Hopp til innhold

Råd til styret i borettslag og sameier

Så flott at du engasjerer deg i bomiljøet!

Å sitte i styret innebærer en del ansvar, men først og fremst er det en gyllen mulighet til å gjøre borettslaget eller sameiet til et enda bedre sted å bo. 

Er du ny styreleder?

Det er viktig at navnet ditt og e-posten din er koblet til borettslaget eller sameiet.

Da får du full oversikt over forsikringene dere har hos oss, og vi kan sende dere råd om hvordan dere kan hindre skader.

Er det første gang du logger inn, bestiller du tilgang for deg og styret her:

Styrets oppgaver

  • boligselskapets økonomi
  • vedlikehold av bygninger og fellesområder
  • dialog med beboerne
  • årsmøter og generalforsamlinger

Den viktigste investeringen

Oppgraderinger og godt vedlikehold som dere gjør i dag, kan spare dere for mye bryderi og store utgifter i morgen.

Se hvordan dere kan planlegge vedlikeholdet

Det daglige arbeidet i styret

Hvordan skal styret settes sammen?

Styret skal ha minst tre medlemmer – hvis ikke vedtektene sier noe annet. I sameier med åtte eller færre seksjoner, kan det vedtas at alle seksjonseiere skal være medlem av styret. Dette krever at alle uttrykkelig sier seg enige i det.

Hvor ofte skal styret møtes?

Det er ingen regler for hvor ofte et styre skal møtes. Styrelederen innkaller til styremøter så ofte det er nødvendig, eller når et styremedlem krever det.

Vi anbefale dere å ha minst to møter i året hvor dere fordeler oppgavene i styret og legger en plan for når ulike aktiviteter skal gjennomføres.

Informasjonsplikt overfor beboerne

Når dere tegner forsikring, får dere samtidig en informasjonsplikt overfor beboerne. Plikten handler om at dere årlig og skriftlig minner beboerne på hva de selv må gjøre for å ivareta sikkerheten. 

Bruk gjerne Huskeliste for beboerne, som minner dem på hva de selv kan gjøre for å bo trygt.

Tar vare på styremedlemmene

Mange som takker ja til styreverv, er ikke klar over at de er personlig ansvarlige for styrets beslutninger og kan få erstatningskrav mot seg. Med forsikring hos oss har dere én bekymring mindre: Styreansvarsforsikring er inkludert i forsikringen av borettslaget eller sameiet.