Braive – Lær teknikker for å mestre stress, angst og depresjon

I samarbeid med Braive gir vi deg med barneforsikring, privat uførepensjon og privat uføreforsikring kostnadsfri tilgang til digitale behandlingsprogrammer, og personlig veiledning for å styrke din mentale helse. 

Default

Hva er Braive

Braive er en nettbasert helsetjeneste som er utviklet av psykologer. Tjenesten gir deg verktøy for å mestre psykiske utfordringer slik at du kan få bedre mental helse.

Selvhjelpsprogrammer tilpasset dine utfordringer og behov
Icon-tip

Hvem passer Braive for

De digitale behandlingsprogrammene er tilpasset deg som ønsker hjelp til å takle stress, angst og depresjon.

Du kan selv ta ansvar for egen læring og progresjon, men har også mulighet til å motta ukentlig veiledning fra din personlige terapeut hos Braive. Leksjoner og øvelser gjennomfører du i eget tempo og tilbudet er ideelt for deg som ikke har tid eller mulighet for å gå til ukentlig behandling hos en terapeut.

Det er koster ingenting å ta den mentale helsesjekken. For deg som har barneforsikring, privat uføreforsikring eller privat uførepensjon er det også kostnadsfritt å gjennomføre de digitale behandlingsprogrammene og motta personlig veiledning. Hvis du har forsikring gjennom arbeidsgiver må du selv dekke kostnadene for tjenesten.

Dersom du har barneforsikring, kan også barnet bruke tjenesten etter å ha fylt 16 år.

Hvorfor bruke Braive

  • Du får forslag om å gjennomføre spesialtilpassede digitale behandlingsprogrammer for å håndtere utfordringene du står overfor.
  • Du vil bli kjent med personlige historier til andre som har hatt lignende utfordringer som deg.
  • Du får mail med tilbud om personlig veiledning og oppfølging gjennom programmene fra en av Braive sine terapeuter.

Programmene baserer seg på Kognitiv Atferdsterapi (KAT). KAT fokuserer på å endre menneskers atferd gjennom å analysere og endre deres tankemønster.

En styrende regel i KAT er at det ikke er situasjonen du er i, men hvordan du tolker den, som er viktigst. Dersom du kan gjenkjenne og endre de uhjelpsomme tanke- og atferdsmønstrene som skaper problemer, kan det påvirke hvordan du føler deg. Styrken i KAT er metodens evne til å formidle kunnskap og ferdigheter på en måte som gir deg en praktisk og konkret tilnærming til endringer du ønsker å oppnå i ditt liv.

Få hjelp til å gjennomføre

Hvis du opplever at det er vanskelig å holde deg motivert kan du benytte deg av tilbudet om terapeut. Terapeuten vil veilede og motivere deg til å nå målene du setter deg i begynnelsen av behandlingsprogrammet. 

Ta i bruk tjenesten

Følg de fire stegene og lær deg mestringsteknikker for å få bedre psykisk helse.

1. Opprett en profil med brukernavn og passord på Braive sin nettside
2. Ta den mentale helsesjekken
3. Velg blant ulike programmer tilpasset deg
4. Registrer forsikringsnummeret ditt når du skal betale - registreringen gir deg gratis tilgang til programmene

 

 

Personvern

Opplysningene du gir om deg selv i forbindelse med tjenesten fra Braive blir fullstendig anonymisert, og Gjensidige har ikke tilgang til informasjonen. Gjensidiges rolle er kun å formidle muligheten til å teste en svært god tjeneste som kan hjelpe deg.