Hvorfor bør du ha uførepensjon?

Verken utbetalingen fra Nav eller uførepensjon fra arbeidsgiver kan sikre at du opprettholder inntekten din hvis du blir ufør. Med uførepensjon får du månedlig kompensasjon for redusert inntekt og får dermed mulighet til å opprettholde levestandarden din. Uførepensjon passer for deg som ønsker økonomisk stabilitet fram til du fyller 67 år og er særlig gunstig for deg som er ung.

Hvem kan kjøpe uførepensjon?

Du kan kjøpe uførepensjon hvis du: 

 • er mellom 16 og 50 år, og
 • er i arbeid, og
 • har en inntekt på minst 200 000 kr i året

Du kan også kjøpe uførepensjon hvis du er heltidsstudent og under 30 år.

Utbetaling fra Nav

Hvis du blir arbeidsufør vil du få støtte fra Nav, men de månedlige utbetalingene vil være betydelig lavere enn det du har i inntekt i dag fordi:

 • Nav utbetaler kun inntil 66 % av bruttoinntekten, og du må betale skatt av utbetalingene.
 • Nav gir ikke støtte for inntekt utover cirka 668 000 kroner (6G), slik at maksbeløpet (det vil si 66 % av 668 000) utgjør cirka 36 000 kroner i måneden før skatt.

Nedgangen i inntekt vil være ekstra stor hvis du har høy lønn i dag.

Du har kanskje en uførepensjon gjennom jobben, men den er begrenset ved lov slik at du uansett vil få en inntektsnedgang på rundt 30 % hvis du blir ufør.

 • Folketrygdens grunnbeløp (G) brukes til å fastsette pensjonspoeng og beregne utbetalinger fra folketrygden.

  Per 1. mai 2022 er grunnbeløpet (1G) 111 477 kroner. Beløpet justeres hvert år. 

Hvordan blir uførepensjonen utbetalt?

Uførepensjon gir deg en månedlig utbetaling frem til du kan jobbe igjen eller til du blir 67 år. Den kommer i tillegg til uføretrygden og arbeidsavklaringspenger du får fra Nav og eventuelt arbeidsgiver. Du må skatte cirka 4,4 % av uførepensjonen.

Utbetalingene fra uførepensjonen kommer i tillegg til det du får fra Nav
Icon-tip

Hva kreves for å få uførepensjon?

Uførepensjonen blir utbetalt hvis du blir minst 40 % arbeidsufør og får innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Dette skjer vanligvis etter 12 måneders sykefravær.

Forsikringssum

Når du kjøper uførepensjon velger du en årlig forsikringssum. Hvor høy forsikringssum du bør velge avhenger av:

 • Hvilket lønnsnivå du har i dag. De med høyest lønn vil få størst nedgang i inntekt.
 • Om du har uførepensjon gjennom arbeidsgiver.
 • Hvor viktig det er for deg å opprettholde lønnsnivået.

Utbetaling

Hvor mye av forsikringssummen du får utbetalt er avhengig av graden av uførhet:

Grad av uførhet Utbetaling per måned
100 % Hele forsikringssummen delt på 12
50 % Halve forsikringssummen delt på 12

Pris- og utbetalingseksempel

Person En ikke-røyker på 35 år som har fullført videregående skole og jobber som kontormedarbeider
Valgt forsikringssum 50 000 kroner
Pris på forsikring 345 kroner i måneden
Utbetaling ved 100 % arbeidsuførhet 4 166 kroner i måneden, minus 4,4 % skatt

Tjenester inkludert i Uførepensjon

Helsehjelp 24/7 – Fri tilgang på videokonsultasjoner med lege og psykolog

Tjenesten Helsehjelp 24/7 er inkludert i forsikringen og gir deg og familien din:

 • Fri bruk av videokonsultasjoner med lege og psykolog fra Dr.Dropin.
 • 100 kroner i rabatt ved fysisk konsultasjon på en av Dr.Dropin sine klinikker. 
 • Oversikt over beliggenhet og ventetid på offentlige og private behandlingssteder. 

Les mer om Helsehjelp 24/7

Online mental helsehjelp

Online mental helsehjelp er selvhjelpsprogrammer som kan hjelpe deg med å takle utfordringer slik som dårlig søvn og stress. 

Programmene består av 

 • artikler
 • øvelser og teknikker
 • oppfølging av psykolog gjennom 5 videosamtaler på 25 minutter
 • mulighet for å kommunisere skriftlig med psykologen

Les mer om Online mental helsehjelp.

Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er personlige og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av et kjøp.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er like for alle og er ikke basert på informasjon du har oppgitt. De er ikke en del av forsikringsavtalen din.

Helseerklæring

Kjøper du forsikringen må du også fylle ut en helseerklæring. Du vil ha en midlertidig forsikring frem til vi har godkjent helseerklæringen din.

Personlig rådgivning

Få hjelp til å velge riktige forsikringer for deg og dine.

Les mer og bestill et telefon- eller videomøte

Default