Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Pensjonssparing i Fondskonto Link

Fondskonto Link er et godt valg for deg som vil spare litt ekstra til pensjon – eller har andre langsiktige sparemål. 

Fordeler med Fondskonto Link

Spar når du vil

Med pensjonssparing i Fondskonto Link kan du spare et fast beløp hver måned og/eller sette inn engangsbeløp når det passer deg.

Gjør det enkelt – la oss gjøre jobben

Sparebeløpet plasseres i fond. Du kan velge pensjonsprofilen Alderstilpasset som er tilpasset alderen din, eller sette sammen din egen portefølje.

Raske fondsbytter, uten skatt på avkastningen

Du kan fritt flytte og fordele sparebeløpet mellom ulike fond og/eller pensjons­profiler i hele sparetiden – uten at det utløser skatt på avkastningen underveis. Fondsbytter blir gjennomført innen 2 døgn, og du slipper slutt­sedler til selvangivelsen.

Ingen bindingstid

Det er ingen bindingstid, så du kan når som helst ta ut hele eller deler av sparebeløpet ditt.

Utbetaling til etterlatte

Fondskonto Link er en kapital­forsikring. En årlig risikopremie sikrer at 101 % av saldoen din blir utbetalt til dine etterlatte hvis du skulle falle fra.

Best i test

Vårt pensjons­produkt Fondskonto Link ble best i test i Nett­avisens store oversikt over spare­produkter med utsatt skatt. Testen ble gjennom­ført i slutten av 2015 og er den siste vi kjenner til.

Det betyr at hvis du sparer til pensjon hos oss, går mer av spare­pengene dine til pensjonen din enn hos våre konkurrenter.

Les hele testen på nettavisen.no

Våre pensjonsprofiler

Pensjons­profilene våre er ferdige fondspakker, som våre eksperter forvalter for deg. Dette er et trygt og enkelt alternativ for deg som ikke vil velge enkeltfond selv.

De 4 pensjons­profilene har ulik risiko og forventet avkastning. Vi anbefaler generelt at du velger en lav risiko hvis du har kort sparetid – det gir mindre sannsynlighet for svingninger i verdien rett før utbetaling.

Du velger profil når du starter pensjonssparingen. Etter at avtalen er opprettet kan du når som helst logge inn og flytte/fordele spare­beløpet mellom de ulike profilene, eller velge enkeltfond selv.

Usikker på hva du skal velge?

I den alderstilpassede pensjonsprofilen justerer vi aksjeandelen etter alderen din gjennom hele sparetiden. Da trenger du kun å velge profil én gang, så gjør vi resten. 

 • Alderstilpasset pensjonsprofil passer for deg som ikke ønsker å velge risiko selv. Det er en profil som er sammensatt av renter og aksjer i forhold til alderen din. Aksjeandelen blir automatisk redusert etter hvert som du blir eldre.

  Anbefalt alderAlle
  RisikoJusteres fra høyere til lav
  Forventet avkastningJusteres fra høyere til moderat
  Andel aksjefond100 % når du er 30 år **
  Andel rentefond80 % ved pensjons­alder

  ** Hvis din pensjonsalder er 67 år. Nedtrapping av aksje­andelen starter 37 år før avtalt pensjons­alder.

 • Trygg pensjonsprofil passer for deg som har få år igjen til pensjonsalder. En lav andel aksjefond gir lav risiko, men reduserer også den forventede avkastningen på lang sikt.

  Anbefalt alder 50-67
  Risiko Lav
  Forventet avkastning Moderat
  Andel aksjefond 20 %
  Andel rentefond 80 %
 • Balansert pensjonsprofil passer for deg som har en god stund igjen til pensjonsalder, og som ønsker å ta litt større risiko.

  Anbefalt alder 40-55
  Risiko Middels
  Forventet avkastning Middels
  Andel aksjefond 50 % *
  Andel rentefond 50 %

  * Vi  reduserer automatisk risikoen for deg de siste 7 årene før pensjonsalder. Dette gir mindre sannsynlighet for svingninger i verdien rett før utbetaling. Ved utbetalings­start er er risikoen tilsvarende Trygg pensjonsprofil.

