Hopp til innhold

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For å gi deg en god opplevelse og sørge for at alt fungerer som det skal på nettsidene våre, bruker vi informasjonskapsler. På denne måten kan vi forbedre nettsidene og vise deg mer relevant innhold og markedsføring. Du kan alltid endre valgene dine og lese mer om informasjonskapsler.

Illustrasjonsfoto IPS

Individuell pensjonssparing (IPS)

IPS er et godt alternativ for deg som vil spare til pensjon, kan binde pengene til du er 62 år, og ønsker skattefordeler.

Fordeler med IPS

Få skattefordel

Du kan spare opptil 15 000 kroner per år og få 22 % av det innbetalte beløpet som skatteutsettelse. For tiden tilsvarer dette maksimalt 3 300 kroner i redusert skatt.

Ingen krav til årlig sparing

Det er ingen krav til årlig sparing. Du sparer hvis du kan, og så mye du vil – opptil det maksimale sparebeløpet.

Bytt fond og profil underveis

Bytt mellom fond og profiler frem til utbetaling, uten at det utløser skatt underveis.

Utbetaling til etterlatte

Den oppsparte pensjonssaldoen blir utbetalt til de etterlatte når forsikringstaker/eier dør.

IPS i detaljer

Hva innebærer ordningen?

Dette er IPS

Spar inntil 15 000 årlig og få opptil 3 300 i skattefordel

IPS er pensjonssparing i fond med skattefordeler. Fra 2022 kan du spare opptil 15 000 kroner per år og få inntil 3 300 i utsatt skatt. IPS er et godt alternativ for deg som vil spare til pensjon og få skattefordeler nå – og høyere pensjon senere. Sparepengene kan du forvalte selv, eller du kan gjøre det enkelt og overlate det til oss.

Illustrasjonsfoto fondskonto

Fondskonto

Ønsker du ikke å binde pengene til du er 62 år, kan du spare i fondskonto. Dette er fleksibel sparing i fond. Raske fondsbytter gjør at du lett kan tilpasse sparingen etter utviklingen i markedet. Ta ut pengene når du vil.

Illustrasjonsfoto fondskonto

Spørsmål og svar om IPS

IPS er pensjonssparing i fond med skattefordeler. Fra 2022 kan du spare opptil 15 000 kroner per år og få inntil 3 300 i utsatt skatt.

Sparepengene kan du forvalte selv, eller du kan gjøre det enkelt og overlate det til oss.

Når avtalen er etablert kan du logge inn. Betalingsinformasjon som KID- og kontonummer finner du under "Innbetaling'.

Logg inn på nettsidene våre

Sparingen blir plassert i fondspakken, Alderstilpasset pensjonsprofil. Dette er den mest brukte fondspakken der aksjeandelen til enhver tid er tilpasset alderen din. Du kan endre fondsvalg etter å ha logget inn på nettsidene våre når avtalen er opprettet.

Ved utbetalingsstart og senest ved 67 år, sikrer vi pensjonspengene dine ved å plassere de i profilen Gjensidige Likviditet. Du får da en garanti mot negativ avkastning, så muligheten for valg av egne fond faller bort.

Du kan starte utbetaling fra du er 62 år. I tillegg må utbetalingen vare i minst 10 år og til minimum 80 år. Ved utbetalingsstart eller senest når du blir 67 år, sikrer vi pensjonspengene dine ved å plassere de i Gjensidige Likviditet. Du får en garanti mot negativ avkastning, så muligheten for å velge egne fond faller bort.

Ved død vil pensjonskapitalen benyttes til barnepensjon. Har du ikke barn under 21 år, vil den gå til etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller samboer. Pensjonskapitalen som ikke benyttes til barnepensjon eller etterlattepensjon utbetales som et engangsbeløp til dødsboet.

Du kan spare inntil 15 000 kroner per år og få inntil 3 300 kroner i utsatt skatt.

  • Inntil 3 300 kroner i utsatt skatt hvert år du sparer
  • Innestående penger er fritatt for formueskatt
  • Utbetalingene skattes som alminnelig inntekt, for tiden 22 %
  • Du får utsatt skatt i den perioden du sparer, frem til utbetaling
  • Fondsbytte i spareperioden utløser heller ikke skatt

Alle som er mellom 18 og 66 år, og som betaler skatt til Norge, kan spare i IPS.

Innbetalingene blir plassert i fondspakken, Alderstilpasset pensjonsprofil som har forvaltningskostnad på 0,89 %. Fordelskunder på pensjon har forvaltningskostnad på 0,65 %. Det koster ingenting å bytte fond eller pensjonsprofil. Forvaltningskostnaden i tilgjengelige fond varierer mellom 0,18 % og 2,50 %.

Nei. Det er ulike skatteregler på gammel IPS-sparing og den nye IPS-ordningen. Avtalene kan derfor ikke slås sammen.