Hvilke forsikringer får du?

Enkelt Liv er en pakke med personforsikringer tilpasset deg som driver enkeltpersonforetak. 

 • Livsforsikring bidrar til å sikre familien din økonomisk hvis du skulle falle fra, enten på grunn av sykdom eller ulykke.

  Forsikringen gir de etterlatte en engangsutbetaling på 20 G uansett dødsårsak frem til du fyller 80 år. Du kan selv velge hvem som skal få pengene. Summen trappes ned årlig fra 55 år frem til fylte 80 år.

  Valgfri tilleggsdekning for deg og medforsikret

  Hvis du ønsker det, kan du utvide forsikringssummen inntil 80 G. Medforsikret samboer eller ektefelle kan få inntil 40 G.

 • Ulykker rammer tilfeldig og kan skje når som helst. Med en ulykkesforsikring blir livet enklere å håndtere økonomisk etter en ulykke.

  Forsikringen gir deg en engangsutbetaling hvis du får varig nedsatt funksjonsevne etter en ulykke. Hvor mye du får utbetalt kommer an på graden av invaliditet. Ved 100 % medisinsk invaliditet får du en engangsutbetaling på 20 G. I tillegg dekker vi behandlings­utgifter med inntil 50 000 kroner.

  Forsikringen gir deg penger som kan komme godt med hvis ønsker å tilpasse driften til din endrede fysiske situasjon, og gjelder frem til du fyller 80 år.

  Valgfri tilleggsdekning for deg og medforsikret

  Hvis du ønsker, kan du velge å utvide forsikringssummen med 20 G for deg og medforsikret samboer/ektefelle.

 • Med Behandlingsforsikring er du garantert rask hjelp ved skade eller sykdom, enten du trenger fysioterapeut, psykolog, legespesialist eller operasjon. Forsikringen gjelder frem til du fyller 70 år.

  Forsikringen gir deg også fri tilgang til

  • Online lege – gjør unna legetimen der du er; hjemme, på jobb eller på reise, med konsultasjon over video på mobil eller nettbrett. Les mer om Online lege.

  • Online mental helsehjelp – få hjelp til å jobbe aktivt med mentale utfordringer gjennom den digitale psykologtjenesten. Alt skjer digitalt, du kan få hjelp akkurat der du er og når det passer deg. Les mer om Online mental helsehjelp.

 • Alvorlig sykdom gir deg en engangs­utbetaling hvis du blir rammet av en alvorlig sykdom eller skade. Det kan være kreft, hjerneslag, brann­skader, hjerteinfarkt, eller andre alvorlige sykdommer. Forsikringen gjelder frem til du fyller 67 år.

  Ved fastsatt diagnose gir forsikringen en engangs­utbetaling på 1,5 G. Pengene kan brukes som du selv ønsker, for eksempel til å dekke midlertidig lavere inntekt, ekstra­utgifter for pårørende eller rekreasjonsopphold.

  Se alle sykdomsdiagnoser og behandlinger som gir utbetaling.

  Valgfri tilleggsdekning for deg og medforsikret
  Hvis du ønsker det, kan du utvide forsikringssummen med inntil 6 G for deg og medforsikret ektefelle/samboer.

Ønsker du ikke kjøpe alle forsikringene som inngår i pakken, kan du kjøpe de hver for seg som private forsikringsordninger. Merk at prisen vil bli noe høyere om du kjøper alle forsikringene enkeltvis. 

Hvem kan kjøpe Enkelt Liv?

Enkelt Liv kan kjøpes av deg som:

 • er innehaver av et enkeltpersonforetak
 • er mellom 18 og 65 år
 • har fast bostedsadresse i Norge og er medlem i norsk folketrygd
Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres hvert år, og er per 1. mai 2022 på 111 477 kroner.
Icon-tip

Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er tilpasset virksomheten din og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.

 • Hvis du ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.
 • Hvis du allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene dine.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er standardiserte, like for alle, og er ikke basert på informasjon du oppgir. Det gjør det enklere for deg å sammenligne hva forsikringene dekker.

Se alminnelige vilkår for bedrifts- og landbruksforsikringer.

Trenger du andre forsikringer?

Hvilke forsikringer du bør ha for å være tilstrekkelig dekket avhenger av virksomheten du driver og livssituasjonen din. Hvis du har ansatte, er yrkesskadeforsikring og tjenestepensjon obligatorisk. Har du familie kan det være andre forsikringer du har behov for i tillegg.

Er du usikker på hva du trenger?

Vi hjelper deg med å finne frem til en forsikringsløsning tilpasset det behovet akkurat du har. Prøv den enkle veilederen vår og se hva som er vanlig for liknende bedrifter

Gå til veilederen

Du kan også ringe oss på 915 03100