Helge Leiro Baastad

Mangfold er mye mer enn Pride

Juni er måneden vi på ulike måter markerer mangfold - i ordets videste betydning. I Gjensidige skal alle føle seg ivaretatt og inkludert.

Denne måneden er derfor en god anledning til å reflektere over hvordan vi praktiserer åpenhet, aksept og inkludering. Men ikke bare det, vi må også handle i tråd med dette, og gå fra ord og farger til handling.

I et selskap som vårt med over 3500 ansatte er det viktig at alle har rom for å være den de er, og at de blir vurdert ut fra sine faglige prestasjoner og personlige egenskaper og ikke noe annet. 

I Gjensidige skal vi ha en kultur der hver enkelt skal ha rett til å være inkludert, uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn, legning, eller alder, for å nevne noe. Og vi må arbeide aktivt for at absolutt alle skal oppleve det slik. Derfor støtter vi også Pride. 

Kulturen vår slik jeg kjenner den er åpen og inkluderende. Men vi må være bevisst på at også denne kulturen krever pleie og vedlikehold.  Dessverre er det noen ganger lett å overse at det noen synes er helt i orden, kan andre oppleve som sårt. 

Mangfold dreier seg om mer  enn en tydelig og godt kommunisert holdning fra selskapet. Det dreier seg også om at hver enkelt av oss tar hensyn til våre kolleger. Verdien vår «Skap trygghet» er god å ha med seg også her.

Tenk gjerne over hvordan du kan bidra til aksept og åpenhet i et arbeidsmiljø som ikke er ensartet, og som heller ikke skal være det.

Sist oppdatert: