Møte online på arbeidsplass.

Nyansatt? Slik bygger du nettverk på hjemmekontoret

Du spiser lunsj alene. Møtene er på skjerm. Ved kaffetrakteren er det ingen kolleger å se. Hvordan skal du komme inn den nye jobben når du sitter på hjemmekontor?

Jannecke Bugge i rådgivningsselskapet AS3
Jannecke Bugge

Det skal dreie seg om nettverksbygging. Du vet, alt det vi gjør for å bli kjent med nye kolleger og alle skrevne og uskrevne regler på arbeidsplassen.

«På arbeidsplassen», ja. Under pandemien måtte veldig flytte kontoret hjem. Nå er vi i ferd med å vende tilbake til en mer normal hverdag. Samtidig åpner mange arbeidsgivere for mer bruk av hybridkontor

– Gode relasjoner er grunnlaget for samarbeid. Men hvis mye fremdeles skal foregå på Teams eller Zoom, er det ikke så lett. I en mer eller mindre heldigital arbeidshverdag kan relasjonsbygging være en vanskelig øvelse, sier daglig leder Jannecke Bugge i rådgivningsfirmaet AS3.

Hun peker på at agendaen ofte er ganske «streng» i digitale møter. Det er litt mindre rom for tøys og småprat. Alt dette gjør det vanskeligere å bli kjent med folk og fange opp alle kodene og de uskrevne reglene på jobben.

– Hvis du i tillegg blir sittende mer eller mindre alene med arbeidsoppgavene dine, kan oppstarten i den nye jobben bli tung og vanskelig, mener Bugge.

Jannecke Bugge i rådgivningsselskapet AS3
Jannecke Bugge

Satser mer på onboarding

Nils Brede Moe i Sintef
Nils Brede Moe

Mange virksomheter har et program for onboarding. På norsk kan vi bruke begrepet introduksjonsprogram om tiltakene en bedrift iverksetter overfor nyansatte. 

– En konsekvens av pandemien er at mange bedrifter har skjønt at de må bruke mer ressurser og ha en mer systematisk plan enn før for disse programmene, opplyser Nils Brede Moe i Sintef. Han forsker på onboarding, teamarbeid og innovasjon i bedrifter.

– Onboarding skal gi nykommeren en god start på jobben. Dette har én formell side hvor vedkommende får utstyret og tilgangene som er nødvendig for å utføre oppgavene sine. I tillegg blir man kjent med virksomhetens retningslinjer, verdier og regler og ikke minst oppgavene som skal utføres, forklarer Moe.

Nils Brede Moe i Sintef
Nils Brede Moe

Knytt bånd med andre ferskinger

Den andre siden av «velkomstpakken» er det uformelle – det som dreier seg om relasjoner og nettverk. Rådet til ledere er å legge til rette for at nyansatte blir kjent med kollegene i teamet, i avdelingen og i bedriften. Dernest er det viktig å la de ansatte løse oppgaver sammen og ikke hver for seg, fremhever Moe.

– I tillegg er det smart å oppmuntre ferskinger til å bli kjent med hverandre. Folk som har jobbet en stund glemmer fort hvordan det er å være ny på jobben. For nyansatte er det svært nyttig å kunne dele erfaringer med folk i samme situasjon, sier han og peker på at mange av de klassiske uformelle arenaene, som felles lunsjer, sammenkomster utenfor arbeidstid og andre teambuilding-aktiviteter, ikke var tilgjengelige under pandemien.

Inviter på «virtuell» kaffe

Hva kan du selv gjøre i denne situasjonen? Ikke vent på at sjefen eller kollegene dine tar kontakt, men ta initiativ selv, er ekspertenes råd.

– Hvem av kollegene dine kommer du til å jobbe mest med fremover? Er dere flere i samme båt? Ta kontakt og si «hei, vi kommer til å få en del med hverandre å gjøre» eller «er du også ny her? Har du lyst til å ta en «virtuell» kaffekopp?» Folk vil se positivt på en slik henvendelse, sier Janneche Bugge.

Hun anbefaler at bli kjent-praten først og fremst dreier seg om vind og vær, familie, interesser og andre ting som det er naturlig å snakke om for å bli kjent med personen bak e-postsignaturen. 

– By på deg selv, men vær også oppmerksom og nysgjerrig på den andre. Still spørsmål. Og husk at dette ikke er et markedsføringstiltak for å fortelle folk hvor flink du er. Du har fått jobben, så akkurat det tar folk for gitt. Jobbpraten kommer naturlig etter hvert, og når relasjonen er etablert, varer det ikke lenge før du blir bedt om å bidra med kunnskapen din, sier rådgiveren.

Fremtidens kontor er hybrid

Nils Brede Moe forteller at teamet hans i Sintef har virtuelle kaffepauser hver dag. Der går praten om løst og fast som skjer på og utenfor jobben.

– Det er mye taus kunnskap i slike grupper – tips, triks og erfaringer som ikke blir dokumentert skriftlig. Slike treffpunkt er gull verdt for en nyansatt, sier han.

Etter hvert vender livet tilbake til normalen. Men i arbeidslivet er hjemmekontoret kommet for å bli, ifølge Moe. 

– Da snakker vi om en hybrid kontorløsning, hvor vi veksler på å jobbe fra kontoret, fra hjemmet eller fra et annet sted. For nyansatte betyr det at det kommer muligheter til å treffe kolleger fysisk, noe jeg tror er bra. Likevel må vi regne med at nettverksbyggingen i hvert fall delvis må skje via skjerm også i fremtiden, sier han. 

Noen å snakke med

Anne Grethe Strandos
Anne Grethe Strandos i Gjensidige

Anne Grethe Strandos i Gjensidige mener det er ekstra viktig med åpenhet mellom ansatt og leder.

– God dialog kan forhindre at problemene vokser seg store og uhåndterlige. Derfor må ledere ta dette på alvor og oppmuntre medarbeiderne til å snakke om det som er vanskelig, sier Strandos. 

Det er imidlertid ikke alt som er like lett å ta opp med lederen sin. Strandos opplyser at folk som har tilgang til Gjensidiges behandlingsforsikring gjennom jobben kan benytte seg av Online mental helsehjelp.

– Der kan man blant annet snakke med psykolog, noe som kan være til hjelp hvis du opplever at ledelsen ikke forstår problemene dine, at du sliter med motivasjonen eller har andre problemer som plager deg i jobbhverdagen, sier hun.

Anne Grethe Strandos
Anne Grethe Strandos i Gjensidige

Sist oppdatert: