Mor og sønn med papirer foran datamaskin.

Tenk deg om før du sier ja til kausjon

Som kausjonist kan du hjelpe barna inn på boligmarkedet. Men er det smart?

Økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim
Hallgeir Kvadsheim. Foto: TV 3/Rune Bendiksen

– Det er ganske vanlig at foreldre kausjonerer for barna sine. Ifølge SpareBank1 har halvparten av unge førstegangskjøpere foreldrene som kausjonister. I 2018 oppga DNB at det gjaldt syv av ti, sier økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim.

Han peker på tre hovedårsaker til at mange trenger pengehjelp:

  • Høyere boligpriser: Inngangsbilletten til boligmarkedet er blitt mye dyrere for en førstegangskjøper – i hvert fall i såkalte pressområder.
  • Krav til egenkapital: Unge må hoste opp 15 prosent av det boligen koster. Koster den tre millioner kroner, utgjør egenkapitalen 450 000 kroner.
  • Krav til inntekt: Som boligkjøper kan man låne maks fem ganger inntekten. Er inntekten 500 000 kroner, kan gjelden være maks 2,5 millioner. Dette taket omfatter også eventuelle andre lån, for eksempel studielån og billån.
Økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim
Hallgeir Kvadsheim. Foto: TV 3/Rune Bendiksen

Personlig medansvarlig for lånet

Victoria Egeli i Finans Norge
Victoria Egeli

– Som kausjonist kan du hjelpe en låntaker som ikke har nok kapital selv. Kausjon kan også brukes for å gi låntaker lavere rente ved at lånet utgjør en mindre andel av boligverdien, sier juridisk seniorrådgiver Victoria Egeli i Finans Norge.

Kausjon innebærer som regel at banken får tilleggssikkerhet i fast eiendom som ikke tilhører låntakeren. Hvis du og en eventuell livspartner har lite gjeld på boligen eller hytta, kan banken ta pant i den. Pant er det samme som sikkerhet, det vil si en garanti for at banken får pengene sine tilbake.

– Det å være kausjonist medfører et personlig medansvar for noen andres lån. Det betyr at du eller dere må betale renter og avdrag hvis låntakeren ikke gjør det. Den juridiske termen for dette er subsidiært ansvar, forklarer Egeli.

Victoria Egeli i Finans Norge
Victoria Egeli

Kausjon innebærer risiko

Rollen som kausjonist er med andre ord forbundet med risiko.

– Det innebærer at du kan bli nødt til å betale ett eller flere terminbeløp – eller at du i verste fall må dekke resten av lånet. Da kan du bli nødt til å bruke sparepengene dine eller selge boligen, hytta eller andre eiendeler for å innfri forpliktelsene, sier Hallgeir Kvadsheim.

I veldig mange tilfeller går det helt fint å stille som kausjonist. Likevel viser undersøkelser at tre av ti angrer på at de pantsatte boligen sin, oppgir økonomieksperten.

Situasjonen kan endre seg

Victoria Egeli påpeker at kausjonsavtaler varer i mange år.

– Det kan virke som en selvfølge å gi barna en håndsrekning. Du bør likevel tenke gjennom alt som kan endre seg. Barnet kan miste jobben, bli alvorlig syk, oppleve samlivsbrudd eller få økonomiske problemer av andre årsaker. Er du da forberedt på å betale renter og avdrag for både barnet og en eventuell partner eller eks-partner, spør hun.

Et annet poeng er at søsken kan forvente den samme støtten når det er deres tur til å kjøpe bolig. I tillegg kan du selv få nye behov.

– Hvis du allerede er kausjonist, kan det bli vanskelig å få lån til oppussing eller hyttekjøp. Eller du kan bli syk, arbeidsledig eller oppleve samlivsbrudd, sier seniorrådgiveren.

Slik kan du sikre deg

Hvis du vurderer å bli kausjonist, har Hallgeir Kvadsheim denne oppskriften:

  • Kartlegg låntakerens og din egen økonomi. Be banken om en felles gjennomgang av låntakerens økonomi. I tillegg kan det være smart å ha en egen time med banken slik at du får stilt spørsmålene som det kan være vanskelig å ta opp med den andre parten til stede.
  • Begrens ansvaret. Kausjonsansvaret bør begrenses. Hvis det er tilstrekkelig å kausjonere for egenkapitalkravet (15 prosent), kan kausjonskravet slettes straks lånet er innenfor 85 prosent av boligens verdi.
  • Be om prioritet. Du kan kreve at låntakeren betaler mest på den delen av lånet som du er kausjonist for. Dette løses ved at for eksempel egenkapitalen utgjør et eget topplån som blir betalt raskt ved at størstedelen – helst alt – av avdragene går dit.
  • Få en oppdatert verdivurdering. Hvis boligen blir mer verdt, øker bankens sikkerhet. Da kan du kanskje bli kvitt kausjonsansvaret før tiden.
  • Krev forsikring ved uførhet og død. Det er fornuftig at låntaker er forsikret for minst det beløpet du har kausjonert for.

Alternativer til kausjon

Vil du hjelpe barna inn på boligmarkedet, finnes det alternativer til kausjon. Du kan for eksempel gå inn som medlåntaker. Det betyr at hovedlåntaker og medlåntaker har likt ansvar for hele lånet – helt til det er nedbetalt.

– Du kan altså ikke, som ved kausjon, bli løst fra ansvaret hvis boligverdien stiger eller lånet er delvis betalt. Som medlåntaker er du solidarisk ansvarlig, forklarer Victoria Egeli.

En annen mulighet er å gi penger direkte, enten som gave eller som forskudd på arv. Har du ikke sparepenger tilgjengelig, kan midlene skaffes gjennom et lån med ledig sikkerhet i din egen bolig eller hytte.

– Vær oppmerksom på at du må velge om støtten skal gis som gave eller som forskudd på arv. I lovverket er regelen at en gave skal holdes utenfor et senere arveoppgjør. Et forskudd på arv skal derimot tas med i regnestykket (avkortes) når arven etter deg en dag skal fordeles. Dette er løsningen du bør velge hvis du vil behandle barna likt, sier Hallgeir Kvadsheim.

Du bør uansett sørge for å dokumentere løsningen du velger, enten gjennom et gavebrev eller som en skriftlig avtale om at det er gitt forskudd på arv.

– Sørg for at dokumentet innfrir lovkravene, så kan du føle deg trygg på at det er gyldig – og at ingen kan være i tvil om hva intensjonen bak pengestøtten var, sier Kvadsheim.

Sist oppdatert: