Hopp til innhold
Illustrasjonsfoto spare i fond til barn

Spare i fond til barn

Når du sparer i fond, er forventet avkastning langt bedre enn på en bankkonto.

Smart sparing

Sparing til barn skjer ofte over en lang periode, og med lang sparehorisont bør du plassere pengene i aksjefond. Det er mer risikabelt enn banksparing, men historien viser at aksjefondene gir mye bedre avkastning ved langsiktig sparing.

Spar litt hver måned, eller sett inn penger når du vil.

Gaven som vokser i takt med barnet

Fondssparing til barn er også fint i gavesammenheng. For eksempel kan besteforeldre og andre sette inn penger på barnets fondskonto i forbindelse med bursdager og andre merkedager.

Husk at selv små beløp kan vokse seg store over tid.

Spareeksempler

Vi plasserer sparepengene i fondspakker, såkalte pensjonsprofiler, med ulik fordeling mellom aksje- og rentefond. Du får en personlig anbefaling basert på svarene du gir, når du oppretter Fondskonto. Senere kan du velge en annen fondspakke eller sette sammen fond selv.

Konfirmasjonsgaven som vokser i takt med konfirmanten

Ida Schultz Ljungdell (15) ønsker seg penger på fondskontoen sin til konfirmasjonen. De pengene planlegger hun å bruke til leilighet, bil eller reising når hun blir eldre.

Spørsmål og svar om fondssparing til barn

Hvorfor er fondssparing smart?

Hvis du har mulighet til å sette av penger til barnas fremtid, må du ta stilling til hvordan du skal spare. For mange står valget mellom tradisjonell høyrentekonto i bank eller fond. Fordelen med banksparing er at det er veldig trygt. De siste årene har imidlertid det lave rentenivået ført til at penger på bankkonto har blitt mindre verdt når vi justerer for skatt og inflasjon.

Sparing til barn skjer ofte over en lang periode, og med lang sparehorisont bør du plassere pengene i aksjefond. Det er mer risikabelt enn banksparing, men historien viser at aksjefondene gir mye bedre avkastning ved langsiktig sparing.

Hvor mye bør jeg spare?

Hvor mye du bør spare avgjør du, men minimumsbeløpet for innskudd i Fondskonto er enten 300 kroner som engangsbeløp eller 300 kroner i månedlig innskudd. Uansett hvor mye eller lite du setter inn, husk at relativt små beløp vokser seg store på sikt hvis du har lang sparehorisont.

Fast sparing er ofte det beste. En enkel måte å få til det på er å sette opp et automatisk trekk fra lønnskontoen, for eksempel dagen etter at du har fått lønn. Da rekker du ikke å «se» pengene før de er inne på fondskontoen.

Hvor stor risiko bør jeg ta?

I aksjemarkedet er det risiko for verdisvingninger. Det er den som skal gi deg høyere avkastning enn om du setter sparepengene i banken. Vår jobb er å minimere risikoen. Det gjør vi ved å spre den, og fordele pengene du sparer på flere fond.

Det kommer nedgangstider i aksjemarkedet som påvirker sparingen, men historien viser at disse blir avløst av oppgangstider. Over tid har oppturene vært større enn nedturene. Hovedregelen er derfor at du tjener på å spare i aksjefond når du har lang sparehorisont.

Bare du vet hva som er best for deg og dine. Vi anbefaler derfor at du velger det du er komfortabel med.

Hvordan er fordelingen mellom aksje- og rentefond i profilene?

Vi plasserer sparepengene i fondspakker, såkalte pensjonsprofiler, med ulik fordeling mellom aksje- og rentefond. Du får en personlig anbefaling basert på svarene du gir, når du oppretter Fondskonto. Senere kan du velge en annen fondspakke eller sette sammen fond selv.

Hvorfor bør jeg spare til barnet i mitt navn?

Vi anbefaler at du sparer til barnet i navnet ditt:

  • Du har kontroll på sparepengene, og kan for eksempel bestemme at barnet ikke får bruke dem før det skal studere eller kjøpe bolig.
  • Du bestemmer hvor ofte og hvor mye du sparer.
  • Du kan oppfordre besteforeldre eller andre, som ønsker å gi barnet pengegaver, til å innbetale til fondskontoen i stedet for å sette pengene på en vanlig bankkonto.
  • Det begrenser ikke barnets mulighet til å få stipend fra Statens lånekasse. En nettoformue som overstiger ca. 400 000 kroner fører til at Statens lånekasse reduserer stipendandelen i utdanningsstøtten.
  • Du unngår at statsforvalteren tar over tilsynet med pengene.