 • Offensiv pensjonsprofil passer for deg som har mange år igjen før pensjonsalder. En høy andel aksjefond gjør at verdien av kan svinge mye i løpet av sparetiden, men gir også mulighet for høyere avkastning over tid.

  Anbefalt alder 20-45
  Risiko Høy
  Forventet avkastning Høy
  Andel aksjefond 80 % *
  Andel rentefond 20 %

  * Vi  reduserer automatisk risikoen for deg de siste 7 årene før pensjonsalder. Dette gir mindre sannsynlighet for svingninger i verdien rett før utbetaling. Ved utbetalings­start er er risikoen tilsvarende Trygg pensjonsprofil.

Alle tilgjengelige fond

Hvis du velger å sette sammen din egen portefølje, får du tilgang til et bredt utvalg av norske og internasjonale fond. Fondene er tid enhver tid kvalitetssikret av Gjensidige.

Vi har ingen egne fond, og våre eksperter står fritt til å velge blant de beste fondene på markedet

Ofte stilte spørsmål om pensjonssparing

Her finner du svar på de spørsmålene du måtte ha om pensjon og sparing. Blant annet kan du lese om skatteregler, kostnader knyttet til sparing og utbetaling av pensjon.

Om du har flere spørsmål, kan du gjerne ringe oss på 915 03100 eller legge igjen telefonnummer i skjemaet nedenfor for å bli oppringt av en av våre autoriserte finansielle rådgivere.

Pensjonsordliste

Utbetaling

Det er ingen bindingstid, så du kan når som helst ta ut hele eller deler av pengene du har spart opp. Du kan også velge å få utbetalt sparebeløpet

 • som månedlige utbetalinger
 • som et engangsbeløp ved avtalt alder

En årlig risikopremie sikrer at 101 % av saldoen din blir utbetalt til dine etterlatte hvis du skulle falle fra..

Skatt

 • Avkastningen er skattefri frem til utbetaling
 • Ved utbetaling blir det trukket 24 % skatt av avkastningen
 • Du betaler ikke skatt ved bytte av fond i spareperioden
 • Saldo på kontoen regnes som skattepliktig formue
 • Du betaler ikke skatt ved flytting av andre avtaler til Fondskonto Link-kontoen din
 • Penjonskonto har ikke skjermingsfradrag 
 • Skjermingsfradrag er det skattefradraget du får for en viss del av gevinsten din på aksjefond. Hvor stort dette fradraget er – skjermingsrenten – fastsettes av Finansdepartementet i januar året etter inntektsåret. Oversikt over dette finner du på skatteetaten.no .

Kostnader

Det er ingen innbetalings- eller administrasjons­kostnader knyttet til Fondskonto Link, men du betaler forvaltnings­kostnad og en årlig risikopremie:

Forvaltning av pensjonsprofiler

 • 0,65 % hvis du er ansatt i en bedrift som har tjenes­tepensjon i Gjensidige
 • 0,89 % hvis du ikke er ansatt i en bedrift som har tjenes­tepensjon i Gjensidige

Forvaltning av enkeltfond

 • 0,25 - 2,50 %, avhengig av hvilke fond du velger (du kan se kostnader for alle fond i fondsoversikten )

Risikopremie

Det beregnes en årlig risikopremie av Fondskonto Link-kontoen din. Denne trekkes månedlig og sikrer at 101 % av din saldo utbetales til dine etter­latte hvis du skulle omkomme.

Papirgebyr

Du kan slippe papirgebyr og spare miljøet ved å samtykke til elektroniske dokumenter. Dette gjør du ved å logge inn. I motsatt fall må du betale tilsvarende 0,07 % av Navs grunnbeløp (G).

Årlig kontoutskrift

Alle kostnader som belastes Fondskonto Link-kontoen din blir spesifisert i en kontoutskrift som du mottar innen 1. april hvert år.

Se forklaring til din årlige kontoutskrift

Avtalegiro

Du kan enkelt sette opp sparing med avtaletrekk i banken. Nedenfor får du svar på blant annet hvordan du kan opprette avtalegiro og hvordan du endrer sparebeløp.