Marie Aadnesen

Slik kan du framleie hybelen

I juni drar Marie Aadnesen hjem til Vestlandet for å jobbe. Hybelen i kollektivet i Oslo leier hun ut til en bekjent, og dermed slipper hun to måneders leie for en hybel hun ikke bruker. Smart, men det er viktig å gjøre det riktig når man skal framleie, sier Leieboerforeningen.

– Som «fattig» student er det litt frustrerende å betale for hybelen når man ikke bruker den, ikke minst fordi studenter ikke får støtte fra Lånekassen i juni og juli, sier Marie.

Da 25-åringen fikk tilbud om å leie ut rommet sitt, slo hun til. Men ikke helt ukritisk.

– Jeg har leid bolig i mange år, men dette er første gang jeg leier ut hybelen min. Jeg ønsker ikke å slippe inn hvem som helst, så for meg er det avgjørende at jeg kjenner personen som skal flytte inn. Jeg er trygg på at han betaler og følger husreglene, sier Marie.

Hun har mange venner som har gode erfaringer med å leie ut hybelen sin til ukjente.

– Da møter de leietakerne på forhånd for å bli litt kjent. Det er viktig at man kan gå god for personen, ikke minst overfor huseier og eventuelle «room mates», sier Marie.

Skriv kontrakt

Leder Lars Aasen i Leieboerforeningen
Leder Lars Aasen i Leieboerforeningen

Lars Aasen, leder i Leieboerforeningen, sier mange unge ønsker å framleie boligen sin i ferier. Men som leieboer har man imidlertid ikke automatisk rett til dette.

– Hovedregelen er at en leieboer ikke har rett til å framleie boligen uten samtykke fra huseieren. Man må alltid starte med å spørre utleier, sier Aasen.

Uansett om man framleier hele eller deler av boligen, er det viktig å skrive kontrakt. Disse tingene bør med:

  • Kontraktens varighet og opplysninger om at den er kortere enn lovens minstetid på tre år fordi utleieren bare er midlertidig borte
  • Hvilke vedlikeholdsplikter som eventuelt gjelder
  • Eventuelle interne avtaler som også skal gjelde for framleien når flere deler boligen
Leder Lars Aasen i Leieboerforeningen
Leder Lars Aasen i Leieboerforeningen

Utvidet rett til framleie

I noen tilfeller har leieboer en utvidet rett til å framleie. Det gjelder for det første når man ønsker å framleie en del av boligen, og for det andre hvis leieboeren av tungtveiende grunner skal ha et midlertidig fravær fra boligen i inntil to år.

– En tungtveiende grunn kan for eksempel være arbeid eller utdanning. Leieboeren må fortsatt søke utleier om å få framleie, og utleieren kan bare nekte hvis det er saklig grunn til det.

Hva er saklig grunn?

Eksempler på saklig grunn kan være at huseieren mistenker at framleieren vil være til sjenanse for andre beboere, eller at det er fare for at han eller hun vil påføre boligen skader. En annen grunn kan være at husrommet vil bli klart overbefolket.

– Noen leieforhold har egne regler for framleie. Studentboliger som leies ut av studentsamskipnader er et eksempel. Sjekk reglene som gjelder hos deg før du leier ut boligen din, sier Aasen.

Må du betale skatt?

Du må betale skatt på netto inntekt. Det betyr at du må skatte av overskuddet (fratrukket kostnader) når du leier ut hybelen for en større sum enn du selv betaler.
Kilde: Skatteetaten

Du eier mer enn du tror

Du kan være uheldig med leieboeren – og leieboeren kan være uheldig.  Du bør derfor ha innboforsikringen i orden før du leier ut. De fleste innboforsikringene dekker både hærverk og uhellskader på møbler inntil et gitt beløp.  Du trenger ikke informere oss om at du framleier.

Les mer om forsikringer tilpasset unge

Sist oppdatert: