Mann med vond skulder

Lev bedre med kroniske smerter

Om lag en av tre voksne lever med kroniske smerter i hverdagen. Les ekspertenes råd om hvordan du kan leve best mulig med slike plager.

Smerter som varer i tre måneder eller mer regnes som kroniske smerter. De påvirker livskvaliteten og muligheten til å jobbe. Kroniske smerter er en av de vanligste årsakene til langtidssykefravær og uførhet.

Flest menn blir sykmeldt

Ivar Sundsbø
Ivar Sundsbø

– Muskel- og skjelettlidelser er det som plager flest og koster mest. Rundt 30 prosent av den voksne befolkningen i landet lever med kroniske smerter til daglig. I tillegg kommer de som sliter med kronisk hodepine, opplyser fysioterapeut og rådgiver Ivar Sundsbø i Gjensidige.

Flere kvinner enn menn rammes av sykdommer og plager i muskler og skjelett, og det er mer vanlig blant eldre enn blant yngre, ifølge Folkehelseinstituttet.  

Ifølge NAV er muskel- og skjelettlidelser den vanligste årsaken til sykefravær. Her utgjør menn den største gruppen. Hele 44 prosent av mennene og 34 prosent av kvinnene som var sykmeldt i fjerde kvartal 2017 var borte fra jobb på grunn av nettopp plager i muskler og skjelett.

Ivar Sundsbø
Ivar Sundsbø

Fysisk aktivitet hjelper

De siste tiårene har flere fagmiljøer fått øynene opp for fysisk aktivitet som medisin mot kroniske smerter, ifølge Ivar Sundsbø. Fysioterapeuten bekrefter at det er dokumentert at fysisk aktivitet fremmer helse, bedrer humøret, gir energi og reduserer stress.

– Trening i seg selv kan være smertelindrende fordi det gjør at kroppen skiller ut hormoner som virker smertedempende, sier han.

På spørsmål om det finnes basisøvelser som kan være nyttige, svarer Sundsbø at generell fysisk aktivitet gir smertelindring for mange.

– Det vil selvfølgelig være opp til den enkelte hvilken aktivitet som passer best, sier han.

Forebygging er viktig

Ifølge Sundsbø synder de fleste av oss mot prinsippet om forebygging. Vi gyver løs på et treningsopplegg først når smertene har oppstått. Men mange muskel- og skjelettplager kan i mange tilfeller forebygges.

Fysioterapeutens tips om gode forebyggende øvelser:

– Generelt anbefales det at man så raskt som mulig gjenopptar normal aktivitet og fortsetter på jobb hvis man får rygg- eller nakkesmerter, sier Sundsbø.

Revmatiske sykdommer kan gi smerter

Generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund (NRF) Bo Gleditsch
Bo Gleditsch

Flere revmatiske sykdommer medfører kroniske smerter. Mange opplever at smerte symptomet det er mest utfordrende å leve med.

Bo Gleditsch er generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund (NRF). Han peker på at det er godt dokumentert at fysisk aktivitet og riktig trening hjelper for mange.

– Selv om det kan oppleves smertefullt, er det viktig. Kosthold kan også påvirke betennelsestilstander. På nettsidene våre har vi samlet gode råd og nyttig informasjon om hvordan mestre og leve med revmatisk sykdom, sier Gleditsch.

Han opplyser at mange opplever trening i varmtvannsbasseng som mindre belastende på kroppen enn for eksempel sal-trening.

– Her har vi flere tilbud, men det er en evig kamp med kommunene om å investere i varmtvannsbasseng, sier Gleditsch.

Generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund (NRF) Bo Gleditsch
Bo Gleditsch

Varmt klima og varmtvannsbasseng

Ifølge Revmatikerforbundet er det også mange smertepasienter som får gode resultater av spesialisert rehabilitering i inn- og utland.

– Varmt klima hjelper og gir bedre effekt av behandlingen. Mange sier at de aldri ville ha fungert uten denne behandlingen. Men de siste årene er dette tilbudet dessverre bygget ned, og under pandemien har det vært helt borte, opplyser Gleditsch.

Han legger til at tidlig diagnostisering og riktig behandling er avgjørende. Etter Revmatikerforbundets syn er det et tankekors at mange må gå til fastlegen flere ganger før diagnose blir stilt.

– Noen kan gå i årevis før de får en diagnose. Det er også geografiske forskjeller i mulighetene for å bli henvist til spesialist, sier Gleditsch.

Han legger til at det ofte hjelper å snakke med noen som har stått i tilsvarende situasjon som en selv.

– Søk fellesskapet. Det hjelper å ikke stå alene i sykdommen.

Mentale mestringsstrategier

Henrik Haaland Jahren
Henrik Haaland Jahren

– Det er utfordrende å leve med kroniske smerter. Mange kan oppleve at andre ikke forstår hvordan de har det. Samtidig finnes det både mentale og fysiske treningsmetoder som kan hjelpe deg til å håndtere og på sikt redusere smertene, sier sjefpsykolog Henrik Haaland Jahren i Braive.

Det er flere teknikker fra psykologien som har en bevist effekt på å kunne bedre livskvalitet hos de som lever med kronisk smerte, ifølge Haaland Jahren. Han poengterer at det er viktig å ha en god forståelse av hva smerte er, for eksempel å vite forskjellen på hvordan akutt og kronisk smerte oppstår. 

– Det er en viktig nøkkel til det å kunne gjennomføre nødvendige livsendringer. Innsikten vil gi deg mulighet til å utfordre uheldige overbevisninger som kan hindre deg fra å gjennomføre fysisk trening og andre øvelser som vil sørge for at du får det bedre på sikt, sier psykologen.

Henrik Haaland Jahren
Henrik Haaland Jahren

Myter om smerte og trening

Samtidig mener Haaland Jahren at det verserer det mye feilinformasjon der ute om hva som er «farlig» å gjøre ved kroniske smerter, hva man skal unngå og så videre.

– God informasjon kan gi deg tryggheten som du trenger til å teste mestringsstrategier som har vist deg å hjelpe andre personer i lignende situasjon, sier han.

Sist oppdatert: