Hopp til innhold

Få hjelp til å hjelpe dine

Har du ansatte som er sykmeldt, kan det være vanskelig å vite hvordan du kan hjelpe dem best mulig. Tjenesten Tilbake på jobb kan brukes allerede etter 3 ukers sykmelding.

Gode samtaler om hva som skal til

Hvem får tilbudet?

Vi tilbyr tjenesten til bedrifter som har en av disse hos Gjensidige:

 • personalforsikring
 • uførepensjon
 • over 2 % sparing på tjenestepensjon

I tjenesten Tilbake på jobb ser vi hele mennesket. Det handler ofte om å finne løsninger på sammensatte problemer.

En jobbveileder fra Unicare snakker med den ansatte om hva som skal til for å kunne jobbe på tross av helseplager. Fysioterapeut eller psykolog kan også kobles på etter behov.

Tjenesten leveres av Unicare, og Gjensidige får ikke innsyn i opplysninger om den som er sykmeldt.

 

Slik hjelper vi dere

Først et felles bilde

Målet er å gjøre det lettere for den ansatte å komme tilbake til jobb.

 1. Den ansatte har først én time med jobbveilederen og én med fysioterapeut eller psykolog. Der danner de seg et felles bilde av utfordringer og muligheter. Gjensidige betaler for disse to første samtalene.
 2. Deretter får dere en rapport med råd og tiltak om hva som kan gjøres på arbeidsplassen. Rapporten deles i samråd med den ansatte.

 

Videre oppfølging

Den ansatte kan få videre oppfølging hvis det trengs. Denne oppfølgingen er valgfri og dekkes ikke av forsikringen.

 • Oppfølgingen går vanligvis over 4 uker, med 10 kontaktpunkter over video eller telefon.
 • Prisen er 12 600 kroner. Brukes ikke alle 10 timene, er prisen 1 418 kroner pr time.

Kontaktpunktene kan bestå av

 • samtaler med jobbveilederen
 • veiledning fra en fysioterapeut eller en psykolog
 • samtale med arbeidsgiveren for å legge en plan med felles mål
 • digitalt treningstilbud
 • eventuell kontakt med NAV eller andre