Individuell pensjonssparing - IPS i detaljer

IPS er en konto for pensjonssparing med skattefordeler. Du kan spare inntil 40 000 kroner per år og få inntil 8 800 kroner i utsatt skatt.

Sparepengene kan du forvalte selv, eller du kan gjøre det enkelt og overlate det til oss.

Start pensjonssparing med skattefordel

Default

Fordeler med IPS

IPS er et godt alternativ for deg som vil spare til pensjon og få skattefordeler nå - og høyere pensjon senere.

Spar når du vil - med skattefordel

Du kan sette inn opptil 40 000 kroner per år og få 22 % av det innbetalte beløpet som skatteutsettelse. I 2019 tilsvarer dette maksimalt 8 800 kroner i redusert skatt.

Månedlig utbetaling

Du kan velge å få månedlige utbetalinger fra du er 62 år. Hvis du vil ha mulighet til å ta ut penger før, passer kanskje Fondskonto Link bedre for deg.

Raske fondsbytter og utsatt skatt 

Du kan fritt flytte og fordele sparebeløpet mellom ulike fond og pensjons­profiler i perioden frem til utbetaling uten at det utløser skatt underveis. Fondsbytter blir gjennomført innen 2 døgn.

Utbetaling til etterlatte

Den oppsparte pensjonssaldoen blir utbetalt til de etterlatte når forsikringstaker/eier dør.

Velg risiko

Velger du en pensjonsprofil, gjør vi forvaltningsjobben for deg så det er tilpasset alderen og sparemålene dine. Hvis du ønsker å velge enkeltfond selv, får du tilgang til et bredt utvalg av norske og internasjonale fond som til enhver tid er kvalitetssikret av Gjensidige.

Innbetaling

Innbetale til ny IPS? Når du har opprettet IPS-avtale sender vi deg en e-post med KID- og kontonummer for innbetaling

Har du allerede en IPS-avtale som du vil innbetale til? 

 • Logg inn på nettsidene våre – velg "Pensjon" og "Individuell pensjonssparing"
 • Under "Betalingsinformasjon'" finner du KID- og kontonummer for innbetaling 

Maksimal innbetaling per år er 40 000 kroner.

Utbetaling

Utbetaling kan du få fra du er 62 år og den må vare i minimum 10 år og til du er 80 år. Ved utbetalingsstart og senest ved 67 år, sikrer vi pensjonspengene dine ved å plassere de i profilen Gjensidige Likviditet. Du får da en garanti mot negativ avkastning, så muligheten for valg av egne fond bortfaller. Ved dødsfall utbetales saldoen til de etterlatte.

Skatt

 • Inntil 8 800 kroner i utsatt skatt hvert år du sparer
 • Innestående penger er fritatt for formueskatt
 • Utbetalingene skattes som alminnelig inntekt, for tiden 22 %
 • Du får utsatt skatt under perioden du sparer, frem til utbetaling
 • Fondsbytte i spareperioden utløser heller ikke skatt

Kostnader

Det er ingen innbetalings- eller administrasjons­kostnad på IPS-avtalen. Du betaler kun forvaltnings­kostnad.

Forvaltningskostnad i pensjonsprofiler

 • 0,89 % av saldoen
 • 0,65 % av saldoen hvis bedriften du er ansatt i har pensjonsordningen i Gjensidige - eller du er medlem av en organisasjon med fordeler hos oss

Forvaltningskostnad i enkeltfond

 • 0,20 - 2,50 % avhengig av hvilke fond du velger

Papirgebyr

Du kan slippe papirgebyr og spare miljøet ved å samtykke til elektroniske dokumenter. Dette gjør du enkelt ved å logge inn. I motsatt fall betaler du et gebyr tilsvarende 0,07 % av folketrygdens grunnbeløp (G).

Årlig kontoutskrift

Bevegelser på IPS-kontoen din blir spesifisert i en kontoutskrift som du får innen 1. april hvert år.

Ofte stilte spørsmål om IPS

 • Sparingen blir plassert i Alderstilpasset pensjonsprofil. Dette er den mest brukte pensjonsprofilen der aksjeandelen til enhver tid er tilpasset alderen din. Pensjonsprofilen kan du endre ved å logge inn på nettsidene våre så snart  avtalen er opprettet.

 • Når avtalen er etablert kan du logge inn på nettsidene våre. Betalingsinformasjon som KID- og kontonummer finner du under "Pensjon" og "Individuell Pensjonssparing".

 • Alle som er mellom 18 og 66 år, og som betaler skatt til Norge, kan spare i IPS.

 • Du kan starte utbetaling fra du er 62 år. I tillegg må utbetalingen vare i minst 10 år og til minimum 80 år. Ved utbetalingsstart eller senest når du blir 67 år sikrer vi pensjonspengene dine ved å plassere de i Gjensidige Likviditet. Du får en garanti mot negativ avkastning, så muligheten for å velge egne fond bortfaller.

 • Innbetalingene blir plassert i alderstilpasset pensjonsprofil som har forvaltningskostnad på 0,89 %. Fordelskunder på pensjon har forvaltningskostnad på 0,65 %. Det koster ingenting å bytte fond eller pensjonsprofil. Forvaltningskostnaden i tilgjengelige fond varierer mellom 0,20 % og 2,50 %.

 • Ved død vil pensjonskapitalen benyttes til barnepensjon. Har du ikke barn under 21 år, vil den gå til etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller samboer. Pensjonskapitalen som ikke benyttes til barnepensjon eller etterlattepensjon utbetales som et engangsbeløp til dødsboet.

 • Nei. Det er ulike skatteregler på gammel IPS-sparing og den nye IPS-ordningen. Avtalene kan derfor ikke slås sammen.