Maur på fasade.

Insektalarm! Dette kan styret gjøre

Styret bør forebygge angrep i fellesområdene og gi beboerne råd om hvordan de unngår blindpassasjerer – på vei hjem fra høstferie for eksempel.

Kenneth Magnussen i Gjensidige
Kenneth Magnussen i Gjensidige

Noen insekter kan gjøre skade på bygningen. Andre lever av vertskapets blod. Men de aller fleste gjør større psykisk enn fysisk skade. Uansett er de ubudne gjester som vi ikke ønsker å ha i hus – enten vi bor i enebolig eller tett på andre i et sameie eller borettslag.

I fellesområdene er det opp til styret å gjøre livet surt for insektene. I boenhetene er det først og fremst opp til eierne (eller leierne) å stenge døren for småkrypene, opplyser Kenneth Magnussen i Gjensidige.

– Styret har likevel en viktig oppgave med å informere eiere og leietakere om hvordan de unngår å få insekter i leiligheten. Det å forebygge er en felles oppgave. Hvis én beboer er uheldig, kan problemet spre seg på kort tid, påpeker Magnussen.

Han nevner spesielt skjeggkre, kakerlakker, veggedyr, faraomaur og andre typer maur som vanlige utfordringer. I tillegg har mange boligselskaper vært plaget med møll og veps.

Kenneth Magnussen i Gjensidige
Kenneth Magnussen i Gjensidige

Beboerne må tørre å fortelle om insektangrep

Det finnes mange gode kilder til informasjon om de enkelte insektene og forebygging av insektangrep. Gjensidige har skrevet flere artikler om emnet. I tillegg er det mye nyttig stoff å finne hos for eksempel Folkehelseinstituttet og Norsk Hussopp Forsikring, opplyser Magnussen.

Han anbefaler styret å ta i bruk det som er tilgjengelig av informasjonskanaler: boligselskapets nettsider, Facebook-sider, oppslagstavler, årsmøte/generalforsamling og dugnader.

– I tillegg bør dere oppfordre beboerne til å ta kontakt umiddelbart hvis de får insekter i boligen. Det er umulig å gardere seg helt mot småkryp, og det er viktig at folk tør å si fra hvis de er uheldige. Tidlig innsats er avgjørende for å hindre at dyrene sprer seg, understreker Magnussen.

Insekter blir gjerne båret over dørstokken i feriekofferter og emballasje av kartong eller papp. Det er spesielt viktig å gi råd om hvordan folk på reise kan unngå uønskede blindpassasjerer. Emballasje bør kastes i papirinnsamlingen så snart innholdet er pakket ut.

Støvsug kjelleren

Kari Rigstad i Nokas Skadedyrkontroll AS
Kari Rigstad

Mange boligselskaper bruker en profesjonell aktør for å kartlegge risikoen og gjennomføre tiltak mot insekter, opplyser fagsjef og biolog Kari Rigstad i Rentokil.

– Det er smart å få hjelp av en skadedyrbekjemper. Samtidig er det en fordel å ha kunnskap selv, det vi kaller bestillerkompetanse. Vi anbefaler at styret ikke bare setter bort jobben, men også engasjerer seg i det forebyggende arbeidet. Jo mer egeninnsats, dess større er sjansene for å unngå eller avdekke et angrep på et tidlig stadium, sier Rigstad.

Insektene trives best hvor det er støv, fuktighet og gjenstander som de kan gjemme seg under. Skadedyr etablerer seg gjerne i kjellere og på loft der folk har stuet bort ting de ikke har brukt eller sjekket på mange år. Rene, ryddige og tørre fellesområder er effektive tiltak, fremhever fagsjefen.

– Dere vasker oppgangene, men når ble fellesarealene i kjelleren og på loftet rengjort sist? Støvsug disse stedene jevnlig, så blir dere kvitt insektenes matfat, sier hun.

Kari Rigstad i Nokas Skadedyrkontroll AS
Kari Rigstad

Tett sprekker og hull

Svein Stormoen i Norsk Hussopp Forsikring
Svein Stormoen

God ventilasjon i bygg er viktig – også med tanke på forebygging av insektangrep. Det er naturligvis en forutsetning at insektnettingen i ventilene er hel, påpeker skadesjef Svein Stormoen i Norsk Hussopp Forsikring.

– I tillegg må hull og sprekker i og rundt grunnmuren tettes. Listene rundt dører og vinduer er ofte et svakt punkt. Ellers gjelder regelen om å holde det rent og ryddig også utendørs. Sørg for å gjøre forholdene så ugunstige som mulig med tanke på reirbygging og mattilgang, sier Stormoen.

Ett tiltak er å unngå jord og planter helt inntil grunnmuren. I tillegg er et grusfelt inntil veggen mer effektivt enn for eksempel steinheller, som er fine skjulesteder for småkrypene. Et åpent og ryddig felt reduserer også risikoen for at mus og rotter svirrer rundt husveggene.

Svein Stormoen i Norsk Hussopp Forsikring
Svein Stormoen

Slik fjerner dere vepsebol

Det summer på loftet. Vepsen har laget bol. Mange er redde for å bli stukket – allergikere med god grunn. Det er spesielt på sensommeren, når vepselivet går mot slutten, at den kan bli aggressiv.

– Veps etablerer seg i april og mai. Det kan dere forhindre ved å tette sprekker og sørge for at nettingen er hel i lufteluker og under takutspring. Ellers kan dronningen komme seg inn og bygge bol, sier Stormoen.

Om høsten vil vepsen uansett dø. Men hvis bolet skaper frykt blant beboerne, må det fjernes. Det bør skje om kvelden når vepsen er «hjemme».

– Dekk deg godt til og legg en plastpose over bolet. Lukk posen godt og plasser den i fryseboksen. Der dør vepsen i løpet av noen få timer. En annen metode er å tråkke bolet flatt inni posen – som da bør være dobbel. Dere kan også bruke vepsespray. Det er effektivt, men giftbruken bør minimeres, påpeker Stormoen.

Han legger til at det kan være tryggest å la profesjonelle fjerne store bol.

Stopp møllen

Mange har funnet frem vintertøyet sitt, bare for å oppdage at ullgenseren har fått mange små hull siden sist. I verste fall kan møll ødelegge kostbare plagg som for eksempel bunader.

– Vi ser ofte at møll sprer seg fra bod til bod. Minn beboerne på at de bør oppbevare tepper og plagg av ull i tette plastkasser eller annen egnet emballasje. For øvrig er små poser med tørket lavendel eller sedertrekuler gode repellenter, altså giftfrie stoffer som hindrer at møll etablerer seg, sier Kari Rigstad.

Hun presiserer at repellenter ikke hjelper hvis møllen allerede har etablert seg.

Forsikringen dekker skader

Boligselskaper som har forsikret bygningen i Gjensidige får dekket reparasjoner av skader som insekter, mus og rotter gjør på selve bygningen. Forsikringen omfatter også kostnader forbundet med fjerning av døde dyr og sjenerende lukt, opplyser Kenneth Magnussen.

– Forsikringen kan utvides til også å dekke skadedyrbekjempelse. Denne tilleggsdekningen hjelper dere med å håndtere skadedyr som ikke nødvendigvis er farlige eller som har påført bygningen skade, men som likevel er sjenerende og ubehagelige. Det kan for eksempel dreie seg om skjeggkre, mus, rotter, maur, veggedyr, veps, kakerlakker eller møll, sier Magnussen.

Sist oppdatert: