Hopp til innhold

A-melding – enklere rapportering

Vi henter informasjon om ansatte i pensjonsordninger direkte fra a-meldingen. Det gjør det enklere for dere som bedrift, og sikrer riktigere pensjonssparing for de ansatte.

Dette er a-melding

Integrasjonen vår med a-meldingen gjør rapporteringen av pensjon enklere. 

A-melding er arbeidsgivers månedlige rapport til myndighetene som blant annet inneholder opplysninger om ansattes inntekt og arbeidsforhold. Alle som har ansatte, eller utbetaler lønn, pensjon eller andre ytelser, skal levere a-melding.

Enklere å oppdatere informasjon om de ansatte

Vi henter informasjon om ansatte i pensjonsordninger direkte fra a-meldingen. Det betyr at vi automatisk oppdaterer hvilke ansatte som skal være med i pensjonsordningen, fra når, og hvilken lønn og stillingsprosent de skal ha.

Det gjør det enklere for dere som bedrift, og sikrer riktigere pensjonssparing for de ansatte. Vi gir dere beskjed når vi tar den i bruk for bedriften deres.

A-meldingen sikrer også riktigere pensjonssparing for de ansatte. 

Dette må bedriften gjøre

Slik bruker vi a-melding

Via a-meldingen får vi den informasjonen vi trenger om de ansatte til pensjonsordningen:

  • ansattdato
  • sluttdato med sluttårsaker
  • lønn
  • stillingsprosent og /eller timer
  • om en ansatt er syk, i permisjon eller permittert

Bedriften må oppgi Gjensidige Pensjonsforsikring AS (988 343 773) som pensjonsleverandør i lønnssystemet. Det gir oss lov til å hente dataene.

Vi foreslår hvilke lønnsarter som skal være pensjonsgivende, ut fra lovverket. Om bedriften ikke har pensjonsgivende lønn utover lovkravet, trenger dere ikke å gjøre noe. Om bedriften har pensjonsgivende lønn utover lovens krav, gjør dere endringer etter å ha logget inn på nettsidene våre.

Faktura og rapporter på a-melding

Dette sier kundene våre

– A-meldingen sparer oss for mye tid

Nina Kroghrud i Avella, opplever integrasjonen med a-meldingen som enormt tidsbesparende.

– Gjensidige gjør arbeidsdagen min lettere

Eva Bauer Jakobsen, i Tradesolutions, synes a-meldingen er helt genialt!

– A-meldingen forandrer arbeids­hverdagen min

– For meg er Gjensidiges integrasjon med a-meldingen en game changer! Cathine Willersrud i Self Storage Group, sparer enormt med tid etter overgangen til a-meldingen.

Endringer for ansatte på a-melding

Pensjonsgivende lønn og frister

Lønn som er pensjonsgivende

Frister a-melding

Usikker på hva du trenger til de ansatte?

Pensjon er lovpålagt, men det er også et viktig ansattgode som hjelper bedriften med å tiltrekke og beholde de flinkeste folka. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

Pensjon og forsikring er et viktig ansattgode.