Mann med vond skulder

Lev bedre med kroniske smerter

Om lag en av tre voksne lever med kroniske smerter i hverdagen. Les ekspertenes råd om hvordan du kan leve best mulig med slike plager.

Smerter som varer i tre måneder eller mer regnes som kroniske smerter. De påvirker livskvaliteten og muligheten til å jobbe. Kroniske smerter er en av de vanligste årsakene til langtidssykefravær og uførhet.

Flest menn blir sykmeldt

Ivar Sundsbø
Ivar Sundsbø

– Muskel- og skjelettlidelser er det som plager flest og koster mest. Rundt 30 prosent av den voksne befolkningen i landet lever med kroniske smerter til daglig. I tillegg kommer de som sliter med kronisk hodepine, opplyser fysioterapeut og rådgiver Ivar Sundsbø i Gjensidige.

Flere kvinner enn menn rammes av sykdommer og plager i muskler og skjelett, og det er mer vanlig blant eldre enn blant yngre, ifølge Folkehelseinstituttet.  

Ifølge NAV er muskel- og skjelettlidelser den vanligste årsaken til sykefravær. Her utgjør menn den største gruppen. Hele 44 prosent av mennene og 34 prosent av kvinnene som var sykmeldt i fjerde kvartal 2017 var borte fra jobb på grunn av nettopp plager i muskler og skjelett.

Ivar Sundsbø
Ivar Sundsbø

Fysisk aktivitet hjelper

De siste tiårene har flere fagmiljøer fått øynene opp for fysisk aktivitet som medisin mot kroniske smerter, ifølge Ivar Sundsbø. Fysioterapeuten bekrefter at det er dokumentert at fysisk aktivitet fremmer helse, bedrer humøret, gir energi og reduserer stress.

– Trening i seg selv kan være smertelindrende fordi det gjør at kroppen skiller ut hormoner som virker smertedempende, sier han.

På spørsmål om det finnes basisøvelser som kan være nyttige, svarer Sundsbø at generell fysisk aktivitet gir smertelindring for mange.

– Det vil selvfølgelig være opp til den enkelte hvilken aktivitet som passer best, sier han.

Forebygging er viktig

Ifølge Sundsbø synder de fleste av oss mot prinsippet om forebygging. Vi gyver løs på et treningsopplegg først når smertene har oppstått. Men mange muskel- og skjelettplager kan i mange tilfeller forebygges.

Fysioterapeutens tips om gode forebyggende øvelser:

– Generelt anbefales det at man så raskt som mulig gjenopptar normal aktivitet og fortsetter på jobb hvis man får rygg- eller nakkesmerter, sier Sundsbø.

Revmatiske sykdommer kan gi smerter

Bente Slaatten
Bente Slaatten

Flere revmatiske sykdommer medfører kroniske smerter, og mange opplever smerte som det mest utfordrende symptomet å leve med.

Bente Slaatten er generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund (NRF). Hun peker på at det er godt dokumentert at fysisk aktivitet og riktig trening hjelper for mange.

– Selv om det kan oppleves smertefullt, er det viktig. Kosthold kan også påvirke betennelsestilstander. På nettsidene våre har vi samlet gode råd og nyttig informasjon om hvordan mestre og leve med revmatisk sykdom, sier Slaatten.

Hun opplyser at mange opplever trening i varmtvannsbasseng som mindre belastende på kroppen enn for eksempel sal-trening.

– Her har vi flere tilbud, men det er en evig kamp med kommunene om å investere i varmtvannsbasseng, sier Slaatten.

Bente Slaatten
Bente Slaatten

Varmt klima og varmtvannsbasseng

Ifølge Revmatikerforbundet er det også mange smertepasienter som får gode resultater av spesialisert rehabilitering i inn- og utland.

– Varmt klima hjelper og gir bedre effekt av behandlingen. Mange sier at de aldri ville ha fungert uten denne behandlingen. Men de siste årene har antallet plasser i utlandet dessverre blitt halvert, kan Slaatten fortelle.

Hun legger til at tidlig diagnostisering og riktig behandling er avgjørende. Etter Revmatikerforbundets syn er det et tankekors at mange må gå til fastlegen flere ganger før diagnose blir stilt.

– Noen kan gå i årevis før de får en diagnose. Det er også geografiske forskjeller i mulighetene for å bli henvist til spesialist, sier Slaatten.

Hun legger til at det ofte hjelper å snakke med noen som har stått i tilsvarende situasjon som en selv.

– Søk fellesskapet. Det hjelper å ikke stå alene i sykdommen.

Mentale mestringsstrategier

Henrik Haaland Jahren
Henrik Haaland Jahren

– Det er utfordrende å leve med kroniske smerter. Mange kan oppleve at andre ikke forstår hvordan de har det. Samtidig finnes det mange mentale strategier som kan hjelpe, sier sjefpsykolog Henrik Haaland Jahren i Braive.

Psykologen poengterer at det er viktig å ha en god forståelse av hva smerte er, for eksempel å vite forskjellen på hvordan akutt og kronisk smerte oppstår. 

Henrik Haaland Jahren
Henrik Haaland Jahren

Uheldige tankemønstre

Mindfulness og guidet avspenning gir god effekt og vil redusere smerteopplevelsen på sikt, ifølge Haaland Jahren.

– Noen kan ha tanker og forestillinger som holder dem tilbake i hverdagen. Når man jobber med å endre levevaner, er det viktig å utfordre disse uheldige tankemønstrene og utvikle teknikker for en støttende og konstruktiv indre dialog, sier han.

Psykologen mener det verserer det mye feilinformasjon der ute om hva som er «farlig» å gjøre ved kroniske smerter, hva man skal unngå og så videre.

– Med god informasjon kan man prøve ulike strategier for å se hva som hjelper, sier han.

Sist oppdatert: