Lastebil, gravemaskin og traktor

Opplevde 13 GPS-tyverier på ett år: – Fortærende!

GPS-utstyr for mange millioner blir stjålet i tyveriraid på anleggsområder og byggeplasser. – Dyrt og ekstremt irriterende, sier leder i maskinutleiefirma.

Frank-Ole Sørensen
Frank-Ole Sørensen

Daglig leder Frank-Ole Sørensen i Hæhre & Isachsen Maskinutleie rister oppgitt på hodet. I april ble fem GPS-enheter stjålet fra selskapets maskiner ved Tvedestrand og på Kolomoen i Stange. I august fikk tyver med seg ytterligere åtte enheter fra tre ulike steder på Østlandet.

– Det er fortærende. Vi opplever stadig at folk stjeler og ødelegger. Vi har mange maskiner i drift på større prosjekter, for eksempel innen veibygging, og de er ofte spredt over et stort område. Det er krevende å skulle sikre hver og en av dem på en fullverdig måte nattestid, konstaterer Sørensen.

Frank-Ole Sørensen
Frank-Ole Sørensen

Profesjonelt utførte GPS-tyverier, ifølge politiet

Solveig Kjeserud
Solveig Kjeserud

Politioverbetjent Solveig Kjeserud ved Follo politistasjon opplyser at Øst politidistrikt hvert år mottar mange anmeldelser av tyverier av GPS-enheter fra anleggs- og landbruksmaskiner.

– Aktiviteten går i bølger. I 2019 var det minst 32 slike tyverier bare i vårt distrikt. Under pandemien var det en klar nedgang, men etterpå har problemet økt i omfang, sier hun.

Ifølge politiet blir de fleste tyveriene profesjonelt utført. De mistenker at mobile vinningskriminelle står bak, og at disse har et stort geografisk nedslagsfelt. De kriminelle stjeler gjerne fra anleggsområder som er sikret med gjerde og port. De klarer i mange tilfeller også å bevege seg i blindsonene til eventuelle videokameraer.

Solveig Kjeserud
Solveig Kjeserud

Store kostnader

Vanlig innkjøpspris for en komplett GPS-enhet er mellom 300 000 og 400 000 kroner, ifølge Sørensen. I tillegg er det vanlig at de kriminelle knuser en rute eller bryter opp en lås for å komme seg inn i førerhuset. Stjålet og ødelagt utstyr dekkes av forsikringen, men tyveriene påfører likevel Hæhre Isachsen Gruppen store tap.

– Vi må ut med egenandeler og betale mer for forsikringen. Den største kostnaden er likevel knyttet til nedetid. Når en maskin står stille i flere dager, blir det fort snakk om store beløp i tapte inntekter. Dette produksjonstapet må vi dekke av egen lomme, sier Sørensen.

Han legger ikke skjul på at irritasjonsmomentet er betydelig.

– Slike tyverier medfører mye merarbeid. Vi må få tak i og installere nytt utstyr. Skader må repareres. I tillegg må vi anmelde forholdet og opprette dialog med forsikringsselskapet. Som sagt, det er fortærende, sier Sørensen.

Han forteller at Hæhre & Isachsen Gruppens selskaper jobber med å sikre maskinene sine bedre. Det kan blant annet skje gjennom fjernovervåking av anleggsplasser. Samtidig forventer han at produsentene av GPS-utstyr kommer opp med gode løsninger.

Leica: Jobber med saken

Kim Alexander Bakken i Leica Geosystems sier at selskapet tar problemet med GPS-tyverier på alvor.

– Dette er et problem for mange av kundene våre, spesielt i Norden. GPS-systemer i anlegg- og jordbruksmaskiner er mer vanlig her enn i andre deler av Europa. Som leverandør er vi heller ikke tjent med situasjonen, slår Bakken fast.

Han opplyser at Leica de siste årene har forbedret både selve utstyret, monteringsløsninger og selskapets rutiner. De har blant annet lansert en «trykke-fri» GPS-mottaker som er mindre på størrelse og kan monteres mer skjult enn tradisjonelle modeller.

Videre kan Leica-skjermer bare brukes til formålet, som er å visualisere, logge «as built» og jobbe etter 3D-modeller. Dermed er den mindre attraktiv for tyver. Skjermen har også hurtigkobling, slik at de er lett å demontere den etter endt arbeidsdag. 

– I tillegg blir stjålet utstyr som vi får melding om registrert i et felles globalt register. Forsøk på kjøp av nye lisenser blir alltid sjekket opp mot registeret og eventuelt stoppet. Dermed er det vanskelig å utnytte stjålet utstyr fullt ut, sier Bakken. 

Han legger til at Leica jobber kontinuerlig med løsninger for tyverisikring. Per i dag kan selskapets produkter for landmåling sikres med en tjeneste om sporer utstyr med en nøyaktighet på fem meter utendørs og 15 meter innendørs. Videre er det mulig å aktivere fjernlås og alarm – og få et varsel hvis utstyr flyttes ut av et forhåndsdefinert område.

– Meld fra om mistenkelig atferd

Kjeserud ber alle som ferdes i nærheten av bygge- og anleggsplasser om å melde fra til lokalt politi om mistenkelige personer eller biler. I tillegg gir politiet disse rådene til eiere og brukere av GPS-utstyr:

  • Sikre dyrt utstyr så godt som mulig ved å parkere på synlig og helst opplyst sted, gjerne med overvåking
  • Hvis mulig, fjern dyrt utstyr når maskiner ikke er i bruk eller står uten tilsyn over tid
  • Hold oppsyn med anleggs- og jordbruksmaskiner

– I en periode med mye tyverier vil dette ofte bli omtalt i media og av politiet på Facebook og Twitter. For øvrig anbefaler vi også at naboer eller kolleger varsler hverandre og eventuelt samarbeider om vakthold, sier Kjeserud.

Omreisende bander

Pål Rune Eklo
Pål Rune Eklo i Gjensidige

Når alarmen går ett sted, bør folk i nærliggende områder være på vakt, mener kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige.

– Ofte er det omreisende bander som står bak. De raider område etter område, beveger seg raskt og frakter utstyret ut av landet i løpet av kort tid. Noe av tyvegodset finner vi igjen, men en god del blir dessverre borte for godt, sier han.

Eklo peker på at «dele-tyverier» er en lukrativ geskjeft. Bygg- og anleggsbransjen, landbruket og privatpersoner blir frastjålet store verdier.

– I tillegg kan viktig informasjon bli borte sammen med GPS-utstyret. Det kan være tidkrevende å legge inn data i nye enheter – spesielt hvis man ikke har tatt backup, påpeker Eklo.

Han oppfordrer privatpersoner og firmaer til å sjekke om forsikringen dekker slike tyverier.

– I Gjensidige er utstyr som er oppført i kjøpskontrakten inkludert i arbeidsmaskinforsikringen, forutsatt at du har tyveridekning. Hvis du derimot har ettermontert slikt utstyr, eller benytter det i flere maskiner, bør du sjekke at det er dekket av forsikringen, oppfordrer kommunikasjonssjefen.

Når det gjelder tapte inntekter som følge av tyveri fra arbeidsmaskin, dekkes disse av en avbruddsforsikring på maskinen, forklarer Eklo.

– Har man kjøpt en avbruddsdekning som trigges ved et GPS-tyveri, vil man kunne kreve erstatning i henhold til vilkårene. Denne typen tap dekkes for øvrig ikke av en produksjonsforsikring.

Pål Rune Eklo
Pål Rune Eklo i Gjensidige

Sist oppdatert: