Hopp til innhold
Illustrasjonsfoto IPS

Individuell pensjonssparing (IPS)

IPS er et godt alternativ for deg som vil spare til pensjon, kan binde pengene til du er 62 år, og ønsker skattefordeler. 

Fordeler med IPS

Få skattefordel

Du kan spare opptil 15 000 kroner per år og få 22 % av det innbetalte beløpet som skatteutsettelse. For tiden tilsvarer dette maksimalt 3 300 kroner i redusert skatt.

Ingen krav til årlig sparing

Det er ingen krav til årlig sparing. Du sparer hvis du kan, og så mye du vil – opptil det maksimale sparebeløpet.

Bytt fond og profil underveis

Bytt mellom fond og profiler frem til utbetaling, uten at det utløser skatt underveis.

Utbetaling til etterlatte

Den oppsparte pensjonssaldoen blir utbetalt til de etterlatte når forsikringstaker/eier dør.

IPS i detaljer

Hva innebærer ordningen?

IPS er et godt alternativ for deg som vil spare i fond og få skattefordel mens du sparer. Spar opptil 15 000 kroner per år og få inntil 3 300 kroner i skattefordel.

Det er ingen krav til årlig sparing. Du sparer hvis du kan og så mye du vil opp til maksbeløpet. For tiden utgjør det 15 000 kroner.

Du kan fritt flytte og fordele sparingen din mellom ulike fond og fondspakker (pensjonsprofiler) i perioden frem til utbetaling, uten at det utløser skatt underveis. Fondsbytter blir gjennomført innen 2 døgn.

Når du starter sparing i IPS blir pengene automatisk plassert i Alderstilpasset pensjonsprofil. Etter at IPS-avtalen er etablert, kan du logge inn og bytte fondspakke (pensjonsprofil) eller velge fond om du ønsker det.

Den oppsparte pensjonssaldoen blir utbetalt til de etterlatte når forsikringstaker/eier dør.

Dette er IPS

IPS er pensjonssparing i fond med skattefordeler. Fra 2022 kan du spare opptil 15 000 kroner per år og få inntil 3 300 i utsatt skatt. IPS er et godt alternativ for deg som vil spare til pensjon og få skattefordeler nå – og høyere pensjon senere. Sparepengene kan du forvalte selv, eller du kan gjøre det enkelt og overlate det til oss.

Spar inntil 15 000 årlig og få opptil 3 300 i skattefordel

Maksimal innbetaling per år er 15 000 kroner.

Når du har opprettet en ny IPS-avtale, sender vi deg en e-post med KID- og kontonummer for innbetaling.

Har du allerede en IPS-avtale som du vil innbetale til?

 1. Logg inn på nettsidene våre – velg «Individuell pensjonssparing (IPS)».
 2. Under «Innbetaling» finner du KID- og kontonummer.
 3. Logg inn i nettbanken din, velg betaling og legg inn KID- og kontonummer og ønsket beløp.

Maksimal innbetaling per år er 15 000 kroner.

Du kan starte utbetaling fra IPS fra du er 62 år. Utbetalingstiden er minimum 10 år og frem til du er 80 år. Om saldoen din er for lav til at du kan ta ut minimum 20 % av folketrygdens grunnbeløp (G) årlig, forkortes utbetalingstiden tilsvarende.

Ved utbetalingsstart og senest ved 70 år, sikrer vi pensjonspengene dine ved å plassere dem i profilen «Gjensidige Likviditet». Du får da en garanti mot negativ avkastning. Det innebærer at muligheten for å velge fond og pensjonsprofiler faller bort.

Ved dødsfall blir saldoen utbetalt til de etterlatte.

IPS er et godt alternativ for deg som vil spare til pensjon og få skattefordeler nå – og høyere pensjon senere. 

 • inntil 3 300 kroner i utsatt skatt hvert år du sparer
 • sparepengene er fritatt for formueskatt når de står på konto
 • utbetalingene skattes som alminnelig inntekt, for tiden 22 %
 • du får utsatt skatt under perioden du sparer, frem til utbetaling
 • fondsbytte i spareperioden utløser ikke skatt

Når du starter sparing i IPS blir pengene plassert i Alderstilpasset pensjonsprofil. Etter at IPS-avtalen er etablert, kan du logge inn og bytte pensjonsprofil eller velge fond om du ønsker det.

En pensjonsprofil er en fondspakke og består av flere underliggende fond. Vi velger hvilke fond som passer best i hver av de fem pensjonsprofilene. 

Profilene har ulik fordeling mellom aksje- og rentefond, og ulik forventet avkastning. Høy aksjeandel gir større verdisvingninger, men også høyere forventet avkastning.

