Boligselgerforsikring – en tryggere bolighandel

 • Beskytter deg mot klager på feil og mangler fra kjøper
 • Varer hele ansvarsperioden på 5 år
 • Dekker krav ned til 10.000 kroner

Har du allerede kjøpt boligselgerforsikring? Logg inn for å se avtalen din.

Default

Derfor bør du ha boligselgerforsikring

En boligselgerforsikring dekker selgers erstatningsansvar og sørger for at kjøper får utbetalt erstatningen hen har krav på. Som boligselger er du ansvarlig for feil og mangler på boligen som kjøperen ikke ble opplyst om ved kjøpstidspunktet. Denne ansvarsperioden varer i fem år etter salget.

Selv om du kjenner boligen du skal selge godt, kan det være feil og mangler du ikke er klar over og dermed ikke får opplyst kjøper om. Det kan for eksempel være fuktskader, setningsskader eller manglende godkjenninger. Det er slike ukjente feil og mangler som kan føre til at du må betale erstatning eller gi prisavslag til kjøperen. De færreste har råd til å tilbakebetale et større prisavslag eller erstatning til kjøper. En boligselgerforsikring beskytter deg mot dette.

Som boligselger er du pliktig til å behandle alle klager fra kjøperen. Klagesaker kan pågå i flere år og havner ofte i rettssystemet.

Med boligselgerforsikring fra Gjensidige vil våre profesjonelle saksbehandlere, jurister og advokater håndtere alle klager og krav som rettes mot deg. 

Slik fungerer boligselgerforsikringen

Det er som regel den nye eieren av boligen (boligkjøperen) som oppdager og melder fra om en skade. Kjøperen kan melde skaden direkte til forsikringsselskapet, eller til boligselger som da må videreformidler saken til forsikringsselskapet.

Boligselgerforsikringen kan brukes når:

 • Feilen eller mangelen ikke er beskrevet i tilstandsrapporten, prospektet eller selgers egenerklæring. Såkalte ukjente feil og mangler.
 • Retting av skaden vil overstige 10.000 kroner. Boligselger må selv dekke de første 10.000 kronene.
 • Skaden er av en art det ikke er naturlig å forvente ut fra husets alder og generelle tilstand.
 • Skaden rapporteres i løpet av selgers ansvarsperiode. Det vil si innen fem år etter overtagelse av boligen.
 • Skaden stammer fra tiden før overtagelse.

Det er loven for kjøp og salg av eiendom (avhendingsloven) som regulerer hva som er en feil eller mangel som boligkjøper kan søke erstatning for, og det er til enhver tid vilkårene i forsikringen som gjelder. 

Se eksempler på hva boligselgerforsikringen dekker og ikke dekker

Hvis boligkjøper krever erstatning

Hvis du har boligselgerforsikring håndterer våre saksbehandlere alle krav mot deg. I en eventuell rettssak vil våre jurister og advokater føre saken på dine vegne.

Det er viktig at du videreformidler henvendelsene du mottar fra kjøper til oss, slik at vi kan behandle saken. Som selger blir du selv ansvarlig dersom du ikke videreformidler kjøpers krav til Gjensidige innen ett år etter at du fikk kunnskap om dette.

Hvis du ikke har boligselgerforsikring, må du behandle kravet fra kjøper på egen hånd, men du kan engasjere en advokat til å bistå deg. Du må få en takstmann til å lage en rapport på skaden. Denne må inneholde en vurdering av om skaden stammer fra da du sto som eier av boligen. Klagesaker er tøffe å stå i alene. De kan pågå i flere år og havner ofte i rettssystemet. I Norge krever 1 av 5 boligkjøpere erstatning.

Slik kjøper du boligselgerforsikring

Boligselgerforsikring fra Gjensidige er tilgjengelig via utvalgte eiendomsmeglere:

 og Propr som er en løsning hvor du selger boligen selv.

Du bestiller forsikringen i egenerklæringen du fyller ut i forkant av boligsalget.

Pris

Prisen på boligselgerforsikringen bestemmes ut ifra hva slags bolig du skal selge og boligens egenskaper.

 • Prisen er en engangssum som dekker hele ansvarsperioden (5 år).
 • Du betaler ingenting før boligen blir solgt. Da trekkes beløpet trekkes fra salgsoppgjøret for boligen.
 • Ingen egenandel, men boligkjøperen må selv dekke de første 10.000 kroner ved en skadesak.

Kontakt eiendomsmegleren din for å høre hva boligselgerforsikringen vil koste for deg.

Spørsmål og svar om boligselgerforsikring

 • Boligkjøper må selv dekke tap og kostnader opp til 10.000 kroner, men hvis skaden er dekket av forsikringen, vil vi dekke resten (opp til kjøpesummen eller maksimalt 14 millioner koner). Eksempel: Hvis en skade takseres til 50.000 kroner, vil kjøper få utbetalt 40.000 kroner. Det er ingen egenandel for boligselger.

 • Med ukjente feil og mangler menes:

  • Feil og mangler som ikke var synlige da kjøper besiktiget boligen før kjøp.
  • Feil og mangler som det ikke er opplyst om i egenerklæringsskjemaet, tilstandsrapporten eller prospektet.
  • Skader som man ikke kan regne med ut fra alder og tilstand på det som er skadet. 

   

 • Selgers egenerklæringsskjema er viktig for at mulige kjøpere skal få vite alt de trenger om boligen.

  Som selger er du ansvarlig for å gi mest mulig korrekte og dekkende opplysninger om eiendommen, herunder opplysninger om feil og mangler som du kjenner eller måtte kjenne til. Du er pålagt å svare åpent og ærlig på alle spørsmålene i egenerklæringen. Så lenge feil og mangler ved boligen eller eiendommen er tydelig beskrevet i egenerklæringen (eller tilstandsrapporten), bortfaller ditt ansvar.

  I henhold til loven om kjøp og salg av bruktboliger (avhendingsloven) er du som selger ansvarlig for feil og mangler som overstiger 10.000 kroner i 5 år etter kontraktsinngåelse. 

  For å unngå å havne i ansvar, er det derfor viktig at du tar seg god tid, er grundig, og fyller ut egenerklæringsskjema korrekt og fullstendig. 

  Du må fylle ut egenerklæringsskjema for å få lov til å tegne boligselgerforsikring. Bestilling av boligselgerforsikring gjøres i selve egenerklæringsskjemaet.

 • Avhendingsloven regulerer kjøp og salg av brukte eiendommer i Norge. En endring i avhendingsloven trer i kraft 1. januar 2022. Den flytter et større ansvar over på selger i en bolighandel. Som boligselger er du ansvarlig for ukjente feil og mangler i fem år etter kontraktsinngåelse. Tidligere var nedre erstatningsgrense 5-6 % av kjøpesummen. I dag er den på 10.000 kroner.

 • I henhold til avhendingsloven er du som boligselger ansvarlig for feil og mangler som overstiger 10.000 kroner i 5 år etter overtakelse. 

  Videre er du ansvarlig for

  • feil og mangler som du kjente til – eller måtte kjenne til – uten å opplyse om dette.
  • uriktige og mangelfulle opplysninger som er gitt i forbindelse med salget.
  • å gi mest mulig korrekte og dekkende opplysninger om eiendommen. 

  Som selger er du derimot normalt ikke ansvarlig for feil eller mangler som er beskrevet i egenerklæringsskjemaet, tilstandsrapporten eller prospektet. Boligselgerforsikringen vil dekke ukjente feil og mangler som ingen kjente til før salget. 

 • Hvis du har boligselgerforsikring håndterer forsikringsselskapet alle krav mot deg. Har du boligselgerforsikring, er det profesjonelle saksbehandlere og jurister som behandler alle krav fra kjøper.

  Det er imidlertid viktig at du videreformidler henvendelsene du mottar fra kjøper til oss, slik at våre saksbehandlere og jurister slik at vi kan behandle saken. Gjensidige blir fritt for ansvar dersom du ikke videreformidler kjøpers krav innen ett år etter at du fikk kunnskap om dette. 

  Hvis du ikke har boligselgerforsikring, må du behandle kravet fra kjøper på egenhånd. Du er pliktig til å behandle klagen, men kan engasjere egen advokat til å hjelpe deg. Videre må du få en profesjonell fagperson (som regel en takstmann) til å lage en rapport på skaden, inklusiv en vurdering på om skaden stammer fra da du fortsatt sto som eier av boligen. 

Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er personlige og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av et kjøp. 

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er like for alle og er ikke basert på informasjon du har oppgitt. De er ikke en del av forsikringsavtalen din.

Boligselgerforsikring (PDF)

Produktark (IPID)