Hopp til innhold

Fondskonto

Spare langsiktig og samtidig ha fleksibilitet? Da er Fondskonto en god løsning for deg!

Bytt fond og profil underveis

Bytt mellom fond og profiler frem til utbetaling, uten at det utløser skatt underveis.

Ingen krav til årlig sparing

Spar så mye du vil, og når det passer deg.

Utsatt skatt på avkastningen

Du betaler ikke skatt på avkastningen før ved utbetaling.

Utbetaling til etterlatte

Ved forsikringstakers død utbetaler vi 101 % av saldoen til de etterlatte.

Fordelene med Fondskonto

Fondskonto er fleksibel sparing i fond.

Historien viser at aksjefond gir mye bedre avkastning ved langsiktig sparing enn banksparing. Det er mer risikabelt enn banksparing, men så lenge du sparer langsiktig, er Fondskonto et godt alternativ. 

Du kan når som helst ta ut pengene. Du kan også bytte mellom fond og profiler (fondspakker) i hele sparetiden, uten at det utløser skatt på avkastningen underveis.

Sparing i Fondskonto gir rentes rente, og dermed kan selv små beløp vokse seg store over tid.

Fordelene med Fondskonto

Stor fleksibilitet

Du kan sette inn et enkeltbeløp når det passer deg eller spare litt hver måned.

Det er ingen bindingstid på pengene, så du kan når som helst ta ut hele eller deler av sparebeløpet. Du får utsatt skatt på avkastningen i spareperioden.

Noen ønsker å velge hvordan pengene plasseres, andre ikke. Du har to valg knyttet til Fondskonto – plassere pengene i enkeltfond eller i en av profilene (fondspakkene) våre.

Med Fondskonto blir sparepengene dine primært plassert i aksje- og rentefond. Vi anbefaler høy aksjeandel (høyere risiko) hvis du har en sparehorisont på fem år eller mer, og lav aksjeandel ved kortere sparetid.

Hvis du ønsker å se verdiutviklingen på sparingen din, gjør du det etter å ha logget inn på nettsidene våre eller i Gjensidige-appen.

Fondskonto i detaljer

Logg inn på nettsidene våre og se KID- og kontonummer for innbetaling til fondskontoen din. Selve innbetalingen gjør du i nettbanken din eller med Vipps i appen vår.

Logg inn for endre sparebeløpet og/eller opprette AvtaleGiro

Om du øker sparebeløpet, er det viktig at du sjekker at maksbeløpet i nettbanken er høyt nok for det nye trekket.

Det er ingen bindingstid på pengene, så du kan når som helst ta ut hele eller deler av sparebeløpet. Du kan også velge å få en månedlig utbetaling eller et enkeltbeløp på et gitt tidspunkt. Det kan ta inntil 10 virkedager før pengene er utbetalt til kontoen din, avhengig av fondene. 

Logg inn for å bestille uttak eller månedlig utbetaling

Ved dødsfall utbetales 101 % av den innestående saldoen til de etterlatte, eventuelt til dødsboet.

Du kan velge fond selv, eller overlate forvaltningen til oss og velge en ferdig fondspakke, såkalt pensjonsprofil.

En pensjonsprofil består av flere underliggende fond. Vi velger hvilke fond som passer best i hver av de fem pensjonsprofilene. Profilene har ulik fordeling mellom aksje - og rentefond, og ulik forventet avkastning. Høy aksjeandel gir større verdisvingninger, men også høyere forventet avkastning.

Du velger den profilen som har den aksje- og rentefordelingen som passer best for deg.

Forvaltningskostnad
Kostnaden ekstern fondsforvalter tar for å forvalte fondet. Den varierer fra fond til fond. Forvaltningskostnaden kan variere i forsikringstiden, men blir belastet etter de satsene og den strukturen som til enhver tid gjelder for det enkelte fond.

Returprovisjon
Det fondsforvalter betaler oss for å tilby fondet, og som vi betaler tilbake til deg. For profilene varierer denne kostnaden fordi den er påvirket av markedsutviklingen og fondssammensetningen.

Fondsadministrasjon
Det vi tar betalt for å tilby og administrere fondet.

Avtalekostnad
Fast årlig kostnad for avtalen. Alle som har pensjon gjennom arbeidsgiver hos oss, eller er medlem av en organisasjon vi samarbeider med, får rabatt.

Risikopris
Vi beregner en årlig risikopris på avtalen din. Pengene sikrer at 101 % av saldoen din blir utbetalt til dine etterlatte hvis du dør før alle de oppsparte pengene er utbetalt.

Har du allerede en Fondskonto kan du logge inn for å se kostnadene for avtalen din.

  • Avkastningen blir skattet på lik linje med verdipapirfond.
  • I 2023 er det 37,84 % skatt på avkastningen av aksjedelen.
  • i 2023 er det 22 % skatt på avkastningen av rentedelen.
  • Du får skjermingsfradrag på aksjedelen av fondssparingen. Det vil si at når du tar ut penger fra en fondskonto med aksjer i, bidrar skjermingen til at deler av avkastningen fra aksjedelen blir skattefri.
  • Du kan bytte fond så ofte du vil, og betaler kun skatt på avkastningen, når du tar ut pengene. Innbetalt beløp er skattefritt.
  • Ordningen er ikke unntatt formuesbeskatning, men du får en såkalt verdsettingsrabatt på aksjeandelen.

Se generelle vilkår for pensjons- og spareproduktene vi tilbyr.

Start sparing i Fondskonto nå

Spørsmål og svar om Fondskonto

Fondskonto er sparing i fond helt uten bindingstid på pengene. Du kan spare månedlig og/eller innbetale enkeltbeløp når det passer deg. Du kan plassere pengene i alle tilgjengelige fond, eller velge en ferdig pensjonsprofil som passer for din sparetid og risikovilje.

Du kan bytte fond så ofte du vil i hele sparetiden, uten at det utløser skatt på avkastningen.

Fondsbyttene blir gjennomført innen 2 døgn. Om du bytter fond før klokken 14 får du morgendagens kurs. Bytter du fond etter klokken 14 får du kursen den påfølgende dagen. For eksempel får et fondsbytte på mandag klokken 15, onsdagens kurs.

Du kan ta ut hele eller deler av sparebeløpet når som helst. Du kan også velge å få månedlige utbetalinger eller et engangsbeløp ved avtalt alder.

Fondsliste

Her finner du alle fondene vi tilbyr for privat sparing og pensjonssparing gjennom arbeidsgiver.

Få råd og hjelp om pensjon og fondssparing

Vi hjelper deg uansett hva du lurer på om pensjon og fondssparing