Hvilke forsikringer får du?

Les mer om Online lege

Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres hvert år, og er per 1. mai 2020 på 101 351 kroner
Icon-tip

Enkelt Liv kan kjøpes av deg som:

  • er innehaver av et enkeltpersonforetak
  • har en annen aktiv forsikring i Gjensidige fra før
  • er mellom 18 og 65 år
  • har fast bostedsadresse i Norge og er medlem i norsk folketrygd

Trenger du andre forsikringer?

Hvilke forsikringer du bør ha for å være tilstrekkelig dekket avhenger av virksomheten du driver og livssituasjonen din. Hvis du har ansatte er yrkesskadeforsikring og tjenestepensjon obligatorisk. Har du familie kan det være andre forsikringer du har behov for i tillegg.

Vi hjelper deg å finne frem til en forsikringsløsning tilpasset det behovet akkurat du har. Du kan enten chatte med oss eller ringe oss på 915 03100.