Ung student. På kjøkkenet.

Betal mindre for studenthybelen

Før studiestart er det rift om boligene. Dyre er de også. Slik kan du redusere bokostnadene dine.

Siri Anne Bernum Halck i Utleiemegleren
Siri Anne Bernum Halck

Det blir stadig tøffere for studenter å få innpass på leiemarkedet, konstaterer regionsjef Siri Anne Bernum Halck i Utleiemegleren. Hun forventer rift om utleieboligene før høstsemesteret.

– På sikt ordner deg seg for de aller fleste. Men du bør ikke vente for lenge ut på sommeren hvis du vil være sikker på å ha tak over hodet til studiestart, mener hun.

Ifølge Utleiemegleren koster det (per februar 2023) nesten 12 000 kroner å leie en ettroms leilighet i Oslo. I Bergen er snittprisen cirka 9 500 kroner, i Trondheim 8 500 kroner. 

Uansett: Det er dyrt å bo! Spesielt om du skal leve av studielånet, som i studieåret 2022/2023 er på maks 128 887 kroner. Fordelt på elleve studiemåneder gir det 11 717 kroner per måned (Sannsynligvis må du betale husleie for den tolvte måneden også.) Hva kan du gjøre for å redusere bokostnaden?

Siri Anne Bernum Halck i Utleiemegleren
Siri Anne Bernum Halck

Flytt ut av sentrum

Halcks forslag er at du vender blikket bort fra sentrum. Aksepterer du en tur med buss eller bane til og fra sentrum, kan du barbere boutgiften kraftig.

– I Oslo kan du fort trekke fra et par tusen hvis du velger en ettromsleilighet utenfor Ring 3 fremfor en tilsvarende bolig i sentrum, sier hun.

Det er bare ett «problem». Studenter flest vil helst bo sentralt.

– Folk ønsker seg kort vei til lesesalen, butikkene, kulturtilbudet og utelivet i sentrum, og de er villige til å betale prisen i form av høyere leie, sier Halck.

Flytt sammen

Derya Incedersun i Nordea
Derya Incedersun

Løsningen kan bli en kjent og (for mange) kjær boform: kollektivet. Forbrukerøkonom Derya Incedersun i Nordea fremhever den åpenbare fordelen.

– Jo større bolig, dess lavere pris per kvadratmeter. Dere får mer bolig sammen enn hver for dere. I tillegg kan dere spleise på de faste utgiftene. For eksempel blir strøm, bredbånd og strømmetjenester billigere for hver enkelt når dere deler regningen. Det kan også være økonomisk og hyggelig å dele på matinnkjøp og spise sammen av og til, sier Incedersun.

Les Hallgeir Kvadsheims 20 pengeråd for studenter.

At kollektiv kan lønne seg, bekreftes av Utleiemeglerens statistikk. I Oslo koster en ettromsleilighet i snitt altså rundt 12 000 kroner. Prisen for en toroms er litt over 15 000, og for «bare» snaue 18 600 får dere et tredje rom. I Bergen og Trondheim kan dere trekke fra 3 000–4 000 kroner på Oslo-prisene.

Siri Anne Bernum Halck opplyser at Uteleiemegleren har stor pågang av folk som vil bo i kollektiv.

– Under pandemien var det mange som ikke ville risikere å bli sittende alene hvis det skulle bli en nedstengning. Nå er det en del leietakere som vil ha noen de dele strømregningen med, sier hun.

Derya Incedersun i Nordea
Derya Incedersun

Sjekk kontrakten nøye

Når det er stor rift om boligene, er det fort gjort å skrive under på en dårlig avtale. Derya Incedursun mener at profesjonelle aktører som regel har ting på stell. Private utleiere kan imidlertid mangle kunnskap om regelverket – og noen få utnytter nok leietakere bevisst.

– Som leietaker kan du ta en dårlig avgjørelse hvis du føler at du ikke har noe valg eller ikke kjenner til rettighetene dine. Sett deg inn i de viktigste punktene i husleieloven. Hovedregelen er at det ikke er lov å avtale noe som gir deg dårligere vilkår enn det som følger av loven, sier hun og gir disse tipsene for et godt og trygt leieforhold:

* Tidsbestemt eller tidsubestemt? Tidsubestemt betyr at leieforholdet løper til en av partene sier det opp (for utleier gjelder bestemte kriterier). En tidsbestemt kontrakt kan i utgangspunktet ikke sies opp. Det er uheldig hvis du har behov for å flytte i løpet av perioden. Be om at rett til oppsigelse og oppsigelsestid blir tatt inn i avtalen hvis den er tidsbestemt.

* Depositum. Et depositum skal settes på en egen konto i ditt navn. Verken du eller utleier disponerer kontoen alene. Depositumet skal ikke være større enn tilsvarende seks måneders husleie. Utleier skal betale etableringsgebyret, og rentene tilfaller deg. Har du ikke hele depositumet for hånden, kan en depositumsgaranti være et alternativ.

– Før du flytter inn, bør du sammen med utleier se nøye over leiligheten og dokumentere tilstanden før du flytter inn. Da slipper du å stå til ansvar for skader du ikke har påført når du flytter ut. Hvis en felles gjennomgang ikke er mulig, bør du undersøke boligen og dokumentere eventuelle feil og mangler på egen hånd. Vær oppmerksom på at du har vedlikeholdsansvar mens du leier, sier Incedursun.

* Økonomisk ansvar i kollektiv. Det er vanlig at samboere er solidarisk ansvarlige. Det betyr at utleier kan kreve utestående husleie fra hvem som helst av de andre hvis et medlem av bofellesskapet ikke betaler. Med andre ord kan alle leietakerne i bokollektivet holdes ansvarlig for hele husleiekravet.

– Utleier har rett til å kreve solidarisk ansvar. Det finnes imidlertid andre måter å fordele det økonomiske ansvaret på. For eksempel kan hver enkelt ha sin egen kontrakt og stå ansvarlig for sin andel av leien, sier forbrukerøkonomen.

Du eier mer enn du tror

Ifølge Gjensidige har studenter som bor på ett rom verdier for rundt 250 000 kroner. Du bør ikke spare penger ved å droppe innboforsikringen, understreker Incedursun.

– Utleier skal forsikre selve boligen og eventuelle møbler og annet utstyr som inngår i leieavtalen. Dine personlige eiendeler må du forsikre selv. Finn ut omtrent hvor mye det vil koste å erstatte innholdet i klesskapet, elektronikk, sportsutstyr og så videre og velg erstatningsbeløp deretter, sier hun.

I tillegg kan innboforsikringen dekke merutgifter til alternativ bolig hvis leiligheten din blir ubeboelig på grunn av for eksempel en røyk- eller vannskade.

Du er dekket av dine foreldres innboforsikring så lenge dere har samme adresse i folkeregisteret. Når du melder flytting, trenger du din egen forsikring.

Sist oppdatert: