Hopp til innhold

A-melding – enklere rapportering

Vi henter informasjon om ansatte i pensjonsordninger direkte fra a-meldingen. Det gjør det enklere for dere som bedrift, og sikrer riktigere pensjonssparing for de ansatte.

Dette er a-melding

Integrasjonen vår med a-meldingen gjør rapporteringen av pensjon enklere. 

A-melding er arbeidsgivers månedlige rapport til myndighetene som blant annet inneholder opplysninger om ansattes inntekt og arbeidsforhold. Alle som har ansatte, eller utbetaler lønn, pensjon eller andre ytelser, skal levere a-melding.

Enklere å oppdatere informasjon om de ansatte

Vi henter informasjon om ansatte i pensjonsordninger direkte fra a-meldingen. Det betyr at vi automatisk oppdaterer hvilke ansatte som skal være med i pensjonsordningen, fra når, og hvilken lønn og stillingsprosent de skal ha. Det gjør det enklere for dere som bedrift, og sikrer riktigere pensjonssparing for de ansatte. Vi gir dere beskjed når vi tar den i bruk for bedriften deres.

A-meldingen sikrer også riktigere pensjonssparing for de ansatte. 

Dette må bedriften gjøre

Slik bruker vi a-melding

Via a-meldingen får vi den informasjonen vi trenger om de ansatte til pensjonsordningen:

  • ansattdato
  • sluttdato med sluttårsaker
  • lønn
  • stillingsprosent og /eller timer
  • om en ansatt er syk, i permisjon eller permittert

Bedriften må oppgi Gjensidige Pensjonsforsikring AS (988 343 773) som pensjonsleverandør i lønnssystemet. Det gir oss lov til å hente dataene. Vi foreslår hvilke lønnsarter som skal være pensjonsgivende, ut fra lovverket. Om bedriften ikke har pensjonsgivende lønn utover lovkravet, trenger dere ikke å gjøre noe. Om bedriften har pensjonsgivende lønn utover lovens krav, gjør dere endringer etter å ha logget inn på nettsidene våre.

Faktura og rapporter på a-melding

Hvorfor er det forskjell på medlemslisten og fakturaen?

Hvis det mangler ansatte i oversikten 'Vedlegg til faktura - bedriftens ansatte', er det fordi det er gjort endringer på disse som har ført til at det er beløp til gode. Det skal derfor ikke betales for vedkommende for denne perioden. I medlemslisten på Din bedrift finner du fullstendig oversikt over alle ansatte.

Det mangler navn på fakturaen. Er vedkommende meldt ut?

Hvis det mangler ansatte i oversikten, er det fordi det er gjort endringer på disse som har ført til at det er beløp til gode. Det skal derfor ikke betales for vedkommende for denne perioden. På Din bedrift finner du fullstendig oversikt over bedriftens ansatte.

Hvorfor er ikke ansattes lønn lik det som er rapportert i bedriftens lønnssystem?

Dataene vi får fra a-meldingen inneholder månedens lønn. Vi ganger månedens lønn med 12,16 for å beregne årslønnen. Hvis for eksempel en ansatt jobber timesbasert eller har variabel lønn, varierer årslønnen fra måned til måned. 

Hvorfor varierer beløpene i innbetalingene til pensjonskontoen fra måned til måned?

Det er det flere årsaker til:

  • For mange varierer lønnen, og dermed varierer også innbetalingene til pensjonskontoen.
  • Det kan også være penger til gode eller det kan være betalt for lite forrige måned.
Hvorfor multipliserer vi lønnen med en faktor på 12,16?

Fordi a-melding inneholder månedens lønn, må vi regne om til årslønn for å beregne pensjon. Faktoren på 12,16 tar hensyn til at man har ferie i litt mer enn 1 måned i året. Faktoren gjelder uansett om man har ferie etter ferieloven (4 uker), 5 ukers ferie (tariffestet) eller om arbeidstaker er over eller under 60 år (ekstra ferieuke).

Blir det dyrere for bedriften?

Nei, det blir ikke dyrere for bedriften hvis pensjonsordningen er oppdatert med alle ansatte.

Om det er ansatte som ikke er i pensjonsordningen eller ansattdata ikke er oppdatert, så fanger a-meldingen opp disse og det blir dyrere for bedriften.

