Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Langsiktig sparing i Fondskonto Link

Fondskonto Link er en fleksibel fondssparekonto for deg som tenker langsiktig. Du bestemmer selv når og hvor mye du betaler inn, og når og hvor mye du tar ut. 

Sparepengene kan du forvalte selv, eller du kan overlate det til oss om du vil gjøre det enkelt.

Start langsiktig sparing i Fondskonto Link

Fordeler med Fondskonto Link

Fondskonto Link er et godt valg for deg som har langsiktige sparemål, enten det er til hytte, ekstra pensjon eller en lengre reise. 

Spar når du vil og hvor mye du vil

Du kan sette inn engangsbeløp når det passer deg eller spare litt hver måned. Vil du endre sparebeløpet sender du en e-post til oppgjor.pensjon@gjensidige.no

Uttak

Det er ingen bindingstid på pengene, så du kan når som helst ta ut hele eller deler av sparebeløpet ditt. Send en e-post til oppgjor.pensjon@gjensidige.no, så hjelper vi deg.

Raske fondsbytter og utsatt skatt på avkastningen

Du kan fritt flytte og fordele sparebeløpet mellom ulike enkeltfond og pensjons­profiler i hele sparetiden uten at det utløser skatt på avkastningen underveis. 

Utbetaling til etterlatte

Fondskonto Link er en kapital­forsikring. En årlig risikopremie sikrer at 101 % av saldoen din blir utbetalt til dine etterlatte hvis du dør for alt er utbetalt fra forsikringen.

Velg riktig risiko

Velger du en pensjonsprofil, gjør vi forvaltningsjobben for deg så det er tilpasset alderen og sparemålene dine. Hvis du ønsker å velge enkeltfond selv, får du tilgang til et bredt utvalg av norske og internasjonale fond som til enhver tid er kvalitetssikret av Gjensidige.

 

Utbetaling

Det er ingen bindingstid på pengene. Du kan ta ut hele eller deler av kapitalen nå eller ved avtalt utbetalingstidspunkt. Utbetalingen kan du få som:

 • engangsbeløp, eller som
 • månedlig utbetaling

Ønsker du utbetaling send e-post til oppgjor.pensjon@gjensidige.no så hjelper vi deg.

Ved dødsfall utbetales 101 % av den innestående saldoen til de etterlatte, eventuelt til dødsboet.

Skatt

 • Avkastningen skattes på lik linje med verdipapirfond
 • 31,68 % skatt på avkastningen av aksjedelen
 • 22 % skatt på avkastningen av rentedelen
 • Innfører skjermingsfradrag. Les mer på Skatteetatens nettsider.
 • Det er formuesskatt på fondskonto og formuesrabatt på 25 % for aksjefond innføres
 • Du kan bytte fond så ofte du vil, og betaler skatt på avkastningen først når du tar ut pengene

Kostnader

Det er ingen innbetalings- eller administrasjons­kostnad knyttet til Fondskonto Link, men du betaler forvaltnings­kostnad og en årlig risikopremie:

Forvaltning av pensjonsprofiler

 • 0,89 % av saldo
 • 0,65 % av saldo hvis bedriften du er ansatt i har pensjonsordningen i Gjensidige - eller du er medlem av en organisasjon med fordeler hos oss

Forvaltning av enkeltfond

 • 0,20 - 2,50 % avhengig av hvilke fond du velger - les mer om fondene vi  tilbyr i fondsoversikten

Risikopremie

Det beregnes en årlig risikopremie av Fondskonto Link-kontoen din. Denne trekkes månedlig og sikrer at 101 % av saldoen utbetales til dine etter­latte hvis du dør før alt er utbetalt fra forsikringen.

Papirgebyr

Du kan slippe papirgebyr og spare miljøet ved å samtykke til elektroniske dokumenter. Dette gjør du ved å logge inn. I motsatt fall må du betale tilsvarende 0,07 % av folketrygdens grunnbeløp (G).

Årlig kontoutskrift

Alle kostnader som belastes Fondskonto Link-kontoen din blir spesifisert i en kontoutskrift som du mottar innen 1. april hvert år. Se forklaring til din årlige kontoutskrift

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no