Tre generasjoner på bondegård.

– Du får ikke vært med på alt, det er bare å innse

Kjøring og henting, treninger og dugnad. Sliter du med familielogistikken på gården? Da er du ikke alene.

Anne Thorine Brotke i Gjensidige
Anne Thorine Brotke i Gjensidige

Bondeyrket er en livsstil. Arbeidsoppgavene tar ikke alltid hensyn til klokka. Samtidig er det forventet at foreldre stiller opp på barnas aktiviteter på kveldstid og i helger. Og hvordan skal du løse alle skoleferiene – i år igjen?

– Det er mange forventninger som kan være krevende å innfri for den som ikke har en åtte til fire-jobb, sier Anne Thorine Brotke, landbruksansvarlig i Gjensidige.

Akkurat når poden trenger skyss til fotballtrening, skal dyrene i fjøset ha stell. Resultatet blir at mange bønder føler de ikke strekker til som foreldre.

Anne Thorine Brotke i Gjensidige
Anne Thorine Brotke i Gjensidige

Kvalitetstid med barna

Halle Arnes i Norsk Landbruksrådgiving.
Halle Arnes

Det at tiden ikke strekker til, må du bare godta, først som sist, mener Halle Arnes, fagkoordinator HMS og rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving

– Du må bare innse at du ikke får vært med på alle treninger og aktiviteter, slår han fast. 

Arnes har 26 års erfaring med HMS i landbruket. Han mener det er urealistisk å tro at en bonde kan delta på lik linje med en som slutter på jobb klokken fire. Men det er heller ikke nødvendig.

– Barn lærer mye av å klare seg selv. De har ikke behov for at du alltid er til stede. Men du bør ta et valg og delta på noe – fullt og helt. Tenk kvalitet foran kvantitet, og la den dårlige samvittigheten ligge, sier Arnes.

Halle Arnes i Norsk Landbruksrådgiving.
Halle Arnes

Ta barna med på gårdsarbeidet

Gårdsarbeidet må gjøres, men man kan gjerne dele på jobben. Både Brotke og Arnes tror det er positivt å involvere hele familien i gårdsdriften.

– Få med ungene. Gjør gårdsdriften til et felles prosjekt. Da blir det mindre stressende for alle, sier Brotke. 

I tillegg får barna mulighet til å lære hvordan de tar vare på dyra og naturen, de opplever mestring og ansvar. Det gjør at de blir vant til å ta i et tak, noe de vil ha glede av resten av livet, mener Arnes.

Teknologisk utvikling frigir tid

De siste årene har den teknologiske utviklingen gitt bonden nye hjelpemidler. Dette kan bidra til å forenkle hverdagen og frigjøre tid, påpeker Arnes. 

– Melkerobot er et eksempel på et hjelpemiddel som gir bønder større frihet fra faste tidspunkter. Med robot i fjøset opplever mange at de kan delta mer i barnas aktiviteter på ettermiddagstid, sier han. 

Likevel har teknologien klare begrensninger. Bonden er fremdeles den viktigste ressursen på bruket. Og mange synes det er vanskelig å ta seg fri fra arbeidet på gården, spesielt i krevende økonomiske tider. 

Støtte fra besteforeldre

Kanskje har dere andre muligheter til å få avlastning?

– Bor det foreldre eller svigerforeldre i kårboligen eller i nærområdet? De kan være en verdifull ressurs, både i gårdsarbeidet og i omsorgen for barnebarna. Den eldre generasjonen kan være et godt kort i hverdagskabalen, sier Brotke. 

Forventningene til dette samarbeidet bør avklares. Det er smart å snakke om oppgavene og hvordan ansvarsområdene skal fordeles, påpeker Arnes. 

– På alle arbeidsplasser er god kommunikasjon avgjørende for gode resultater. Dette gjelder også på gården, mener han. 

For den eldste generasjonen handler det ofte om å ta et steg tilbake og gi støtte der det trengs. Og den yngre generasjonen må slippe til foreldre og «svigers». Da kan samarbeidet bli godt og effektivt.

Bør prioritere avløser

En undersøkelse fra høsten 2022, gjennomført av Agri analyse på vegne av Gjensidige, viste at hele 55 prosent av gårdbrukerne bekymrer seg for økonomien. I denne situasjonen kuttes det i utgiftsposter, og ofte går det ut over avløseren, forteller Arnes.

– Mange bønder som tidligere hadde én fast frihelg i måneden, prioriterer ikke dette lenger. Men når du har ansvar for en gård 24 timer i døgnet sju dager i uka, har du behov for å koble av iblant, sier han.

Arnes ser jevnlig bønder som har altfor stor arbeidsbelastning. Han anbefaler mer bruk av avløser.

– Ganske små grep kan gjøre stor forskjell. Avløseren er bondens viktigste HMS-tiltak, slår han fast.

Bønder på familieferie

For en del bønder kan også barnas skolefri og forventninger om familieferie by på utfordringer. 

Styreleder Inge Martin Karlsvik i Norske Landbrukstenester uttalte nylig til Nationen at mange bønder ikke tar seg råd til ferie og fritid, selv om et minimum av ferie er viktig for alle – ikke minst bondens familie. 

Halle Arnes nikker gjenkjennende. Når han bistår gårdbrukere rundt om i landet med arbeidsmiljøet, er en ukes ferie med partner og/eller familie et tiltak han anbefaler. Selv om det alltid er mye som skulle vært gjort, er det helt avgjørende å koble fra pliktene og prioritere familien en gang i blant.

Det er mange måter å ha ferie på, supplerer Anne Thorine Brotke. Det viktigste er at dere opplever noe sammen.

– Det kan være å spille kort på hytta eller sitte rundt bålet ute på tur. Dere behøver ikke å reise så langt eller bli så lenge borte. Men det å tilbringe tid sammen, er noe alle har godt av, sier hun.

Sist oppdatert: