Hender. PC-tastatur.

Ta disse skattegrepene på tampen av året

Det kan lønne seg å sette av litt tid til å utnytte skattefordelene, sier eksperten.

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea gir råd om hvilke skattegrep du bør ta før 2021 «takker for seg»:

Sørg for at BSU er fylt opp

Forbrukerøkonom Derya Incedursun.
Derya Incedursun. Foto: Nordea

Boligsparing for ungdom (BSU) er en attraktiv spareordning for de under 34 år med skattbar inntekt som ikke har kjøpt bolig ennå. I tillegg til høy sparerente, kan BSU-sparing gi et betydelig skattefradrag.

Du kan spare maksimalt 27 500 kroner årlig, hvorav 20 prosent fås igjen i skattefradrag.

– Dette betyr at du kan oppnå en skattefordel på inntil 5 500 kroner om du klarer å fylle BSU-kvoten før nyttår, sier Incedursun.

Da må du imidlertid forsikre deg om at sparepengene står på kontoen innen fristen. Den kan variere fra bank til bank, men er som regel 31. desember eller noen dager før årsskifte.

– Informasjon om frister finner du på bankenes nettsider.

Forbrukerøkonom Derya Incedursun.
Derya Incedursun. Foto: Nordea

Vurder IPS

Individuell pensjonssparing (IPS) kan være et lurt alternativ for de som betaler inntektsskatt. Setter du inn (maksimalt) sparebeløp på 40 000 kroner før året er omme, får du 8 800 kroner i skattefordel.

Incedursun gjør oppmerksom på at alle utbetalinger, som er bundet frem til pensjonsuttak, må skattes av.

– Til gjengjeld betaler du ingen formuesskatt eller skatt på avkastningen under spareperioden, sier hun.

IPS-reglene endres fra 2022. Da reduseres det maksimale årlige sparebeløpet til 15 000 kroner, og skattefordelen senkes dermed til høyst 3 300 kroner. Av den grunn kan det være lurt å spare det du kan i IPS i år, ifølge forbrukerøkonomen.

– Det gir mer pensjon, og lavere skatt til våren.

Slik får du fradrag for aksjetap

Sitter du på aksjer med tap som du ønsker å selge i nær fremtid, bør dette gjøres før nyttår – da kan du få nesten 32 prosent i skattefradrag på tapet ved neste års skatteoppgjør.

– Vær oppmerksom på at skattesatsen på aksjeinntekter, og dermed skatteeffekten av tapsfradraget, vil øke til 35,2 prosent neste år – i henhold til regjeringens statsbudsjett. Skatteeffekten av å realisere et aksjetap blir derfor større om du venter til neste år, sier Incedursun.

Unngå formuesskatt

Du betaler kun formuesskatt dersom nettoformuen din er på mer enn 1,5 millioner kroner. Ektefeller har felles fribeløp inntil tre millioner kroner. Skattesatsen er på 0,85 prosent.

– Har du planer om å gi gaver eller forskudd på arv til barna dine, kan det derfor være lurt å gjøre det før nyttår, sier Incedursun.

Hun presiserer at barna må være over 17 år for å få eget fribeløp for formueskatt. Barn under denne alderen lignes sammen med foreldre.

Disse pengene er skattefrie

Du kan ta på deg oppdrag hos privatpersoner og tjene inntil 6 000 skattefrie kroner i året – så lenge du ikke er næringsdrivende og jobben utføres i oppdragsgivers hjem eller hytte.

– Du kan utføre flere oppdrag på vegne av forskjellige oppdragsgivere og tjene inntil 6 000 kroner skattefritt hos hver av dem, sier Incedursun.

Pass på at aktiviteten ikke blir ansett som virksomhet, råder hun. Er man i tvil, kan Skatteetaten kontaktes for avklaring.

Tjener du 65 000 kroner eller mindre i året, kan du få et frikort, slik at du slipper å betale skatt. Her er det snakk om inntekt som ikke regnes som skattefrie oppdrag hos privatpersoner.

– Om frikortet ikke er fylt opp, kan du fortsatt tjene skattefrie kroner før årsskifte, avslutter Incedursun.