Pensjon for selvstendig næringsdrivende

Hvis du ønsker å opprettholde dagens inntektsnivå som pensjonist, må du spare på egen hånd. Du kan inngå en innskuddspensjonsavtale på lik linje med den en bedrift oppretter for de ansatte.

Du betaler inn månedlig innskudd til din egen pensjonskonto. I tillegg til det du får fra folketrygden er innskuddene sammen med avkastningen du får, den fremtidige pensjonen din.

Fra 2019 kan du som selvstendig næringsdrivende spare inntil 7 % av lønnen din mellom 1 og 12 G til pensjon. Innbetalinger til avtalen er fradragsberettiget i brutto næringsinntekt og kan gi store skattefordeler.

Ordningen inkluderer også innskudds­fritak.

Innskuddsfritak er en obligatorisk dekning som sikrer at det fortsatt betales innskudd til alderspensjonen din ved arbeidsuførhet. Innbetalingen følger graden av arbeidsuførhet og opphører ved pensjonsalder, eller når du går tilbake i arbeid.

Når du sparer til pensjon hos oss kan du investere i ulike pensjons­profiler og i alle fond vi tilbyr.

For selvstendig næringsdrivende er fristen for innbetaling til pensjons­ordningen 31. mars året etter inntekts­året.

Relatert innhold

PSN eller IPS?

Mange lurer på om de skal velge pensjon for selvstendig næringsdrivende (PSN) eller individuell pensjonssparing (IPS). Siw og Kristin forklarer.

Les mer om IPS

Hva regnes som lønn?

  • Bruttolønn brukes for ansatt-eier i AS eller ASA og for personlig deltaker i ANS eller DA
  • Beregnet person­inntekt brukes for selvstendig nærings­drivende og enkeltmanns­foretak
Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres hvert år, og er per 1. mai 2020 på 101 351 kroner

Kundefordeler

Få deres del av overskuddet

Kundeutbytte

Få oversikt og gjør endringer på nett

Din bedrift

Få rabatt som organisasjonsmedlem

Medlemsfordeler