Hvilke forsikringer får du?

Les mer om Online lege

Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres hvert år, og er per 1. mai 2021 på 106 399 kroner
Icon-tip

Enkelt Liv kan kjøpes av deg som:

  • er innehaver av et enkeltpersonforetak
  • har en annen aktiv forsikring i Gjensidige fra før
  • er mellom 18 og 65 år
  • har fast bostedsadresse i Norge og er medlem i norsk folketrygd

Trenger du andre forsikringer?

Hvilke forsikringer du bør ha for å være tilstrekkelig dekket avhenger av virksomheten du driver og livssituasjonen din. Hvis du har ansatte er yrkesskadeforsikring og tjenestepensjon obligatorisk. Har du familie kan det være andre forsikringer du har behov for i tillegg.

Er du usikker på hva du trenger?

Vi hjelper deg med å finne frem til en forsikringsløsning tilpasset det behovet akkurat du har. Prøv den enkle veilederen vår og se hva som er vanlig for liknende bedrifter

Gå til veilederen

Du kan også chatte med oss eller ringe oss på 915 03100