Dame på fjelltur.

Jobbe mindre etter 50? Sjekk pensjonen først

Hvis du går ned i stilling, får du mindre å leve av her og nå. I tillegg må du regne med lavere pensjon.

Beate Fahre i Vestby & Fahre AS
Beate Fahre

– Det er mange grunner til at folk ønsker å jobbe mindre. Noen vil gjøre det av hensyn til egen helse. Andre har foreldre som trenger mer hjelp på sine gamle dager. I tillegg er det en del som rett og slett ønsker mer frihet. Overskriften kan være «jobbe mindre – leve mer», sier Beate Fahre i Vestby & Fahre AS.

Som pensjonsrådgiver får hun ofte spørsmål fra folk som ønsker å veksle noe av inntekten inn i mer fritid. For de fleste koker det hele ned til spørsmålet «hva har jeg råd til».

– Det er lett å regne ut hva deltid koster i form av lavere inntekt her og nå. Men redusert stilling i dag påvirker også inntekten i morgen: alderspensjonen fra NAV, en eventuell innskuddspensjon fra arbeidsgiveren – og hvis du har AFP på arbeidsplassen, sier Fahre.

Hun legger til at deltid også kan føre til at du må utsette planene dine om å ta ut pensjon.

Beate Fahre i Vestby & Fahre AS
Beate Fahre

20 000 kroner mindre per år

Hva er konsekvensen av deltid i kroner og øre? Fahre tar utgangspunkt i at du jobber 80 prosent i 15 år – fra du er 52 år til du fyller 67 år. Hvis årsinntekten i full stilling er 650 000 kroner, vil én ekstra fridag i uka gi 20 000 kroner mindre per år i alderspensjon fra NAV.

Hva med innskuddspensjonen? Hvis arbeidsgiveren din sparer minstesatsen på 2 prosent, vil du få 6 000 kroner mindre per år i «jobbpensjon».

– Hvis jobben sparer 5 prosent, utgjør det 14 000 mindre per år i de ti årene du får utbetalt tjenestepensjon, sier Fahre.

Høy inntekt påvirker ikke alderspensjonen

Har du høy lønn, kan du jobbe redusert uten at det påvirker utbetalingen fra NAV. Årsaken er at du uansett ikke får alderspensjon av inntekt over 7,1 G, som er 755 000 kroner i mars 2022.

– Det betyr at du kan gå ned i 80 prosent stilling uten at det påvirker alderspensjonen – gitt at du tjener minst 950 000 kroner, sier Fahre.

Deltid vil imidlertid påvirke tjenestepensjonen, som har et øvre tak på 12 G (1 276 788 kroner i mars 2022). Mange arbeidsgivere sparer ekstra for ansatte som tjener mer enn 7,1 G. Hensikten er å kompensere for noe av det de taper på at NAV har dette som øvre grense.

– Hvis arbeidsgiveren din sparer 5 prosent av det du tjener opptil 7,1 G og 10 prosent av det overskytende, vil du få 25 000 kroner mindre i året hvis du jobber 80 prosent, sier Fahre.

Deltidsarbeid og AFP

Mange arbeidstakere i privat sektor er omfattet av tariffestet AFP. Hvis dette gjelder deg, bør du undersøke hvilke følger deltidsarbeid har for både retten til og størrelsen på AFP. Forhør deg med personalavdelingen på jobben eller fagforeningen din, er Fahres råd.

Hun viser til at mange har rett til AFP selv om de jobber redusert, men at ytelsen kan bli redusert som følge av deltidsarbeid.

Må utsette pensjonisttilværelsen

Vil du gjerne ta ut pensjon – helt eller delvis – allerede når du fyller 62 år? Det kan bli vanskelig hvis du har mange år med deltid i 50-årene – og særlig hvis du også jobbet deltid eller hadde lav lønn tidligere i karrieren.

– For å ta ut pensjon, må du ha tilstrekkelig opptjening i NAV fra arbeidsinntekten din. Sjekk hvordan du ligger an før du tar beslutningen om å gå ned i stilling. Kanskje frister ikke en ekstra fridag like mye hvis det innebærer at du må vente med å ta ut pensjon, sier Fahre.

Ta et informert valg

Eksemplene over er kanskje ikke direkte sammenlignbare med situasjonen din. Likevel vil du få en indikasjon på hvordan deltidsarbeid påvirker pensjonen, mener Fahre.

– Noen kan leve godt med 20 000–40 000 kroner mindre i året – før skatt. For andre vil det være mye penger. Likevel kan livssituasjonen tilsi at det er riktig å jobbe mindre i noen år. Mitt råd er uansett at du bør undersøke hvordan deltidsarbeid påvirker pensjonen din før du bestemmer deg, sier Fahre.

Mister halve inntekten

Melisa Mujic
Melisa Mujic i Gjensidige

Pensjonsrådgiver Melisa Mujic i Gjensidige viser til at de fleste ender opp med en pensjon på 40–65 prosent av lønnen. Det inkluderer alderspensjonen, tjenestepensjonen og en eventuell AFP.

– På Norsk Pensjon kan du se hva du ligger an til å få. Det vil gi et godt utgangspunkt for å vurdere deltidsarbeid. Husk at mange pensjonister erfarer at reduksjonen i inntekt til en viss grad blir oppveid av lavere utgifter. Som regel kommer det av at de har betalt tilbake hele eller nesten hele boliglånet sitt, sier Mujic.

Det kan være vanskelig å danne seg et bilde av den økonomiske situasjonen mange år frem i tid. Mujic anbefaler å be en økonomisk rådgiver om hjelp.

– I Gjensidige Pensjonsforsikring har vi autoriserte rådgivere som kan hjelpe deg å legge en god plan for hvordan du skal nå dine fremtidige mål, sier hun.

Melisa Mujic
Melisa Mujic i Gjensidige

Sist oppdatert: