Hopp til innhold

Tilgjengelighets­erklæring

Alle skal ha like muligheter til å bruke gjensidige.no. Vi følger retningslinjene  Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) for å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere.

Vi skal

 • tilfredsstille minst AA-krav og etterstrebe AAA-krav i WCAG 2.0
 • opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted
 • kommunisere klart og forståelig
 • sikre universell utforming ved valg eller oppgradering av tredjepartssystemer

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger

 • Informasjon og brukergrensesnitt skal kunne oppfattes av alle brukere.
 • Brukerne skal kunne navigere på nettstedet og betjene grensesnittet.
 • Nettstedet skal være lesbart og forståelig, med en forutsigbar brukeropplevelse.
 • Innholdet skal være kompatibelt med nåværende og fremtidig hjelpemiddelteknologi. 

Slik jobber vi

 • Universell utforming er en del av daglig forvaltning og videreutvikling av nettstedet. 
 • Vi har kontinuerlig fokus på å rette opp WCAG-feil.
 • Vi vurderer alle tilbakemeldinger som kan bidra til å gjøre nettstedet mer tilgjengelig.

Hjelp oss med å bli bedre på universell utforming

Gjensidige.no skal fungere godt for alle uansett om man har en funksjonsnedsettelse eller ikke. Vi setter pris på at du sier ifra hvis det er noe vi kan gjøre for å bli bedre på universell utforming. Send oss en e-post: tilgjengelighet@gjensidige.no

Ønsker du hjelp med kundeforholdet ditt?