Hopp til innhold

Pensjons­kalkulator

Drømmer du om å gjøre «hva du vil» den dagen du blir pensjonist? I pensjonskalkulatoren ser du hvor mye du har nå, og hva du ligger an til å få utbetalt.

Pensjonskalkulatoren beregner pensjonen din ut fra

  • årslønn
  • folketrygden (NAV)
  • pensjon fra nåværende og tidligere arbeidsgivere
  • privat pensjonssparing

Tallene henter vi fra Norsk Pensjon. 

Du kan bruke pensjonskalkulatoren vår, uansett om du er kunde eller ikke.

Hva er din pensjonsdrøm?

Drømmer du om å reise jorda rundt på motorsykkel, bestige Mount Everest eller kanskje å kjøpe et vinslott i Frankrike? Da er det lurt å sjekke hva du ligger an til å få i pensjon.

 

Pensjons­kalkulator

Logg inn for å sjekke hvor mye du har nå, og hva du ligger an til å få utbetalt. Du kan bruke kalkulatoren selv om du ikke er kunde hos oss.

Slik beregner vi pensjonen din i pensjonskalkulatoren

Forutsetningene for avkastningsprognoser er gitt av Finans Norges avtale om avkastningsprognoser.

Forventet avkastning baserer seg på aktivaklassene pengemarked, obligasjoner, eiendom og aksjer. Prognosen illustrerer investeringsrisikoen gjennom å vise et forventet utfallsrom for beholdningen. Faktisk avkastning kan avvike fra dette utfallsrommet.

Det er ikke gjort noen regulering av pensjonsbeholdningen i den nye folketrygden. Det vil si at lønnsvekst = inflasjon.

For gammel folketrygd ser vi bort fra særtillegg og ulike regler før og etter 1992. Vi benytter grunnpensjon for ugifte i beregningen av gammel folketrygd.

Vi benytter 7,1 G som knekkpunkt for innskuddssatsene. Vi antar 100 % stilling.

Ved beregning av framtidig avkastning tar vi utgangspunkt i en portefølje med 50 % aksjer og 50 % renter. Vi bruker avkastningsforutsetninger fra Finans Norges bransjestandard for avkastningsprognoser.

Beregningen forutsetter at spareplanen følges, at startalder i pensjonsordningen er 25 år og at tidligste innmelding er 2006.

Pensjonskalkulatoren viser utbetaling før skatt.

Vi regner med privat ytelsespensjon, og forutsetter en pensjonsutbetaling på 66 % av sluttlønn.

Vi beregner kun AFP for privat sektor. Vi ser bort fra kompensasjonstillegg for de som er født i årene 1944 til 1962. Vi ser også bort fra fast kronetillegg for de som tar ut AFP før fylte 67 år.

Få råd og hjelp om pensjon og fondssparing

Vi hjelper deg uansett hva du lurer på om pensjon og fondssparing