Boligselgerforsikring – en tryggere bolighandel

 • Beskytter deg mot klager på feil og mangler
 • Varer hele ansvarsperioden på 5 år
 • Dekker krav ned til 10 000 kroner
Default

Derfor er boligselgerforsikring viktig

Som boligselger er du ansvarlig for feil og mangler på boligen som kjøperen ikke ble opplyst om ved kjøpstidspunktet. Denne ansvarsperioden varer i fem år etter salget.

Selv om du kjenner boligen du skal selge godt, kan det være feil og mangler du ikke er klar over og dermed ikke får opplyst kjøper om. Det kan for eksempel være fuktskader, setningsskader eller manglende godkjennelser. Det er slike feil og mangler, såkalte ukjente mangler, som kan føre til at du må betale erstatning eller gi prisavslag til kjøperen. De færreste har råd til å tilbakebetale et større prisavslag eller erstatning til kjøper. En boligselgerforsikring beskytter deg mot dette.

Som boligselger er du pliktig til å behandle alle klager fra kjøperen. Klagesaker kan pågå i flere år og havner ofte i rettssystemet.

Med boligselgerforsikring fra Gjensidige vil våre profesjonelle saksbehandlere, jurister og advokater håndtere alle klager og krav som rettes mot deg. 

Hva dekker boligselgerforsikringen?

Det er loven for kjøp og salg av eiendom (avhendingsloven) som regulerer hva som er en feil eller mangel som boligkjøper kan søke erstatning for, og det er til enhver tid vilkårene i forsikringen som gjelder. En boligselgerforsikring dekker skader eller mangler fra kr 10 000 kroner og oppover (til kjøpesummen, eller maks 10 millioner) og gjelder i 5 år fra overtakelse. 

Boligselgerforsikringen kan brukes når: 

 • Skaden rapporteres innen fem år etter overtagelse av boligen. 
 • Skaden stammer fra tiden før overtagelse.
 • Feilen er utelatt fra prospektet, tilstandsrapporten og selgers egenerklæring.
 • Skaden er av en art det ikke er naturlig å forvente ut fra husets alder og generelle tilstand. 
 • Retting av skaden vil overstige 10 000 kroner

Se typiske eksempler på hva boligselgerforsikringen dekker og ikke dekker

Se vilkår for boligselgerforsikring (PDF)

Slik kjøper du boligselgerforsikring

Boligselgerforsikring fra Gjensidige er tilgjengelig via Propr og utvalgte eiendomsmeglere. Spør eiendomsmegleren din om de tilbyr boligselgerforsikring fra Gjensidige. Du bestiller forsikringen i egenerklæringen du fyller ut i forkant av boligsalget.

Pris

Prisen på boligselgerforsikringen bestemmes av hva slags bolig du skal selge og boligens tekniske stand.

Kontakt eiendomsmegleren din for å få et prisestimat på boligen. Da kan du også få et prisestimat på hva boligselgerforsikringen vil koste. 

Spørsmål og svar om boligselgerforsikring

 • Boligkjøper må selv dekke tap og kostnader opp til 10.000 kroner, men hvis skaden er dekket av forsikringen, vil vi dekke resten (opp til kjøpesummen eller maksimalt 10 millioner kr). Eksempel: Hvis en skade takseres til 50 000 kroner, vil kjøper få utbetalt 40.000 kroner. Det er ingen egenandel for boligselger.

 • Med ukjente feil og mangler menes:

  • Feil og mangler som ikke var synlige da kjøper besiktiget boligen før kjøp.
  • Feil og mangler som det ikke er opplyst om i egenerklæringsskjemaet, tilstandsrapporten eller prospektet.
  • Skader som man ikke kan regne med ut fra alder og tilstand på det som er skadet. 

   

 • I egenerklæringen opplyser selg mulige kjøpere om alt de trenger å vite om boligen.

  Egenerklæringen er også viktig med tanke på selgers erstatningsansvar hvis boligkjøper oppdager feil og mangler ved boligen eller eiendommen. I henhold til avhendingsloven er selger ansvarlig for ukjente feil og mangler i 5 år etter kontraktsinngåelse.

 • Avhendingsloven regulerer kjøp og salg av brukte eiendommer i Norge. En endring i avhendingsloven trer i kraft 1. januar 2022. Den flytter et større ansvar over på selger i en bolighandel. Som boligselger er du ansvarlig for ukjente feil og mangler i fem år etter kontraktsinngåelse. Tidligere var nedre erstatningsgrense 5-6 % av kjøpesummen. I dag er den på 10 000 kroner.

 • I henhold til avhendingsloven er du som boligselger ansvarlig for feil og mangler som overstiger 10 000 kroner i 5 år etter overtakelse. 

  Videre er du ansvarlig for

  • feil og mangler som du kjente til – eller måtte kjenne til – uten å opplyse om dette.
  • uriktige og mangelfulle opplysninger som er gitt i forbindelse med salget.
  • å gi mest mulig korrekte og dekkende opplysninger om eiendommen. 

  Som selger er du derimot normalt ikke ansvarlig for feil eller mangler som er beskrevet i egenerklæringsskjemaet, tilstandsrapporten eller prospektet. Boligselgerforsikringen vil dekke ukjente feil og mangler som ingen kjente til før salget. 

 • Hvis du har boligselgerforsikring håndterer forsikringsselskapet alle krav mot deg. Har du boligselgerforsikring, er det profesjonelle saksbehandlere og jurister som behandler alle krav fra kjøper.

  Det er imidlertid viktig at du videreformidler henvendelsene du mottar fra kjøper til oss, slik at våre saksbehandlere og jurister slik at vi kan behandle saken. Gjensidige blir fritt for ansvar dersom du ikke videreformidler kjøpers krav innen ett år etter at du fikk kunnskap om dette. 

  Hvis du ikke har boligselgerforsikring, må du behandle kravet fra kjøper på egenhånd. Du er pliktig til å behandle klagen, men kan engasjere egen advokat til å hjelpe deg. Videre må du få en profesjonell fagperson (som regel en takstmann) til å lage en rapport på skaden, inklusiv en vurdering på om skaden stammer fra da du fortsatt sto som eier av boligen.