Hopp til innhold

gjensidige-no.apps-int.gjensidige.io

Sykeforsikring for selvstendig nærings­drivende

Tett inntektsgapet og få erstatning for faste driftsutgifter hvis du blir sykemeldt. 

Hva er sykeforsikring?

Varighet

Du kan få kompensasjon i opptil 348 dager. Utbetalingen starter etter karenstiden, som vanligvis er de 16 første dagene av sykefraværet.

Du kan velge lengre karenstid, som innebærer færre dager med kompensasjon. Dette vil gi deg en rimeligere forsikring.

Når du driver for deg selv, er det begrenset hva du får fra NAV hvis du blir syk.

Med sykeforsikring får du hjelp til å håndtere utgiftene hvis du blir 100 % sykemeldt i mer enn 16 dager. Vi dekker de faste driftsutgiftene dine og lønn over 6 G hvis du tjener mer enn det – for tiden 711 720 kroner.

Du kan få opptil 4 500 kroner per dag. Beløpet styres av inntekten din og hvor store de faste driftsutgiftene dine er.

Mange trenger også ...

Usikker på hva du trenger?

I veilederen vår kan du se hva som er vanlig for bedrifter som ligner din. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

Prøv veilederen og se hva som er vanlig i din bransje