Ny nettjeneste for de som ikke har det så bra

Ny nettjeneste for de som ikke har det så bra

Har du opplevd å slite med ting som kan være vanskelig å finne ut av på egen hånd? Du er ikke alene. Det er helt vanlig at livet ikke går på skinner i perioder. Det ga grobunn for en ny tjeneste for unge som sliter i hverdagen.

Det går opp og ned i livet. Ingen kan være på topp hele tiden. Men hverdagen kan bli vanskeligere enn den burde være hvis motløshet, tristhet, lav selvfølelse, angst og stress setter sitt preg på den.

Vanskelig tema

Henrik Haaland Jahren
Henrik Haaland Jahren

Samfunnet er blitt mer åpent på mange områder, også når det gjelder psykiske plager. Men ennå er det mange som føler at de ikke kan være åpne om slike ting. En forklaring kan være at de er usikre på hvordan familie, venner og kolleger vil reagere.

– I visse miljøer kan det å jobbe med sin egen mentale helse fortsatt være tabubelagt. Det er ofte vanskelig å søke hjelp hos psykolog eller i helsevesenet for øvrig. Dessverre opplever mange også at det er vanskelig å få god hjelp, blant annet på grunn av lang ventetid og avslag for dem som ikke er «syke nok», sier psykolog Henrik Haaland Jahren.

Henrik Haaland Jahren
Henrik Haaland Jahren

Din egen verktøykasse

Psykolog Jahren er grunnlegger av Braive, et nettbasert hjelpemiddel som har som mål å hjelpe folk som sliter med såkalt milde eller moderate psykiske plager og lidelser. Braive er basert på kognitiv atferdsterapi, som går ut på at man øker sin egen bevissthet rundt tanker, følelser, fysiske reaksjoner og handlingsmønstre.

– Kort sagt lærer man seg konkrete teknikker for å håndtere disse utfordringene på en god måte. Teknikkene er verktøy som kan benyttes i vanskelige perioder med for eksempel stress og symptomer på angst eller depresjon, forklarer Jahren.

Han sier noe av hensikten med Braive er å nå dem som ellers kanskje ikke ville søkt hjelp, ikke har tilgang til hjelp – eller som har behov for et lavterskeltilbud.

Braive er nettbasert, og du følger leksjoner og øvelser i ditt eget tempo. Det gjør programmet ideelt for deg som ikke har tid eller mulighet for å gå til jevnlig behandling, påpeker han.

I tillegg til det nettbaserte programmet, inneholder Braive et tilbud om personlig veiledning.

– Hvis du ønsker det, er det lett å komme i kontakt med ressurspersoner som kan hjelpe deg på veien mot økt velvære og prestasjon, sier Jahren.

La til Braive i forsikringen

Tjenestesjef Amar Murtaza i Gjensidige sier Braive er et godt lavterskeltilbud som tar tak i et viktig samfunnsproblem.

– Vi vet at mange unge har problemer, og at det ikke alltid er så enkelt å få hjelpen man trenger. Kanskje føler man seg heller ikke «syk nok» til å søke behandling i helsevesenet. Da kan Braive være et godt alternativ. Dette er et lavterskeltilbud som gir hjelp til selvhjelp, sier han og legger til at Gjensidige gjerne vil støtte opp om nye løsninger som kan forebygge helseplager.

– Derfor tilbyr vi Braive for kunder som har privat uføreforsikring eller barneforsikring hos oss.

Les mer om Braive og hvordan du kommer i gang

Sist oppdatert: