Dame. Hjemme pc

Snart får du din egen pensjonskonto

– Billigere og mer oversiktlig for deg, sier økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim. Dette må du vite om den nye ordningen.

Økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim. Foto: TV3
Hallgeir Kvadsheim. Foto: TV3

I dag er sparepengene du skal leve av som pensjonist spredt på flere steder. I tillegg til folketrygden har de fleste i privat sektor en spareordning gjennom jobben – tjenestepensjon. Kanskje har du også pensjonskapitalbevis eller fripoliser fra tidligere arbeidsgivere. På toppen kommer din egen private sparing i IPS eller andre ordninger.

– Pensjonssystemet vårt er uoversiktlig og vanskelig å forstå. Det er rett og slett ikke så lett for folk å ta gode valg for sin egen pensjonssparing – slik myndighetene vil at vi skal gjøre. Men når den nye pensjonskontoen blir innført i 2021, tar i hvert fall 1,4 millioner nordmenn et langt skritt i riktig retning, sier Hallgeir Kvadsheim.

Økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim. Foto: TV3
Hallgeir Kvadsheim. Foto: TV3

For deg med innskuddspensjon

Pensjonskonto blir innført for arbeidstakere som har innskuddspensjon på jobben, noe som gjelder de fleste i privat sektor. Jobber du i kommune eller stat, er pensjonist eller arbeidsledig når den nye ordningen blir innført, blir du ikke påvirket.

– Det nye systemet innebærer at pensjonssparingen du har hos din nåværende arbeidsgiver og pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold blir samlet på ett sted, sier Kvadsheim.

Et pensjonskapitalbevis er enkelt sagt pengene som tidligere arbeidsgivere sparte for deg. Da du sluttet, fikk du disse pengene (og avkastningen) med deg.

Pensjonskonto i praksis

Hvordan virker en pensjonskonto i praksis? Kvadsheim gir et eksempel:

– La oss si at du i din nåværende jobb har innskuddspensjon i Gjensidige. I tillegg har du tre pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere. To forvaltes av Storebrand, ett av DNB. I 2021 blir disse fire avtalene automatisk samlet i Gjensidige. Pensjonskontoen vil nemlig bli opprettet hos pensjonsleverandøren som din nåværende arbeidsgiver har valgt – med mindre du reserverer deg mot dette, sier han.

Hvis du vil samle pensjonssparingen din hos en annen forvalter enn den arbeidsgiveren din har valgt, vil du med egen pensjonskonto ha mulighet til det. Da vil både din nåværende innskuddspensjon og de gamle pensjonskapitalbevisene bli flyttet til den forvalteren du foretrekker.

Med mindre du flytter den, vil arbeidsgiver fortsatt betale for administrasjon og forvalting av den nåværende spareavtalen – som før. Jobben vil også dekke kostnadene til administrasjon av pensjonskapitalbevisene dine. Dette er nytt. Selve forvaltningen av disse må du fortsatt betale for selv.

– Hvis du flytter din nåværende pensjonsordning, må du betale selv for de kostnadene som arbeidsgiveren din dekker nå. Du vil imidlertid få en kompensasjon for dette, sier Kvadsheim.

Han legger til at du ifølge regjeringens forslag skal kunne få samme pris på forvaltningen som den arbeidsgiveren har fremforhandlet.

Bedre oversikt og billigere

Det er flere fordeler med pensjonskonto, mener økonomieksperten. Han trekker spesielt frem lavere kostnader, bedre oversikt og større innflytelse over egen sparing.

– Det er mye penger å spare på å samle pensjonskapitalbevis. Du betaler nemlig gebyrer og andre kostnader for hver enkelt avtale. Hvis du samler dem hos én forvalter, betaler du også bare for én avtale. Hver lille prosentandel du sparer vil gi utslag på beløpet du sitter igjen med til slutt, sier Kvadsheim.

Når pensjonen er samlet på ett sted, blir det dessuten lettere å følge med på saldoen og avkastningen.

– Du slipper å logge deg inn hos tre, fire ulike leverandører for å få oversikt. Mer oversikt gir bedre grunnlag for å ta gode valg for eksempel angående spareprofilen din, sier han.

De fleste leverandørene lar deg bestemme spareprofil selv. Vanligvis kan du velge mellom minst tre ulike profiler med ulik aksjeandel, for eksempel lav (20 prosent), medium (50 prosent) eller høy (80–100 prosent). Flere forvaltere tilbyr også en alderstilpasset profil, hvor aksjeandelen – og risikoen – trappes gradvis ned i årene frem til pensjonsalder.

– I pensjonskontoen din vil du få den samme profilen på alle sparepengene. Denne kan du endre selv, noe som altså blir enklere når alt ligger på ett sted, sier Kvadsheim.

God nyhet til korttidsansatte

I forbindelse med innføringen av pensjonskonto fjernes kravet om at du må jobbe et sted i minst tolv måneder for å få med deg opparbeidet pensjon når du slutter.

– Nå vil du få med deg pensjonen som arbeidsgiver har spart til deg uansett hvor lenge du har jobbet. Det er en svært god nyhet for spesielt unge og andre som har jobber av kortere varighet, for eksempel vikarer eller andre midlertidig ansatte, konkluderer Kvadsheim.

Dette flyttes ikke

Innføringen av pensjonskonto berører ikke all pensjonssparing. Ordningen omfatter IPS-avtaler som ble inngått før 2017 og såkalte IPA-avtaler. Den nye IPS-ordningen som ble innført i 2017 er ikke inkludert, i likhet med annen privat pensjonssparing som fondskonto og lignende produkter. Alderspensjonen i folketrygden holdes også utenfor.

– Jeg er imidlertid sikker på at pensjonsleverandørene vil klare å utvikle tjenester som samordner mye av denne sparingen, slik at du får en bedre totaloversikt – slik du allerede har på norskpensjon.no, sier Kvadsheim.

Dette skjer fremover

Berit Bjones i Gjensidige
Berit Bjones

Reglene om egen pensjonskonto trer i kraft 1. januar 2021. Deretter vil det ta noe tid før alt er på plass, opplyser produktsjef Berit Bjones i Gjensidige.

– Utpå nyåret vil du få informasjon om eventuelle pensjonskapitalbevis som kan flyttes. Deretter har du tre måneder på å bestemme deg for om du vil reservere deg. Hvis du ikke reserverer deg, blir pensjonskapitalbevisene flyttet til forvalteren hos din nåværende arbeidsgiver uten at du trenger å gjøre noe. Det vil trolig skje i løpet av første halvdel av 2021, sier Bjones.

Berit Bjones i Gjensidige
Berit Bjones

Sist oppdatert: