Forsikring Ung

Vi har forsikringer som er tilpasset deg som er mellom 18 og 34 år.

Reise Ung gir deg

 • svært god dekning ved forsinkelse
 • praktisk og økonomisk hjelp ved sykdom på ferie
 • dekning av kostnader til reise, opphold og arrangementer ved avbestilling
 • ingen krav om egenandel ved skade

Innbo Ung gir deg

 • erstatning for uhell som skjer i og utenfor hjemmet 
 • advokathjelp ved ID-tyveri
 • bekjempelse av veggedyr, skjeggkre og kakerlakker
 • reparasjon av knust mobilskjerm
 • mulighet for å kjøpe utvidet mobilforsikring med kun 500 kr i egenandel

Relatert innhold

Reise Ung gir deg

 • svært god dekning ved forsinkelse
 • praktisk og økonomisk hjelp ved sykdom på ferie
 • dekning av kostnader til reise, opphold og arrangementer ved avbestilling
 • ingen krav om egenandel ved skade

Innbo Ung gir deg

 • erstatning for uhell som skjer i og utenfor hjemmet 
 • advokathjelp ved ID-tyveri
 • bekjempelse av veggedyr, skjeggkre og kakerlakker
 • reparasjon av knust mobilskjerm
 • mulighet for å kjøpe utvidet mobilforsikring med kun 500 kr i egenandel

Forsikringer for deg

Enten du bor hjemme, har kjøpt deg leilighet eller studerer i Norge eller i utlandet, er det viktig at du har de riktige forsikringene.

Reise Ung – 105 kr i mnd

Kjøp nå

Dekker blant annet bagasje, forsinkelse, avbestilling og hjemtransport. Gjelder både på fritiden og på reiser.

Reise Ung er kun for deg mellom 18 og 34 år.

Les mer om Reise Ung

Innbo Ung – 120 kr i mnd

Kjøp nå

Forsikrer blant annet sykkel, elektronikk, møbler og klær, ved eksempelvis tyveri og brann- eller vannskade. 

Les mer om Innbo Ung

Helse- og livsforsikring

Helseforsikringer er viktig å ha, selv for deg som er ung. Uføreforsikring, forsikringen Alvorlig sykdom og Ulykkesforsikring gir deg økonomisk sikkerhet ved sykdom eller ulykke. Hvis du har barn bør du også ha en livsforsikring.

Les mer om forsikring av liv og helse

Ungdomsavtalen

Er du mellom 18 og 22 år og forsikrer bilen hos oss, kan du få tilbakebetalt inntil 10 000 kroner. 

Les mer om Ungdomsavtalen og kjøp bilforsikring

Hvis du har fylt 23 år, får du ekstra rabatt på bilforsikring.

Hvor lenge er jeg dekket av mine foreldres forsikringer?

 • Reiseforsikring: Du er dekket av familiens reiseforsikring frem til første hovedforfall etter du har fylt 20 år.

 • Innboforsikring: Har foreldrene dine innboforsikring i Gjensidige, er dine eiendeler forsikret så lenge du bor hjemme, studerer eller er i militæret og ikke har meldt adresseendring i folkeregisteret. Reglene varierer fra selskap til selskap.

 • Helse- og livsforsikring: Har foreldrene dine forsikret deg med barneforsikring er du dekket av denne kun til en bestemt alder, som regel rundt 20 år. Etter dette bør du ha egne forsikringer som gir økonomisk sikkerhet ved sykdom og uhell, da støtten fra NAV er begrenset.