet et ynglested hvor det er fuktigere enn det bør være. Da bør man undersøke hvor disse insektene har bosatt seg, sier han.

Les også: Er du sikret mot disse krypene?

3. Soppforekomst i boligen

Enkelte fuktskader kan ifølge Mattsson være mer synlige enn andre. Et eksempel på dette er forekomsten av sopp. Vannskadeeksperten poengterer at ikke all sopp nødvendigvis er like farlig, men at man bør undersøke dem nøye.

– Misfarging av svertesopp og muggsopp er et problem. Både fordi det fører til kosmetiske skader, men også fordi det fører til et dårligere inneklima som kan være direkte helseskadelig for de som bor der. Siden muggsopparter har forskjellige vekstkrav, kan man faktisk ofte avklare kilden ved å studere muggsoppen, opplyser Mattsson.

4. Is på tak og vegg

Som Camilla Lindblad i videoen opplevde, kan istapper og større mengder is på utsiden av huset være et tegn på at noe er feil i byggkonstruksjonen.

– Is på tak, og i enda større grad, is i takrenner og istapper fra takfot og takrenner, kan indikere et problem med boligen. Som oftest dreier det seg om varmetap fra boligen i kombinasjon med mangelfull utlufting av loft eller takkonstruksjon. Varmen kan smelte snø på taket og smeltevannet renner deretter ned til den uisolerte takfoten og takrennen, sier Mattsson.

Han forklarer at vannet der fryser til is og at dette kan bygge seg opp til store issvuller og istapper. 

– Issvullene kan gjøre at nytt smeltevann ikke får rent vekk, og i stedet renner over kanten på beslag og inn i takkonstruksjonen, sier han.

Ta grep med en gang

Jørn Andre Johansen, Prosess- og fagansvarlig i Gjensidige.
Jørn Andre Johansen.

Prosess- og fagansvarlig i Gjensidige, Jørn Andre Johansen, forteller at det er viktig å handle raskt ved mistanke om vannskader i boligen.

– Om vannskader blir stående over tid uten at de utbedres vil omfanget av skadene bare øke. Det er derfor lurt å ta grep om problemet, så slipper man store inngrep senere. Ta derfor kontakt med forsikringsselskapet, så vil de kunne rådføre deg om veien videre, avslutter han.

Dette dekker husforsikringen

Jørn Andre Johansen, Prosess- og fagansvarlig i Gjensidige.
Jørn Andre Johansen.

Sist oppdatert:

Mer om:

HusByggØkonomi