A-meldingen sørger for økt kvalitet og at alle ansatte blir med i ordningen og får den pensjonsopptjeningen de har krav på.

Hvordan fakturerer dere?

Vi fakturerer både etterskuddsvis og forskuddsvis. For eksempel får vi a-melding for januar i begynnelsen februar. Denne bruker vi til å avregne mot hva vi allerede har fakturert for i januar. Samtidig bruker vi a-melding for januar til å fakturere for mars, og a-melding for desember for å fakturere for februar. 

Dette sier kundene våre

– A-meldingen sparer oss for mye tid

Nina Kroghrud i Avella, opplever integrasjonen med a-meldingen som enormt tidsbesparende.

– Gjensidige gjør arbeidsdagen min lettere

Eva Bauer Jakobsen, i Tradesolutions, synes a-meldingen er helt genialt!

– A-meldingen forandrer arbeids­hverdagen min

– For meg er Gjensidiges integrasjon med a-meldingen en game changer! Cathine Willersrud i Self Storage Group, sparer enormt med tid etter overgangen til a-meldingen.

Endringer for ansatte på a-melding

Hvorfor er ikke nye ansatte meldt inn i ordningen?

Ansatte blir meldt inn i pensjonsordningen så snart vi får informasjon om lønn fra a-meldingen.

Om vi trenger å gjøre rettelser – hvordan gjør vi det?

Bedriften gjør rettelser ved å sende a-meldingen på nytt. Gjensidige henter automatisk ny a-melding og oppdaterer pensjonsordningen med nye data.

Hva med ansatte som bytter jobb internt i et konsern?

Da bruker bedriften sluttårsaken 'Endring i organisasjonsstruktur eller byttet jobb internt' i a-meldingen. Manglende sluttårsak fører til at den ansatte blir meldt ut av pensjonsordningen.

Hva gjør vi om en ansatt blir syk eller ufør?

Om en ansatt er syk i mer enn 12 måneder, blir ufør eller får endret uføregrad, melder arbeidsgiver det inn etter å ha logget inn på nettsidene våre.

Hvis det er endringer i en pågående erstatningssak, må den ansatte ta kontakt med oss.

Pensjonsgivende lønn og frister

Lønn som er pensjonsgivende

Hvordan ser vi hvilken lønn som er pensjonsgivende?

Det ser dere etter å ha logget inn på gjensidige.no, under "pensjonsgivende lønn". Her kan dere også gjøre endringer.

Hvilken lønn er pensjonsgivende?

I utgangspunktet er all lønn pensjonsgivende, men det er mulig å se bort fra midlertidige og varierende tillegg. I praksis betyr dette at all lønn som er fast, er pensjonsgivende, og lønn som er variabel ikke trenger å være pensjonsgivende. Om bonus, provisjon og liknende utgjør en vesentlig del av lønnen, skal det være pensjonsgivende fordi det er å anse som fast.

Hva om vi ønsker å gjøre endringer på hvilken lønn som er pensjonsgivende?Hvorfor avregnes årslønn og stillingsprosent?

Årslønn og stillingsprosent avregnes fordi lønn kan være uregelmessig rapportert, det kan være ulike spareprosenter over og under 7,1 av folketrygdens grunnbeløp (G) og for å ta hensyn til at lønn kan være over 12 G i enkelte måneder, men ikke over 12 G i gjennomsnitt.

Frister a-melding

Hvor langt tilbake i tid kan vi korrigere lønn?

Bedriften kan korrigere pensjonsgivende lønn innenfor nåværende og foregående kalenderår.

Når kan vi se at informasjon fra a-meldingen er oppdatert på Din bedrift?

Det tar normalt 2-3 dager fra a-meldingen er endret til det er oppdatert på Din bedrift.

Når er fristen for å sende a-melding med tanke på fakturering?

Så tidlig som mulig. Det varierer litt, men det tar ofte to døgn fra a-meldingen sender informasjon til det er endret i våre systemer. Fakturering skjer siste fredag i måneden.

Usikker på hva du trenger til de ansatte?

Pensjon er lovpålagt, men det er også et viktig ansattgode som hjelper bedriften med å tiltrekke og beholde de flinkeste folka. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

Pensjon og forsikring er et viktig ansattgode.