Arbeidsmaskinforsikring

Arbeidsmaskinforsikringen vår passer alle typer arbeidsmaskiner på hjul og belter, enten de brukes til anleggsarbeid, jordbruk eller landbruk.

Skal du forsikre en traktor? Da kan du enkelt sjekke pris og kjøpe forsikringen på nett.

Default

Valgfrie tilleggsdekninger

  • Godsansvar – hvis du frakter gods for andre mot betaling
  • Gods i kran –hvis du har maskin med kran og løfter andres gods mot betaling
  • Redning – dekker redning på vei eller på vei og i terreng
  • Transportskade (valgfritt ved delkasko) – dekker skadet også ved transport
  • Avbrudd (valgfritt ved kasko) – dekker inntektstap dersom maskinen er ute av drift som følge av en erstatningsmessig skade
  • Maskinskade (valgfritt ved kasko) – dekker for eksempel skader på maskinens motor, girkasse eller differensialer

Spesifisert maskinredskap og -løsøre

Spesifisert maskinredskap er en maskin uten eget fremdriftsmaskineri, men som brukes i forbindelse med eller kan kobles til selvgående maskiner. Det gjelder for eksempel tilhenger, kantklipper, aggregat eller lift. For spesifisert maskinredskap kan du velge Ansvar, Delkasko eller Kasko, og dekning for maskinskade og avbrudd.

Maskinløsøre er uspesifisert maskinredskap og utstyr til arbeidsmaskin. Du kan velge en felles sum for alt utstyret. Du kan velge mellom Delkasko og Kasko.

Valgfrie tilleggsdekninger:

  • Avbrudd - dekker inntektstap dersom maskinen er ute av drift som følge av en erstatningsmessig skade
  • Maskinskade - dekker for eksempel skader på maskinens motor, girkasse og differensialer

Andre kjøretøy­forsikringer

Skal du forsikre andre kjøretøy?

Default

Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er tilpasset virksomheten deres og baserer seg på informasjon dere oppgir i forkant av kjøpet.

  • Hvis dere ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.
  • Hvis dere allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene deres.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er standardiserte, like for alle, og er ikke basert på informasjon dere oppgir. Det gjør det enklere for dere å sammenligne hva forsikringene dekker.

Se alminnelige vilkår for bedrifts- og landbruksforsikringer.