Mann og sparegris.

Slik kan du få 10 000 kroner mer i pensjon per år

Det kryr av råd til dem som skal spare til pensjon. Dette tipset er først og fremst til deg som har begynt å bruke av den.

Beate Fahre i Vestby & Fahre
Beate Fahre

– Inntrykket er at folk tror pengene fra innskuddspensjonen blir «låst» idet de skal begynne å bruke dem. Det er feil. Hvis du hadde innskuddspensjon da du var i arbeid, er det gode sjanser for at du kan skaffe deg en «lønnsøkning» selv etter at du har blitt pensjonist, sier pensjonsrådgiver Beate Fahre i Vestby & Fahre. 

Du finner Fahres tips lenger ned i artikkelen. Først kan det være kjekt å vite litt mer om innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis

– De fleste virksomheter i privat næringsliv er omfattet av ordningen innskuddspensjon. Den går ut på at arbeidsgiver setter av en prosentandel av de ansattes lønn til pensjon. Pengene tilhører arbeidstakeren, men er altså øremerket pensjon. Du må vente med å bruke dem til du er minst 62 år gammel, forklarer Fahre.

Beate Fahre i Vestby & Fahre
Beate Fahre

Blir pensjonskapitalbevis når du slutter

Hvis du byttet jobb, fikk du (på noen vilkår) med deg pengene som var spart for deg i form av et pensjonskapitalbevis. Da du ble pensjonist, skjedde det samme med innskuddspensjonen hos din siste arbeidsgiver. Jo flere arbeidsgivere med innskuddspensjon, dess flere pensjonskapitalbevis – som ikke er et stykke papir, men en konto hos en eller flere pensjonsleverandører.

Leverandøren(e) tar betalt for jobben med å administrere og forvalte pengebeholdningen din. 

– Da du var ansatt, var det arbeidsgiveren som dekket disse utgiftene. Nå blir de trukket fra saldoen din og spiser dermed av pengene du skal leve av som pensjonist. Har du pensjonskapitalbevis hos flere leverandører, må du betale gebyrer til hver enkelt, sier Fahre.

Lavere kostnader

Dette er grunnen til at myndighetene, rådgivere og mange pensjonsleverandører anbefaler folk å samle pensjonskapitalbevisene på ett sted. Det reduserer beløpet som går til administrasjon og forvaltning ­– gitt at leverandøren din er konkurransedyktig på pris, sier Fahre.

Et fåtall følger imidlertid rådet, og det er en av grunnene til at ordningen Egen pensjonskonto ble innført i 2021. Her blir innskuddspensjonen fra nåværende arbeidsgiver og eventuelle pensjonskapitalbevis samlet automatisk hos én leverandør. Et mål med reformen er at folk skal betale mindre for administrasjon og forvaltning.

– Egen pensjonskonto gjelder imidlertid bare for arbeidstakere som er med i en innskuddspensjon hos arbeidsgiveren sin. Er du pensjonist, har du ikke egen pensjonskonto. Jeg har inntrykk av at dette styrker en oppfatning om at pensjonister ikke kan påvirke pensjonen sin. Det er feil. Pensjonskapitalbevisene dine blir ikke «låst» når du går over i pensjonistenes rekker. Du har full rett til å samle dem hos en forvalter som tar lave gebyrer, sier Fahre.

Kostnadene kan øke når du blir pensjonist

Rådgiveren peker på enda en grunn til at du bør være nøye med å sjekke betingelsene på pensjonskapitalbevisene dine.

– Arbeidsgivere forhandler gjerne frem en god avtale på vegne av de ansatte. Dermed kan det hende at kostnadene var lave da du var i jobb. Men da du ble pensjonist, ble innskuddspensjonen altså gjort om til et pensjonskapitalbevis. Det er stor sannsynlighet for at gebyrene samtidig økte betraktelig. En avtale som var god i går, trenger med andre ord ikke å være fordelaktig for deg i dag, sier Fahre.

Opptil 10 000 kroner mer i året

Hvor mye kan du tjene på pensjonsgrepet? Fahres eksempel tar utgangspunkt i en pensjonskapital på 1,5 millioner kroner, som skal vare i 15 år. 

– Forskjellen i total pensjon i løpet av de 15 årene kan være så mye som 140 000 kroner avhengig av om du har pensjonskapitalbeviset ditt hos noen som tar blant de høyeste eller laveste gebyrene. Går du fra dyrest til billigst, utgjør det en forskjell på nesten 10 000 kroner i året, sier hun.

Informasjon om hvilke gebyrer du betaler i dag finner du i dokumentene fra din(e) leverandør(er). På Finansportalen finner du en oversikt over ulike leverandørers billigste alternativ. Vær oppmerksom på at det billigste alternativet kan gjelde for ett enkelt fond, og det er ikke gitt at det er et godt alternativ for deg, påpeker Fahre.

– Hvis du vil velge enkeltfond uten å ha god kunnskap om finansmarkeder og sparing, bør du søke rådgivning først. Uavhengig av dette vil det å samle forskjellige pensjonskapitalbevis hos én leverandør være fornuftig for de aller fleste, sier hun.

Du bestemmer

Du har også andre rettigheter knyttet til pensjonskapitalbevis. Du kan bestemme hvor mange år pengene skal fordeles over – så lenge du oppfyller kravet om at utbetalingene skal skje over minst ti år og til du er minst 77 år.

I tillegg kan du endre spareprofilen som er valgt for pensjonskapitalen din. Pengene dine er plassert i verdipapirer, og leverandørene setter sammen profiler med ulik grad av risiko.

– De fleste leverandørene anbefaler en nedtrapping av risiko de siste årene før pensjonsalder. Begrunnelsen er at du ellers risikerer å miste store deler av pensjonen din hvis aksjemarkedet går på en smell. Men det er dine penger, og du står fritt til å vurdere risiko opp mot forventet avkastning – uten at du skal ta det som en direkte oppfordring til å plassere pensjonen din i verdipapirene med høyest risiko, sier Fahre.

Sist oppdatert: