To jenter. Håndtrykk. Gjort en avtale.

Slik kan du framleie hybelen

Vil du gjerne slippe å betale leie for en bolig du ikke bruker? – Framleie kan være smart, men pass på at du gjør det riktig, sier Leieboerforeningen.

Lars Aasen i Leieboerforeningen
Lars Aasen

Som student kan det være frustrerende å betale for hybelen når man ikke bruker den. Kanskje skal du reise bort eller ha et studieopphold et annet sted? Ifølge leder Lars Aasen i Leieboerforeningen er det mange unge som ønsker å framleie boligen sin. Som leietaker har du imidlertid ikke automatisk rett til dette.

– Hovedregelen er at en leieboer ikke har rett til å framleie boligen uten samtykke fra huseieren. Mange leiekontrakter har et eget punkt om dette. Hvis spørsmålet ikke er avklart i kontrakten, må du alltid starte med å spørre utleier før du lar andre flytte inn, sier Aasen.

Hvis fremleie ikke er avklart i leiekontrakten, sier husleieloven leieren må ha samtykke fra utleieren for å fremleie. Utleier må ha saklig grunn til å nekte fremleie hvis leietakeren bare vil fremleie en del av boligen eller kun er midlertidig fraværende – eller hvis det er en tidsbestemt leiekontrakt og boligen skal fremleies ut leietiden. 

– Utleier kan ikke sett til side husleielovens regler om delvis utleie, utleie ved midlertidig fravær og fremleie av gjenværende leieperiode i husleiekontrakten, sier Aasen.

Lars Aasen i Leieboerforeningen
Lars Aasen

Skriv kontrakt om framleien

Uansett om du bor alene eller skal framleie et rom i kollektiv, er det viktig å skrive kontrakt, fremhever Leieboerforeningens leder. Disse tingene bør med:

  • Varighet på framleien og opplysninger om at den er kortere enn lovens minstetid på tre år fordi hovedleietaker er midlertidig borte
  • Hvilke vedlikeholdsplikter som eventuelt gjelder
  • Eventuelle interne avtaler som skal gjelde for framleien hvis flere deler boligen

Utvidet rett til framleie

I noen tilfeller har leieboer en utvidet rett til å framleie. Det gjelder for det første når man ønsker å framleie en del av boligen, og for det andre hvis leieboeren av tungtveiende grunner skal ha et midlertidig fravær fra boligen i inntil to år.

– En tungtveiende grunn kan for eksempel være arbeid eller utdanning. Leieboeren må fortsatt søke utleier om å få framleie, men utleieren kan bare nekte hvis det er saklig grunn til det, opplyser Aasen.

Eksempler på saklig grunn kan være at huseieren har grunnlag for å vise til at framleieren vil være til sjenanse for andre beboere, eller at det er fare for at han eller hun vil påføre boligen skader. En annen grunn kan være at husrommet vil bli klart overbefolket.

– Noen leieforhold har egne regler for framleie. Studentboliger som leies ut av studentsamskipnader er et eksempel. Sjekk reglene som gjelder hos deg før du leier ut boligen din, sier Aasen.

Utleiemegleren anbefaler ikke framleie

Siri Anne Bernum Halck i Utleiemegleren
Siri Anne Bernum Halck

Regionsjef Siri Anne Bernum Halck i Utleiemegleren opplyser at selskapet i utgangspunktet er skeptisk til å anbefale framleie. Hos Utleiemegleren vil leietakere som framleier være ansvarlig for framleieforholdet overfor utleier.

– Vår erfaring er at veldig få ønsker dette ansvaret fordi de ikke har kontroll. Som regel velger folk heller å finne en leietaker som kan overta hele leieforholdet og forpliktelsene i det. Vi ønsker dessuten at kontraktene vi inngår på vegne av oppdragsgiverne våre skal være så forutsigbare og trygge som mulig. Ved framleie kan det oppstå utfordringer og uklarheter som vi ikke ønsker å utsette kundene våre for, sier Halck.

Når det gjelder framleie generelt, er Utleiemegleren enig med Leieboerforeningen om at det er viktig med en kontrakt som dekker alle situasjoner.

– Framleien må være avklart og ryddig på alle måter, da du risikerer å bli ansvarlig for framleiers handlinger, sier Halck.

Siri Anne Bernum Halck i Utleiemegleren
Siri Anne Bernum Halck

Må du betale skatt?

Du må betale skatt på netto inntekt ved framleie, opplyser Skatteetaten på sine nettsider. Det betyr at du må skatte av et eventuelt overskudd når du framleier en bolig helt eller delvis.

Du eier mer enn du tror

Du kan være uheldig med leieboeren – og leieboeren kan være uheldig.  Du bør derfor ha innboforsikringen i orden før du framleier. De fleste innboforsikringene dekker både hærverk og uhellskader på møbler inntil et gitt beløp. Du trenger ikke informere forsikringsselskapet om at du framleier.

Les mer om forsikringer tilpasset unge og studenter

Sist oppdatert: