Ung jente med koffert i rulletrapp

De unge vil reise grønnere

Hele syv av ti unge nordmenn føler på skam knyttet til ett eller flere klima- og miljøområder. Det kommer reiselivsbransjen til å vise hensyn til i årene fremover, skal vi tro eksperten.

Det er UNG2021-undersøkelsen fra Opinion som viser de høye tallene. Flyreiser er blant områdene på topp.

Kjersti Ruud Walaas er sosialantropolog og studieprogramleder for bachelor i Reiselivsledelse og opplevelsesutvikling ved Høyskolen Kristiania. Hun er overrasket over at tallet er så høyt, men synes likevel det er forståelig.

– Det er lite man kan gjøre uten å forårsake noe negativt. Matforbruk, reiser, turer i naturen og kjøring av dieseldrevet båt om sommeren er alle ødeleggende på hver sin måte. Vi står overfor et dilemma alle sammen, og det er forståelig at de unge føler på en skam knyttet til det, sier Walaas.

Gi tilbake til lokalsamfunnet

Kjersti Ruud Walaas
Kjersti Ruud Walaas

Fly blir ofte utpekt som forurensningsverstingen blant transportmidlene. At flyreiser befinner seg blant toppområdene i undersøkelsen er derfor ingen stor overraskelse. Walaas mener at man ikke bør skamme seg over å fly, men heller fokusere på hvordan man kan bistå miljøet på andre plan.

– Fly forurenser, bil forurenser og båt forurenser – det er et problem i reiselivet. Samtidig skal man huske på at reiselivet fører med seg mange gode ting. En skal heller ikke isolere det til å kun handle om flyreiser, sier hun og fortsetter:

– Et ungt menneske som vurderer å legge ut på lang reise kan reflektere over hva reisen vil medføre av miljøbelastning, for deretter å snu det om til: «hva kan jeg gi når jeg er på stedet?» og «hva kan jeg gi til de som driver turistaktiviteter så det kommer lokalsamfunnet til gode?». Dersom du er på stedet over en lengre tidsperiode og bruker pengene lokalt, gjør du mye bra. Dette forsvinner om alle skammer seg og slutter å fly.

Walaas underviser blant annet i fagene bærekraftig reiseliv, reiselivsutvikling og konsekvenser av turisme. Hun forteller om studenter som viser sterkt engasjement for klima, miljø og bærekraft. Det tror hun ikke vil bli noe mindre i årene fremover – tvert imot.

– Bevisstheten rundt dette kommer til å bli større og større. Rapporten fra FNs klimapanel, som nylig ble lagt frem, sender tydelige signaler om at noe må gjøres. Konkrete tiltak kommer til å merkes fremover, sier Walaas.

Kjersti Ruud Walaas
Kjersti Ruud Walaas

Klimakompenserer uten ekstra kostnader

Cecilie Johansen
Cecilie Johansen

Utenlandsferier er det unge nordmenn har savnet mest under pandemitiden. Med en igangsatt gjenåpning av landet, og en stadig høyere andel vaksinerte i befolkningen, er det trolig flere som øyner håp om mer normale reisevaner fremover.

– Det er mer miljøvennlig om du leier på reisedestinasjon fremfor å ta med utstyr når du reiser. Av den grunn er dekning for skader og tyveri på utstyr du leier på reisedestinasjonen inkludert i Reise Ung, sier forretningsutvikler Cecilie Johansen i Gjensidige.

Hun forteller at Gjensidige også kompenserer for klimagassutslippene reiseforsikringen kan medføre.

– Til tross for at vi forsøker å reparere og gjenbruke så mange skadede gjenstander som mulig, er det ikke til å unngå at en del gjenstander må erstattes med nye. Omtrent all fremstilling av produkter bidrar til utslipp av klimagasser, som har negativ påvirkning på klima og miljø, sier Johansen og fortsetter:

– Vi beregner hvor store klimagassutslipp Reise Ung forårsaker, og klimakompenserer for utslippene ved å gi økonomisk støtte til FNs og CEMAsys’ prosjekter som arbeider med å redusere utslipp av klimagass på global basis. Dette inngår i forsikringen uten ekstra kostnader for kunden.

Cecilie Johansen
Cecilie Johansen

Ønsker seg vekk fra masseturisme

For å imøtekomme den stigende interessen for klima og bærekraft, tror Walaas at reiselivsbransjen er nødt til å snu seg mot flere grønne initiativer i tiden fremover. Hun påpeker at de allerede er på god vei.

– Jeg må si at jeg er stolt av bransjen og hva de får til. De ønsker å bevege seg bort fra masseturisme og opptre i tråd med et bærekraftig reiseliv. Hoteller vil ha overnattingsgjester, og en guide vil ha med folk på tur. Slik vil det alltid være, men måten virksomhetene driftes på er mer miljøvennlig og bevisst inn mot lokalbefolkningen og lokalkultur sammenliknet med tidligere. Dette gir også en bedre opplevelse for den enkelte turist, sier Walaas.

Tilbydere av opplevelsesaktiviteter har kommet på banen og iverksatt bærekraftige tiltak. Om du legger ut på tur til Preikestolen, vil du kunne se klare eksempler på dette.

– Stiene er utarbeidet med hensyn på å påføre minst mulig slitasje på vegetasjonen i området. I tillegg er det lagt til rette for god søppelhåndtering og plassert toaletter langsmed ruten.

Ikke noe hokus pokus

Flere norske hoteller har også et sterkt fokus knyttet til miljøvennlig drift, ifølge Walaas. Hun håper at andre følger opp på dette området.

– Det finnes flere forskjellige sertifiseringsordninger for norsk reiseliv knyttet til bærekraft. Dersom et hotell er miljøsertifisert, kan det for eksempel innebære at maten de serverer er basert på lokale råvarer og at de benytter lokal arbeidskraft, sier Walaas og avslutter:

– Slike tiltak er ikke noe hokuspokus – det er bare å få det gjort. Heldigvis ser myndighetene at det må bevilges midler til dette.

Sist oppdatert: