Ungdom på elsparkesykkel med refleks bak

Slik vet du om elsparkesykkelen er lovlig

Selv om det er tillatt å både selge og eie elsparkesykkelen, kan den være ulovlig å bruke.

Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet
Thomas Iversen. Foto: Forbrukerrådet

– Det er verken forbudt å selge, kjøpe eller eie en sparkesykkel som det er ulovlig å bruke. Men selger skal informere klart og tydelig om at det er tilfellet. Hvis du likevel velger å kjøpe den ... ja, da får du ikke brukt den. Ikke på offentlig eller privat vei, og heller ikke i skogen eller på din egen tomt, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet

I juni 2022 ble elsparkesykler og andre små elektriske fremkomstmidler omklassifisert fra sykkel til liten elektrisk motorvogn. Endringen omfatter elsparkesykler og andre tohjulinger som Segway, énhjulinger som Airwheel, ståbrett som Hoverboard og elektriske rullebrett. 

Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet
Thomas Iversen. Foto: Forbrukerrådet

Krav til elsparkesykkel og fører

En liten elektrisk motorvogn må tilfredsstille følgende krav for at du skal kunne bruke den lovlig: 

 • Den kan veie maksimalt 70 kilo inkludert batteri 
 • Den kan være opptil 85 centimeter bred og 120 centimeter lang 
 • Den må ha gode bremser 
 • Den skal ha gult lys foran og rødt lys og rød refleks bak – og ringeklokke, hvis det er plass til den på styret
 • Den må være tydelig og varig merket med produsentens navn, typebetegnelse og fabrikasjonsnummer
 • Den må være sperret for hastigheter over 20 kilometer i timen. Det betyr at motorkraften kobler ut ved denne hastigheten. Det vil si at du kan renne fortere enn 20 km/t i en nedoverbakke, men fartsgrensen på stedet gjelder uansett. Elsparkesykkelen er ulovlig å bruke hvis den har en bryter eller app som skrur av hastighetssperren.
 • Det er bare lov med sete på selvbalanserende kjøretøy. 
 • Sist, men ikke minst: Ansvarsforsikring er påbudt.

  I tillegg er det krav til føreren:
   
 • Aldersgrensen er tolv år
 • Barn mellom 12 og 15 år skal bruke hjelm
 • Promillegrensen er 0,2
 • Det er ikke lov å ha med passasjer

Ansvarsforsikring er påbudt

Bjarne Rysstad
Bjarne Rysstad i Gjensidige

En konsekvens av omklassifiseringen fra sykkel til motorvogn, er kravet om ansvarsforsikring. Denne trenger du for å kunne bruke en elsparkesykkel eller lignende lovlig. 

– Ansvarsforsikringen for liten elektrisk motorvogn fungerer på samme måte som for bil. Den dekker føreren og skader på gjenstander og personer som vedkommende kolliderer med. Uten forsikring risikerer føreren erstatningskrav i millionklassen, sier informasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige. 

Forsikringen gjelder når en elsparkesykkel blir brukt på lovlig måte (se kravene over). I Gjensidige er prisen 59 kroner i måneden før en eventuell medlemsrabatt.

– Mange kunder har kjøpt forsikring etter at det ble et krav 1. januar 2023. Men ut fra salgstallene for disse kjøretøyene ser det dessverre ut til at flertallet ikke følger loven og dermed bruker dem ulovlig, sier Rysstad. 

Bjarne Rysstad
Bjarne Rysstad i Gjensidige

Råd når du skal kjøpe elsparkesykkel

Skal du kjøpe elsparkesykkel, har Forbrukerrådet følgende råd: 

– Først og fremst bør du naturligvis forsikre deg om at det er lov å bruke den. Selger har informasjonsplikt hvis det ikke er tilfellet, men det er ingen standardisert løsning for hvordan dette skal skje. Sett deg inn i reglene, så blir det lettere å velge riktig modell, sier Thomas Iversen. 

Han anbefaler at du sjekker uavhengige tester for å danne deg et inntrykk av byggekvaliteten. Du bør blant annet kontrollere at sykkelen har tilstrekkelig høy IP-sertifisering. For eksempel betyr koden IP56 at en gjenstand er støvbeskyttet og tåler kraftig spyling fra alle retninger. 

– En del elektriske sparkesykler har relativt dårlig byggekvalitet, ikke minst med tanke på norske vær- og føreforhold. For eksempel kan rester av veisalt etter vinteren tære hardt på mekaniske sykkeldeler, sier Iversen.

Kunder og forhandlere er ofte uenige om reklamasjonsfristen på elsparkesykler, ifølge Forbrukerrådet.

– På generelt grunnlag mener vi at disse fremkomstmidlene har en forventet levetid på over 3,5 år ved vanlig bruk. Det innebærer en reklamasjonsfrist på fem år. Dette bør selgeren bekrefte skriftlig før du slår til, sier Iversen. 

Sist oppdatert: