Unge mennesker som ler av noe på en PC-skjerm.

Forsikring når du flytter for deg selv

Det er tusen ting å tenke på når du skal begynne å studere eller jobbe. Forsikringer, for eksempel. Her er to som du absolutt bør ha.

Av Andreas Ø. Amundsen, produktutvikler i Gjensidige

Jeg anbefaler at du skaffer deg innboforsikring og reiseforsikring. Dette er det flere gode grunner til.

Når det gjelder innboforsikring, viser undersøkelser at mange unge glemmer forsikring eller velger for lav forsikringssum. Det er lett å undervurdere verdien av garderoben, sports- og annet hobbyutstyr, møbler og datamaskiner og lignende.

Single studenter som bor på ett rom har minimum verdier for cirka 250 000 kroner, ifølge våre tall. Det er viktig å ha en innboforsikring som gjenspeiler verdien av det du eier hvis du blir utsatt for tyveri, en vannskade eller brann. 

Studenter ble gjeldsslaver

Profilbilde av artikkelforfatter og produktutvikler Andreas Økland Amundsen i Gjensidige.
Andreas Økland Amundsen

En annen og veldig god grunn til å skaffe seg innboforsikringen er at den dekker skader som du kan bli gjort økonomisk ansvarlig for.

Tenk deg at du er uheldig og sykler på noen, eller at hunden din biter en annen person. Da risikerer du å måtte betale erstatning, og den må du dekke selv – med mindre du har innboforsikring.

Det finnes dessverre mange eksempler på at folk blir gjeldsslaver fordi de manglet innboforsikring. Vi vet at de siste årene har to studenter blitt dømt til å betale opptil 30 millioner kroner hver i erstatning.

I den ene saken ble en pizza glemt i ovnen, slik at det oppsto brann i bygningen. Den andre saken dreide seg om en person som sovnet i dusjen. Resultatet ble en massiv vannskade i blokka.

Når det gjelder reiseforsikring, opplever vi at mange, ikke minst unge, drar på turer uten at de og tingene deres er forsikret. Det er mange eksempler på at folk som trengte sykehusbehandling i utlandet måtte betale flere hundre tusen kroner – minst – selv fordi de manglet forsikring.

Hvis man i tillegg trenger hjemtransport til Norge, blir regningen enda større.

Profilbilde av artikkelforfatter og produktutvikler Andreas Økland Amundsen i Gjensidige.
Andreas Økland Amundsen

Enkel og rimelig forsikring

Forsikringsselskapene er godt kjent med at forsikring ofte kan havne et stykke ned på prioriteringslisten hos mange. Derfor har Gjensidige to skreddersydde forsikringer: Innbo Ung og Reise Ung.

Innbo Ung

Innbo Ung sikrer ting som sykkel, elektronikk, møbler og klær hvis boligen blir utsatt for tyveri og/eller brann- eller vannskade – eller om du er uheldig og mister mobilen eller datamaskinen i gulvet.

Forsikringen er personlig, og ikke knyttet til boligen. Derfor slipper du å melde fra til oss når du flytter. Tingene dine er dessuten forsikret hvis de blir skadet eller ødelagt mens du flytter når du bruker egen eller lånt bil.

Innbo Ung dekker også merutgifter til midlertidig bosted dersom boligen blir skadet av for eksempel brann eller vannlekkasjer. Hvis boligen din blir ubeboelig for en periode, kan korttidsleie av annen leilighet eller hotellrom fort bli dyrt.

Innboforsikringen inneholder i tillegg en ID-tyveriforsikring som hjelper deg med å avverge ID-tyveri og til å rydde opp hvis identiteten din blir misbrukt.

Reise Ung

Reise Ung er en helårs reiseforsikring tilpasset deg som er mellom 18 og 34 år. Med den er du og tingene dine forsikret på alle turer, ikke bare lengre feriereiser.

Reise Ung gjelder på alt fra jobb/studiereiser og helgeturer på hytta til ettermiddager i parken og bussturen til byen. Den dekker også behandling på sykehus i utlandet.

Reise Ung inneholder en ulykkesforsikring som gir erstatning hvis du blir invalid etter en ulykke. Denne forsikringen gjelder på heltid, det vil si hjemme og på skolen, i tillegg til på reiser. Reise Ung kan for øvrig utvides slik at den dekker et økonomiske tap ved avbrudd i studier ved norske læresteder.

Trygg telefon

Kan du tenke deg en hverdag uten mobil? Telefonen er en viktig, men ganske så skjør dings som lett går i stykker.

Med Innbo Ung er mobilen din forsikret hvis du er uheldig og mister den i gulvet og skjermen blir knust. Du kan samtidig skaffe deg en mobilforsikring som sikrer deg en telefon som erstatning for den ødelagte uansett årsak til skaden.

Studere i utlandet

Skal du studere i utlandet, er det forsikringen Student i utlandet som gjelder. Den dekker blant annet inntil 100 000 kroner av skolepengene som du ellers vil tape hvis studiet må avbrytes på grunn av en skade eller sykdom.

Andre forsikringer

Helse- og livsforsikringer, som for eksempel uføreforsikring, må du kjøpe selv. Unntaket er hvis foreldrene dine kjøpte en barneforsikring i ditt navn da du var yngre. Da er hovedregelen at den gjelder til du fyller 26 år.

Bil og motorsykkel som du eier selv, må du forsikre i ditt navn.

Når gjelder familiens forsikring for deg?

Spørsmålet mange lurer på: Gjelder mor og fars forsikring for meg, selv om jeg har flyttet hjemmefra?

Svaret varierer noe avhengig av hvilken forsikring det er snakk om. Reglene for innboforsikring skiller seg fra de som gjelder for reiseforsikring.

I Gjensidige gjelder familiens reiseforsikring frem til du har fylt 21 år.

Innboforsikring trenger du ikke å tenke på så lenge du bor hjemme eller flytter midlertidig. Det betyr at du gjerne kan bo et annet sted, men at dere må ha samme adresse i folkeregisteret.

Når du melder flytting i folkeregisteret, er du ikke lenger medlem av dine foreldres husstand. Da må du forsikre tingene dine selv. Vi vet at noen kommuner tilbyr studenter gratis busskort hvis de melder flytting. Gratis busskort skjønner vi at er fristende, men da er det viktig at man husker å kjøpe egen innboforsikring ettersom man ikke lenger vil være dekket av foreldrene sin innboforsikring.

Sist oppdatert: