Pensjon for selvstendig nærings­drivende

Som selvstendig nærings­drivende må du selv ta ansvar for å spare til pensjon utover det du får fra folketrygden.

Sjekk hvor mye du bør spare selv

nav.no og norskpensjon.no kan du beregne hva du får i pensjon.

Relatert innhold

Sjekk hvor mye du bør spare selv

nav.no og norskpensjon.no kan du beregne hva du får i pensjon.

Spar til pensjon

Frist for innbetaling til pensjons­ordningen er 31. mars året etter inntekts­året. Innskuddet er fradragsberettiget

Ta gjerne kontakt med oss for en prat om din pensjon.

Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres hvert år, og er per 1. mai 2017 på 93 634 kroner

Beregnings­grunnlag

  • For ansatt-eier i AS eller ASA, og for personlig deltaker i ANS eller DA er brutto­lønn beregnings­grunnlaget
  • For selvstendig nærings­drivende og enkeltmanns­foretak er beregnet person­inntekt beregnings­grunnlaget