Olav Brataas

Lander på beina etter tørkesommeren

Olav Brataas mistet over halvparten av avlingen sin i 2018. Takket være erstatningen fra staten og Gjensidige lander Vestfold-bonden på beina. – Alle som kan, bør søke erstatning for avlingsskader, understreker han.

I et vanlig år produserer Olav Brataas til sammen cirka 1 000 tonn rød og gul løk. I 2018 ble avlingen mer enn halvert.
I et vanlig år produserer Olav Brataas til sammen cirka 1 000 tonn rød og gul løk. I 2018 ble avlingen mer enn halvert.

– I fjor sommer var det noen som ikke ville meg vel.

Olav Brataas smiler skjevt og titter opp mot en blå vårhimmel. Om en ukes tid skal setteløken i jorden, og hvis alt går som det skal, vil bonden kunne høste cirka 1 000 tonn rød og gul løk på den andre siden av sommeren. I tillegg til løk dyrker Brataas korn på tilsammen 1 000 dekar, fordelt på  slektsgården i Åsgårdstrand og leide arealer.

– Det er ikke så mye annet å gjøre enn å håpe på bedre vær enn i fjor. Rettere sagt: Litt dårligere vær, smiler bonden og tenker tilbake på den verste tørkesommeren i manns minne. For hans del resulterte den i en avlingssvikt på 55 prosent.

– Det var i og for seg ikke mangelen på nedbør som var problemet, men varmen. Den førte til at løken gikk over i modning altfor tidlig. Løk er veldig sensitive saker, konstaterer Brataas og forteller at bildet var det samme for løkdyrkere i store deler av Europa.

I et vanlig år produserer Olav Brataas til sammen cirka 1 000 tonn rød og gul løk. I 2018 ble avlingen mer enn halvert.
I et vanlig år produserer Olav Brataas til sammen cirka 1 000 tonn rød og gul løk. I 2018 ble avlingen mer enn halvert.

Lander på beina

Sommeren 2018 ble svært vanskelig for mange bønder. Aks som dette var vanlig i kornåkre flere steder i landet.
Sommeren 2018 ble svært vanskelig for mange bønder. Aks som dette var vanlig i kornåkre flere steder i landet.

En avlingssvikt på 55 prosent er naturligvis svært alvorlig, ikke minst for en bonde som får hovedinntekten sin gjennom gårdsdriften. Brataas skar ned på bruken av innleide sesongarbeidere og gjennomførte andre tiltak. Samtidig påpeker han at kostnadene hans stort sett er like store enten det regner eller er tørt. Derfor ble erstatningsordningene for tapt avling helt avgjørende for det økonomiske resultatet.

– Det er ikke tvil om at jeg ville fått store problemer hvis det ikke var for erstatningsordningene i staten og Gjensidige. De er hovedgrunnen til at jeg lander på beina økonomisk etter fjoråret. I tillegg bidro økte priser til å begrense tapet, forteller Brataas.

Sommeren 2018 ble svært vanskelig for mange bønder. Aks som dette var vanlig i kornåkre flere steder i landet.
Sommeren 2018 ble svært vanskelig for mange bønder. Aks som dette var vanlig i kornåkre flere steder i landet.

Har ikke opplevd maken

Torfinn Jæger, produktsjef i Gjensidige
Torfinn Jæger, produktsjef i Gjensidige

Den dårlige avlingen gjorde Brataas berettiget til erstatning fra staten, som stiller krav om 30 prosent svikt i forhold til et normalår. Dermed oppfyller han også kravet til å få erstatning fra Gjensidige, forklarer produktsjef Torfinn Jæger i Gjensidige.

– Enkelt sagt er det slik at hvis du blir innvilget erstatning for klimabetingede skader fra staten, har du også rett til å få erstatning fra Gjensidige. Forsikringen dekker 15 prosent av det totale tapet, sier Jæger. Han opplyser at Gjensidige har satt av 80 millioner kroner til dekning av kundenes avlingssvikt i 2018.

– Dette var et ekstremt år vi ikke har opplevd maken til. Samtidig må vi ta inn over oss at det blir «mer» vær fremover. Klimaendringene vil føre til større utfordringer for både landbruket og oss som forsikringsselskap. Vi må sørge for å tilby forsikringer som er tilpasset dette bildet, sier Jæger.

Torfinn Jæger, produktsjef i Gjensidige
Torfinn Jæger, produktsjef i Gjensidige

Ber bønder søke erstatning

Produktsjefen oppfordrer alle forsikringskunder som kan ha rett på erstatning for avlingssvikt om å melde saken sin til Gjensidige.

– Først og fremst er det viktig at våre kunder får det de har krav på. Dernest vil det bidra til å gi oss et best mulig grunnlag i arbeidet med å videreutvikle tilbudet vårt.

Mener landbruket må endre seg

Olav Brataas beskriver forsikringsoppgjøret sitt som smertefritt.

– Så lenge man har dokumentasjonen i orden, går alt som smurt. Det er min erfaring. Jeg har fått veldig god oppfølging av Gjensidige, slår han fast.

For øvrig er det «business as usual» før en ny vekstsesong i Åsgårdstrand. Brataas mener likevel at landbruket må endre seg i takt med klimaet.

–  Vi må regne med mer nedbør og høyere temperaturer, og dette må vi tilpasse oss. Mer forskning på mer motstandsdyktige planter og økt støtte til drenering av jordbruksarealer er eksempler på aktuelle tiltak, sier han.

Sist oppdatert: