En dame sitter foran en PC.

Flere kvinner tyr til denne sparemåten – og kan gå glipp av gode penger

Kvinner sparer i større grad til pensjon i sparekonto enn menn, ifølge Samfunnsundersøkelsen 2023.

Seniorrådgiver Helen Lausvee i Handelsbanken.
Helen Lausvee

Det er Ipsos som står bak undersøkelsen på oppdrag fra Gjensidige. 52 prosent av de kvinnelige respondentene oppgir at de sparer i sparekonto, mot 44 prosent av mennene.

– Vi vet at kvinner generelt er mer forsiktige med pengene sine og mer fokuserte på å unngå finansielle tap. Dermed vil en del tenke at penger på sparekonto er sikrere enn «å gamble» med dem i andre aktivaer, sier Helen Lausvee, seniorrådgiver i Handelsbanken.

At kvinner har lavere risikovillighet enn menn er en utbredt påstand, både i finansbransjen og generelt blant folk, ifølge Lausvee. Studier tyder på at dette skyldes at kvinner ikke har den samme kunnskapen rundt investeringer som menn gjerne har.

– Dette kan igjen begrunnes med at menn generelt er mer interessert i penger og finansielle investeringer enn det kvinner gjerne er, sier seniorrådgiveren.

Seniorrådgiver Helen Lausvee i Handelsbanken.
Helen Lausvee

Vil øke kunnskapen for å tette gap

Flere andre studier viser derimot at når kvinner har den nødvendige kunnskapen, så er de gjerne like risikovillige som menn, forteller hun.

– Vi i Handelsbanken ønsker å gjøre investeringer mer tilgjengelige for alle våre kunder, særlig våre kvinnelige kunder. Derfor har vi lansert et eget bærekraftsmål om å bidra til å redusere investeringsgapet mellom kvinner og menn, blant annet ved å opplyse rundt kapitalforvaltning og investeringer.

Derfor bør du spare til pensjon på egen hånd

Tjenestepensjon er, sammen med pensjonen fra Folketrygden, ofte ikke nok til å forsørge en noenlunde lik levestil som pensjonist. Derfor er det viktig at man i tillegg sparer til pensjon på egen hånd.

– Her vil den ansatte også ha større frihet til å velge hvordan dette skal gjøres og hvilke beløp som skal benyttes, basert på sin risikovillighet og tidshorisont på investeringen. Husk også at rentes rente bidrar til opparbeidelse av pensjonskapital over tid.  Jo lengre tid du lar investeringene «godgjøre seg», jo mer synlig blir denne effekten, sier Lausvee.

Sett i gang med egen pensjonssparing så tidlig som mulig, lyder oppfordringen hennes.

– Gode investeringer er med på å bygge opp din langsiktige finansielle formue. Og jo tidligere du starter, jo bedre forutsetninger vil du ha.

Sparekonto versus fond

Kontosparing er egnet hvis du må ha tilgang til pengene i løpet av kort tid, gjerne de neste 12 månedene. Der målet er å spare til pensjon, og pensjonsavgang ligger mer enn ti år frem i tid, bør du heller investere sparepengene der du faktisk får avkastning – for eksempel i aksje- eller kombinasjonsfond, sier seniorrådgiveren.

– Historien viser at det er i finansmarkeder du oppnår god avkastning over tid, samtidig som du opprettholder verdien på pengene – da inflasjonen er med på å redusere kjøpekraften på pengene dine.

Lausvees råd til hvordan du kommer i gang:

  1. Du trenger ikke vente til du har spart opp større beløp. Sett heller opp en enkel spareavtale så snart du har mulighet.
  2. Tenk på hvor lenge du ønsker å ha pensjonsmidlene investert. Jo lengre tidshorisont du har på sparingen (gjerne over ti år), jo mer risiko kan du som regel også ta med pengene.
  3. Ta stilling til hvilke risikonivåer du føler deg komfortabel med.
  4. En generell tommelfingerregel: Invester bredt i ulike markeder. Du kan også kontakte en rådgiver der du sparer til pensjon, og få fondsanbefalinger basert på dine ønsker og mål for sparemidlene.

Gjør underverker for pengene dine

Investeringsanalytiker Bendik Liland Wisløff i Gjensidige Pensjonsforsikring.
Bendik Liland Wisløff

Bendik Liland Wisløff, investeringsanalytiker i Gjensidige Pensjonsforsikring, anbefaler også å vurdere sparing i fond fremfor i sparekonto – spesielt om du har noen år igjen til pensjonsalder. Han peker i likhet med Lausvee på rentes rente-effekten.

– Rentes rente er en formidabel kraft som gjør underverker for sparepengene dine, uten at du trenger å løfte en finger. Noen kaller det avkastning på avkastningen eller snøballeffekten, forteller Wisløff.

Investeringsanalytiker Bendik Liland Wisløff i Gjensidige Pensjonsforsikring.
Bendik Liland Wisløff

Små grep kan bli store summer

For å gjøre det enkelt, så si du har 10 000 kroner. Med en årlig avkastning på 5,5 prosent vil du det første året ha 550 kroner i avkastning. Lar du pengene stå ett år til uten å ta avkastningen, vil du få 580 kroner i renter etter andre året.

Når tre år har gått, kan du putte ytterligere 612 rentekroner i lomma.

Rentes rente gjør at avkastningen din akselererer, sier investeringsanalytikeren.

Si at du klarer å spare 120 kroner i uka de neste tjue årene, foreslår han videre.

– Putter du pengene under madrassen, har du spart 115 000 kroner. Hvis du setter dem i fond, vil du ha rundt 220 000 kroner på konto. Husk at små beløp kan vokse seg store over tid.

Sist oppdatert: