Syklist på vei inn i en tunnel.

Slik skal du sykle i tunnel

Av og til går ikke sykkelvegen mellom bakker og berg, men tvers gjennom. Her er ekspertenes råd om hvordan du skal sykle i tunneler.

Ola Bustad i Syklistenes landsforening
Ola Bustad

I en undersøkelse fra 2020 gjort av Syklistenes Landsforening vurderte 400 000 nordmenn å nyte deler av ferien sin på sykkelsetet. Mye tyder på at interessen er økende, forteller Ola Bustad i Syklistenes Landsforening. 

– Mer interesse for aktiv og bærekraftig turisme, kombinert med den raske utviklingen av elsykler, gjør sykling attraktivt og tilgjengelig for stadig flere, sier han.

Noen utfordringer er det likevel. Den største er de svarte, kalde hullene du av og til må gjennom.

– Tunneler gir raskere veg gjennom kupert landskap, men mange av dem er lite sykkelvennlige. Noen er rett og slett forbudt for syklister. Det gjelder tunneler på motorveger, de fleste undersjøiske tunneler og mange som er lengre enn fire kilometer, forklarer Bustad.

Ola Bustad i Syklistenes landsforening
Ola Bustad

Følg skiltene utenfor tunnelen

Seniorrådgiver Anette Hauge i Statens Vegvesen utdyper: – Alle tunneler som er forbudt for gående og syklende er tydelig merket med forbudsskilt for disse trafikantene. 

Forbudsskilt for henholdsvis syklende og for syklende og gående:

Forbudsskilt for syklende og for syklende og gående

Smart å planlegge sykkelturen

Anette Hauge i Statens Vegvesen
Anette Hauge

Selv om det er lov å sykle i en tunnel, kan det være krevende for en myk trafikant. Hauge anbefaler at du planlegger sykkelferien godt.

– Prøv å unngå «hovedvegene» med mye trafikk, eller velg tider på døgnet hvor biltrafikken ikke er så intens, er hennes tips.  

Ola Bustad anbefaler også god planlegging. Han viser til at det ofte finnes greie alternativer til sykling i tunnel.

– For eksempel de gamle vegene som var i bruk før tunnelen kom på plass. De har mindre trafikk og bedre utsikt, sier han.

Ved flere lange tunneler finnes det egne tilbud om buss eller taxi for syklister. «Rutetilbudet» er imidlertid begrenset, så det er smart å skaffe seg oversikt over veger med tunneler, alternative ruter og eventuelle transporttjenester før turen starter.

SykkelNorge.no finner du turforslag og oversikt over alle tuneller i Norge med informasjon om beskaffenhet og om de er åpne for syklister. Cyclenorway tipser også om fine ruter på engelsk og har oversikt over tunneler i Norge. Oversikten finner du også på Cycletourer (på engelsk) og i Vegvesenets vegkart

Les også: Slik frakter du sykkelen i ferien

Anette Hauge i Statens Vegvesen
Anette Hauge

Råd for trygg sykling i tunnel

Hva så når du endelig står ved tunnelmunningen og kikker inn? Da gjelder det å gjøre turen inn i det kalde mørket så komfortabel som mulig. Bekledning er stikkordet her. Utover det handler alt som sikkerhet. Det å gjøre bilistene oppmerksomme på deg, er alfa og omega, understreker Statens Vegvesen og Syklistenes Landsforening.

Senioringeniør Henrik Duus i Statens Vegvesen forteller at mange tunneler «sluker» lys. Lys på sykkelen og refleks på kroppen er avgjørende for å se og bli sett.

– Pass på at du har en skikkelig god lykt og at batteriene er ladet, sier han.

Noen tunneler har en varslingsknapp som du kan trykke på før du sykler inn. Da vil et opplyst fareskilt varsle bilistene om at det er en syklist i tunnelen.

Husk på samspillet i trafikken

Ola Bustad understreker at sykkelen må ha lys både foran og bak. Og at du må huske å ta av solbrillene.

– I noen situasjoner, for eksempel hvis veiskulderen er smal, kan det være klokt å posisjonere seg litt nærmere midten av kjørefeltet. Da er du mer synlig for bilførere foran og bak. I tillegg hindrer det kjørende i å foreta en utrygg forbikjøring, sier Bustad.

Han legger til at du bør gjøre deg ekstra «stor» og synlig når trafikk nærmer seg bakfra, for eksempel med å bevege på en arm.

Som bilist kan man kanskje bli irritert av en syklist midt i vegbanen. Men det dreier seg altså om sikkerhet, understreker Henrik Duus i vegvesenet. Han er klar på at det ikke er enkeltgrupper som skaper uheldige situasjoner i trafikken, men dårlig samspill mellom trafikantene.

– Det norske vegnettet består stort sett av veger som er åpne for alle, bortsett fra motorvegene. Det skal være plass til alle, og ingen har mer rett til vegen enn andre, understreker senioringeniøren.

Når du er på en veg du ikke har syklet før, er det viktig å følge ekstra godt med på trafikken. Legg inn pauser slik at du opprettholder konsentrasjonen.

– Enten du ferierer på den ene eller den andre måten: Senk skuldrene og prøv å forholde deg rolig. Noen trafikanter kan irritere seg over mange andre, og da bør man holde seg hjemme, sier Duus.

Sist oppdatert: