Hopp til innhold

Forsikring for driftsbygning

Gir erstatning for skader som kan oppstå på eller i bygget og passer alle typer driftsbygg på gården – nytt som gammelt.

Hva er bygningsforsikring?

Forsikringen vår for driftsbygninger er blant markedets beste, og gir erstatning for de fleste uforutsette skader som kan oppstå på eller i bygget.

Forsikringen passer små og store driftsbygg – enten de brukes til fjøs, dyrehold, lager, tørke, eller annen virksomhet. 

Huseieransvar kan inkluderes, og sikrer de økonomiske interessene dine som eier av bygningen.

Hva dekker forsikringen?

Bygningsforsikring

Brannskader

Dekker skader som skyldes brann.

Elektriske fenomen og lynskader

Dekker skader etter lynnedslag og andre elektriske fenomen.

Vannskader

Gir erstatning ved vannskader – enten det skyldes lekkasje i rør, vann som trenger inn i bygget fra terreng eller grunn, eller følgeskader ved utett bad-/våtrom.

Tyveri og hærverk

Dekker skader etter tyveri og hærverk på bygget, eller fastmonterte installasjoner tilhørende bygget.

Naturskader

Dekker skader som skyldes naturhendelser. For eksempel etter storm, flom, stormflo, skred eller jordskjelv.

Maskinskade

Dekker maskinskade på faste installasjoner i bygningen. For eksempel heis og ventilasjonsanlegg.

Andre skader på og i bygget

Dekker de aller fleste skader både på og i bygget, inkludert gulv, vegger og tak, og skader som skyldes ytre påvirkning. For eksempel et tre som velter, påkjørsel og vindskader.

Valgfrie tillegg

Husleietap

Gir erstatning for tap av leieinntekter opptil 36 måneder etter en skade. Du velger selv hvor høy erstatningssum du ønsker.

Hageanlegg og uteområder

Dekker skade på hageanlegg og uteområder med valgfri forsikringssum. Hvilke skader som dekkes, avhenger av hvilke dekninger du har valgt for bygningen.

Huseieransvar

Hvis en tredjepart krever erstatning for skader på personer eller eiendeler, gir forsikringen juridisk hjelp til å avklare ansvaret, og økonomisk trygghet om du må betale erstatningen. For eksempel om en kunde skader seg på eiendommen og krever erstatning.

I tillegg dekkes erstatningsansvar som byggherre under rehabilitering av bygg, ombygging av eksisterende bygningskropp eller vedlikehold av bygningens ledninger i grunnen

Utgifter til riving og rydding

Erstatter utgifter til rivning, rydding, lagring og destruksjon av giftige eller miljøfiendtlige rester etter skade.

Påbud fra offentlige myndigheter

Dekker nødvendige utgifter hvis dere får påbud om utbedringer etter en skade på bygget. Det gjelder hvis skaden er dekket av forsikringen, og lov eller offentlige forskrifter er lagt til grunn for påbudet.

Mer om forsikringen

Tilpasset EUs taksonomikrav

Som første forsikringsselskap i Norge, har vi tilpasset bygningsforsikringen vår EUs taksonomikrav for bærekraftig forsikring.

Det innebærer blant annet at vi

  • gir erstatning for skader som skyldes både nåværende og fremtidige klimarelaterte hendelser
  • bruker historiske data og fremtidige klimamodeller i pris- og risikovurdering, slik at vi kan forsikre kundene våre også i fremtiden
  • forplikter oss til å gi kundene våre dekning for de mest relevante klimarelaterte skadene både på kort og lag sikt. 
Beredskap ved store hendelser

Er det meldt uvær eller flom, er Gjensidige i beredskap og gjør alt vi kan for å hjelpe kundene våre med å begrense skader. Vi har en egen beredskapsplan som sikrer at vi er godt rustet til å håndtere ekstra belastning både før, under og etter slike hendelser.

Døgnåpen telefon

Vi er tilgjengelige på telefon både i og utenfor arbeidstid når store hendelser pågår.

Er mange berørt av hendelsen, vil takst- og storskademiljøet vårt være tilgjengelig på plassen for å veilede og støtte de som er rammet.

Leverandørnettverk med førsteprioritet

Gjensidige har et eget leverandørnettverk som gir kundene våre førsteprioritet ved store hendelser. Leverandørene vil være på plass for å sette i gang skadebegrensende tiltak, avdekke skadeårsak og gi en foreløpig vurdering av skadeomfanget.

Uværsvarsel til kundene våre

Er det meldt uvær eller flom, er Gjensidige i beredskap og gjør alt vi kan for å begrense skadene. Vi er blant annet tilgengelige på telefon døgnet rundt og sørger for at leverandørene våre er klare til å hjelpe.

Har du forsikret bil, bygg, hus eller hytte hos oss, sender vi deg et uværsvarsel på SMS for å hjelpe deg med å begrense skader og forberede deg på uværet. 

Mer om uværsvarselet
Sikkerhetsrabatter

Tar du grep for å unngå skader, kan du oppnå bedre pris på bygningsforsikringen. Både i forbindelse med brann-, vann- og tyverisikring. I tillegg belønner vi miljøsertifiserte bygg med sikkerhetsrabatter:

Mer om sikkerhet i landbruket
Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er tilpasset driften din og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.

  • Hvis du ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.
  • Hvis du allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene dine.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er standardisert informasjon om hva forsikringene dekker og ikke dekker. Hensikten er å hjelpe deg med å sammenligne vilkår for ulike produkter.

Se alminnelige vilkår for alle landbruksforsikringer.

Miljøutbytte

Det skal lønne seg å ta tenke langsiktig. Derfor gir vi miljøutbytte til kunder som har bygningsforsikring hos oss, og som gjenoppbygger med miljøsertifisering etter en totalskade.

Mange trenger også ...

Usikker på hva du trenger?

Få kjenner forsikringsbehovet i norsk landbruk like godt som oss. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

De erfarne rådgiverne våre er klare til å hjelpe deg