Hopp til innhold

Pensjons­kalkulator

Drømmer du om å gjøre «hva du vil» den dagen du blir pensjonist? I pensjonskalkulatoren ser du hvor mye du har nå, og hva du ligger an til å få utbetalt.

Pensjonskalkulatoren beregner pensjonen din ut fra

  • årslønn
  • folketrygden (NAV)
  • pensjon fra nåværende og tidligere arbeidsgivere
  • privat pensjonssparing

Tallene henter vi fra Norsk Pensjon. 

Du kan bruke pensjonskalkulatoren vår, uansett om du er kunde eller ikke.

Hva er din pensjonsdrøm?

Drømmer du om å reise jorda rundt på motorsykkel, bestige Mount Everest eller kanskje å kjøpe et vinslott i Frankrike? Da er det lurt å sjekke hva du ligger an til å få i pensjon.

 

Slik beregner vi pensjonen din i pensjonskalkulatoren

Prognoser

Forutsetningene for avkastningsprognoser er gitt av Finans Norges avtale om avkastningsprognoser.

Forventet avkastning baserer seg på aktivaklassene pengemarked, obligasjoner, eiendom og aksjer. Prognosen illustrerer investeringsrisikoen gjennom å vise et forventet utfallsrom for beholdningen. Faktisk avkastning kan avvike fra dette utfallsrommet.

Folketrygden

Det er ikke gjort noen regulering av pensjonsbeholdningen i den nye folketrygden. Det vil si at lønnsvekst = inflasjon.

For gammel folketrygd ser vi bort fra særtillegg og ulike regler før og etter 1992. Vi benytter grunnpensjon for ugifte i beregningen av gammel folketrygd.

Innskuddspensjon

Vi benytter 7,1 G som knekkpunkt for innskuddssatsene. Vi antar 100 % stilling.

Ved beregning av framtidig avkastning tar vi utgangspunkt i en portefølje med 50 % aksjer og 50 % renter. Vi bruker avkastningsforutsetninger fra Finans Norges bransjestandard for avkastningsprognoser.

Beregningen forutsetter at spareplanen følges, at startalder i pensjonsordningen er 25 år og at tidligste innmelding er 2006.

Pensjonskalkulatoren viser utbetaling før skatt.

Ytelsespensjon

Vi regner med privat ytelsespensjon, og forutsetter en pensjonsutbetaling på 66 % av sluttlønn.

AFP

Vi beregner kun AFP for privat sektor. Vi ser bort fra kompensasjonstillegg for de som er født i årene 1944 til 1962. Vi ser også bort fra fast kronetillegg for de som tar ut AFP før fylte 67 år.

Illustrasjonsfoto pensjonsrådgivning

Pensjons­rådgivning og smarte sparetips

Å få oversikt over pensjonen din er det viktigste pensjonstipset, uansett alder. Andre tips og råd er litt mer avhengig hvor du er i livet akkurat nå. Her får du tips til hvordan du kan spare smartest mulig.

Illustrasjonsfoto ny pensjonsreform

Ny pensjonsreform

I midten av mars vedtok Stortinget endringer i pensjonssystemet for de som er født i 1964 eller senere. 

LÆR MER OM PENSJON

Illustrasjonsfoto Hva er pensjon?

Hva er pensjon?

Synes du det er vanskelig å forstå pensjon? I så fall er du ikke alene. Her forklarer vi hva pensjon egentlig er, og svarer på de vanligste spørsmålene om pensjon.

Pensjon hos oss gjennom jobb

Få full oversikt over pensjonen din, og se hvilke rabatter du kan få.