Traktor- og arbeidsmaskin­forsikring

Arbeidsmaskinforsikring er en forsikring for alle typer arbeidsmaskiner på hjul eller belter. Forsikringen er fleksibel hvor du i stor grad kan velge hva den skal inneholde.

Er du usikker på hva bedriften trenger av forsikringer? Prøv den enkle veilederen vår og se hva som er vanlig for liknende bedrifter 

Gå til veilederen

Default

Arbeidsmaskinforsikring

Endringer i bilansvarsloven

1. januar 2021 ble det innført endringer i bilansvarsloven. Nå må alle typer uregistrerte kjøretøy som kan gå fortere enn ti kilometer i timen og kan komme til å bli brukt ha en ansvarsforsikring. 

Nå må alle uregistrerte kjøretøy ha en ansvarsforsikring.
Icon-tip

Valgfrie tilleggsdekninger

  • Godsansvar – hvis du frakter gods for andre mot betaling
  • Gods i kran –hvis du har maskin med kran og løfter andres gods mot betaling
  • Redning – dekker redning på vei eller på vei og i terreng
  • Transportskade (valgfritt ved delkasko) – dekker skadet også ved transport
  • Avbrudd (valgfritt ved kasko) – dekker inntektstap dersom maskinen er ute av drift som følge av en erstatningsmessig skade
  • Maskinskade (valgfritt ved kasko) – dekker for eksempel skader på maskinens motor, girkasse eller differensialer

Spesifisert maskinredskap og -løsøre

Spesifisert maskinredskap er en maskin uten eget fremdriftsmaskineri, men som brukes i forbindelse med eller kan kobles til selvgående maskiner. Det gjelder for eksempel tilhenger, kantklipper, aggregat eller lift. For spesifisert maskinredskap kan du velge Ansvar, Delkasko eller Kasko, og dekning for maskinskade og avbrudd.

Maskinløsøre er uspesifisert maskinredskap og utstyr til arbeidsmaskin. Du kan velge en felles sum for alt utstyret. Du kan velge mellom Delkasko og Kasko.

Valgfrie tilleggsdekninger:

  • Avbrudd - dekker inntektstap dersom maskinen er ute av drift som følge av en erstatningsmessig skade
  • Maskinskade - dekker for eksempel skader på maskinens motor, girkasse og differensialer

Andre kjøretøy­forsikringer

Skal du forsikre andre kjøretøy?

Default