Individuell pensjonssparing (IPS) i detaljer

IPS er pensjonssparing i fond med skattefordeler. Fra 2022 kan du spare opptil 15 000 kroner per år og få inntil 3 300 i utsatt skatt.

Sparepengene kan du forvalte selv, eller du kan gjøre det enkelt og overlate det til oss.

Start sparing i IPS

Default

Fordeler med IPS

 • Få skattefordel
  IPS er et godt alternativ for deg som vil spare til pensjon og få skattefordeler nå – og høyere pensjon senere. Du kan spare opptil 15 000 kroner per år og få 22 % av det innbetalte beløpet som skatteutsettelse. For tiden tilsvarer dette maksimalt 3 300 kroner i redusert skatt.
   
 • Ingen krav til årlig sparing
  Den er ingen krav til årlig sparing. Du sparer hvis du kan og så mye du vil – opptil det maksimale sparebeløpet.
   
 • Raske fondsbytter og utsatt skatt
  Du kan fritt flytte og fordele sparingen din mellom ulike fond og fondspakker (pensjonsprofiler) i perioden frem til utbetaling, uten at det utløser skatt underveis. Fondsbytter blir gjennomført innen 2 døgn.
   
 • Velg hvilken risiko sparingen din skal ha
  Når du starter sparing i IPS blir pengene automatisk plassert i Alderstilpasset pensjonsprofil. Etter at IPS-avtalen er etablert, kan du logge inn og bytte fondspakke (pensjonsprofil) eller velge fond om du ønsker det.
   
 • Utbetaling til etterlatte
  Den oppsparte pensjonssaldoen blir utbetalt til de etterlatte når forsikringstaker/eier dør.

Innbetaling

Når du har opprettet en ny IPS-avtale, sender vi deg en e-post med KID- og kontonummer for innbetaling.

Har du allerede en IPS-avtale som du vil innbetale til?

 1. Logg inn på nettsidene våre – velg «Individuell pensjonssparing (IPS)».
 2. Under «Innbetaling» finner du KID- og kontonummer
 3. Logg inn i nettbanken din, velg betaling og legg inn KID- og kontonummer og ønsket beløp.

Maksimal innbetaling per år er 15 000 kroner.

Pensjonsprofiler og fond

Når du starter sparing i IPS blir pengene plassert i Alderstilpasset pensjonsprofil.

Etter at IPS-avtalen er etablert, kan du logge inn og bytte pensjonsprofil eller velge fond om du ønsker det.

Pensjonsprofil

En pensjonsprofil er en fondspakke og består av flere underliggende fond. Vi velger hvilke fond som passer best i hver av de fem pensjonsprofilene. Profilene har ulik fordeling mellom aksje - og rentefond, og ulik forventet avkastning. Høy aksjeandel gir større verdisvingninger, men også høyere forventet avkastning.

Velger du en pensjonsprofil, gjør vi forvaltningsjobben for deg og sikrer at aksje- og rentefordelingen er tilpasset alderen din. Du velger den profilen som passer best for deg.

Uansett hvilken pensjonsprofil du velger, blir aksjeandelen gradvis trappet ned slik at den er 20 % når utbetalingen starter.

Fond

Hvis du ønsker å velge fond selv, får du tilgang til et bredt utvalg av norske og internasjonale fond som til enhver tid er kvalitetssikret av Gjensidige.

Nyttige spørsmål å ta stilling til

 • Hvor mye av sparepengene vil du plassere i aksjefond?
 • Hvor store verdisvingninger er du komfortabel med?
 • Hvilke forventninger har du til avkastning?
 • Trenger du pengene før du er 62 år? ​​

Utbetaling

Du kan starte utbetaling fra IPS fra du er 62 år. Utbetalingstiden er minimum 10 år og frem til du er 80 år. Om saldoen din er for lav til at du kan ta ut minimum 20 % av folketrygdens grunnbeløp (G) årlig, forkortes utbetalingstiden tilsvarende.

Ved utbetalingsstart og senest ved 67 år, sikrer vi pensjonspengene dine ved å plassere dem i profilen «Gjensidige Likviditet». Du får da en garanti mot negativ avkastning. Det innebærer at muligheten for å velge fond og pensjonsprofiler faller bort.

Ved dødsfall blir saldoen utbetalt til de etterlatte.

Skatt

 • inntil 3 300 kroner i utsatt skatt hvert år du sparer
 • sparepengene er fritatt for formueskatt når de står på konto
 • utbetalingene skattes som alminnelig inntekt, for tiden 22 %
 • du får utsatt skatt under perioden du sparer, frem til utbetaling
 • fondsbytte i spareperioden utløser ikke skatt

Kostnader

Det er ingen innbetalings- eller administrasjonskostnad på IPS-avtalen. Du betaler kun forvaltningskostnad.

Forvaltningskostnad i pensjonsprofiler

 • 0,89 % av saldoen
 • 0,65 % av saldoen hvis bedriften du er ansatt i har pensjonsordning i Gjensidige, eller du er medlem av en organisasjon med fordeler hos oss

Forvaltningskostnad i fond

 • 0,18 - 2,50 % avhengig av hvilke fond du velger

Årlig kontoutskrift

Bevegelser på IPS-kontoen din blir spesifisert i en kontoutskrift som du får innen 1. april hvert år.

Ofte stilte spørsmål om IPS

 • Sparingen blir plassert i fondspakken, Alderstilpasset pensjonsprofil. Dette er den mest brukte fondspakken der aksjeandelen til enhver tid er tilpasset alderen din. Du kan endre fondsvalg etter å ha logget inn på nettsidene våre når avtalen er opprettet.

  Ved utbetalingsstart og senest ved 67 år, sikrer vi pensjonspengene dine ved å plassere de i profilen Gjensidige Likviditet. Du får da en garanti mot negativ avkastning, så muligheten for valg av egne fond faller bort.

 • Når avtalen er etablert kan du logge inn på nettsidene våre. Betalingsinformasjon som KID- og kontonummer finner du under "Innbetaling'.

 • Alle som er mellom 18 og 66 år, og som betaler skatt til Norge, kan spare i IPS.

 • Du kan starte utbetaling fra du er 62 år. I tillegg må utbetalingen vare i minst 10 år og til minimum 80 år. Ved utbetalingsstart eller senest når du blir 67 år, sikrer vi pensjonspengene dine ved å plassere de i Gjensidige Likviditet. Du får en garanti mot negativ avkastning, så muligheten for å velge egne fond faller bort.

 • Innbetalingene blir plassert i fondspakken, Alderstilpasset pensjonsprofil som har forvaltningskostnad på 0,89 %. Fordelskunder på pensjon har forvaltningskostnad på 0,65 %. Det koster ingenting å bytte fond eller pensjonsprofil. Forvaltningskostnaden i tilgjengelige fond varierer mellom 0,18 % og 2,50 %.

 • Ved død vil pensjonskapitalen benyttes til barnepensjon. Har du ikke barn under 21 år, vil den gå til etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller samboer. Pensjonskapitalen som ikke benyttes til barnepensjon eller etterlattepensjon utbetales som et engangsbeløp til dødsboet.

 • Nei. Det er ulike skatteregler på gammel IPS-sparing og den nye IPS-ordningen. Avtalene kan derfor ikke slås sammen.