Velger du en pensjonsprofil, gjør vi forvaltningsjobben for deg og sikrer at aksje- og rentefordelingen er tilpasset alderen din. Du velger den profilen som passer best for deg.

Uansett hvilken pensjonsprofil du velger, blir aksjeandelen gradvis trappet ned slik at den er 20 % når utbetalingen starter.

Etter at IPS-avtalen er etablert, kan du logge inn og bytte pensjonsprofil eller velge fond om du ønsker det.

Hvis du ønsker å velge fond selv, får du tilgang til et bredt utvalg av norske og internasjonale fond som til enhver tid er kvalitetssikret av Gjensidige.

Nyttige spørsmål å ta stilling til

 • Hvor mye av sparepengene vil du plassere i aksjefond?
 • Hvor store verdisvingninger er du komfortabel med?
 • Hvilke forventninger har du til avkastning?
 • Trenger du pengene før du er 62 år? ​​

Forvaltningskostnad
Kostnaden ekstern fondsforvalter tar for å forvalte fondet. Den varierer fra fond til fond. Forvaltningskostnaden kan variere i forsikringstiden, men blir belastet etter de satsene og den strukturen som til enhver tid gjelder for det enkelte fond.

Returprovisjon
Det fondsforvalter betaler oss for å tilby fondet, og som vi betaler tilbake til deg. For profilene varierer denne kostnaden fordi den er påvirket av markedsutviklingen og fondssammensetningen.

Fondsadministrasjon
Det vi tar betalt for å tilby og administrere fondet.

Avtalekostnad
Fast årlig kostnad for avtalen. Alle som har pensjon gjennom arbeidsgiver hos oss, eller er medlem av en organisasjon vi samarbeider med, får rabatt.

Det er ingen innbetalingskostnad på IPS-avtalen.

Har du allerede en Fondskonto kan du logge inn for å se kostnadene for avtalen din.

Se generelle vilkår for pensjons- og spareproduktene vi tilbyr.

Spørsmål og svar om IPS

IPS er pensjonssparing i fond med skattefordeler. Fra 2022 kan du spare opptil 15 000 kroner per år og få inntil 3 300 i utsatt skatt.

Sparepengene kan du forvalte selv, eller du kan gjøre det enkelt og overlate det til oss.

Du kan spare inntil 15 000 kroner per år og få inntil 3 300 kroner i utsatt skatt.

Når avtalen er etablert kan du logge inn. Betalingsinformasjon som KID- og kontonummer finner du under "Innbetaling'.

Logg inn på nettsidene våre
 • Inntil 3 300 kroner i utsatt skatt hvert år du sparer
 • Innestående penger er fritatt for formueskatt
 • Utbetalingene skattes som alminnelig inntekt, for tiden 22 %
 • Du får utsatt skatt i den perioden du sparer, frem til utbetaling
 • Endring av fondsvalg i spareperioden utløser heller ikke skatt

Sparingen blir plassert i fondspakken, Alderstilpasset pensjonsprofil. Dette er den mest brukte fondspakken der aksjeandelen til enhver tid er tilpasset alderen din. Du kan endre fondsvalg etter å ha logget inn på nettsidene våre når avtalen er opprettet.

Ved utbetalingsstart og senest ved 70 år, sikrer vi pensjonspengene dine ved å plassere de i profilen Gjensidige Likviditet. Du får da en garanti mot negativ avkastning, så muligheten for valg av egne fond faller bort.

Alle som er mellom 18 og 69 år, og som betaler skatt til Norge, kan spare i IPS.

Du kan starte utbetaling fra du er 62 år. I tillegg må utbetalingen vare i minst 10 år og til minimum 80 år. Ved utbetalingsstart eller senest når du blir 70 år, sikrer vi pensjonspengene dine ved å plassere de i Gjensidige Likviditet. Du får en garanti mot negativ avkastning, så muligheten for å velge egne fond faller bort.

IPS har forvaltningskostnad, kostnad for fondsadministrasjon og en fast årlig avtalekostnad. I tillegg får du tilbakeført returprovisjon til avtalen din.

Ved død vil pensjonskapitalen benyttes til barnepensjon. Har du ikke barn under 21 år, vil den gå til etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller samboer. Pensjonskapitalen som ikke benyttes til barnepensjon eller etterlattepensjon utbetales som et engangsbeløp til dødsboet.

Nei. Det er ulike skatteregler på gammel IPS-sparing og den nye IPS-ordningen fra 2017. Avtalene kan derfor ikke slås sammen.

Få råd og hjelp om pensjon og fondssparing

Vi hjelper deg uansett hva du lurer på om pensjon og fondssparing