Hopp til innhold

Forsikring av produksjonsdyr

Smittsomme sykdommer er den største trusselen på gården ved siden av brann. En god forsikring beskytter deg mot de økonomiske konsekvensene hvis dyr og produksjon blir rammet.

Ulykke og sykdom

En fleksibel forsikring for dyrene dine

En Pluss-forsikring dekker både ulykke, sykdom og driftstap.

Eller du kan velge enkeltdekninger slik at du kan få egenandeler som passer akkurat din produksjon.

Forsikringen deles inn etter forskjellige typer husdyrproduksjon for at prisen og vilkårene skal bli riktig.

Forsikringen dekker ulykke og sykdom hos storfe, småfe, svin, fjørfe og biesamfunn.

Vi forsikrer også lama, alpakka, hjort og verdifulle enkeltdyr, som for eksempel avlsdyr.

 

Hva kan forsikringen dekke?

Pluss-forsikring

Pluss-forsikringen inkluderer både ulykke med driftstap og sykdom med driftstap

Sykdom inkludert driftstap

Du får erstatning ved sykdom som rammer besetningen og som fører til

 • at dyr dør
 • at dyr totalkasseres ved offentlig kjøttkontroll
 • at dyr avlives av hensyn til dyrevelferd, i henhold til dyrevelferdsloven
 • driftstap

Vi dekker driftstap (med 12 måneders avbruddstid) som følge av pålegg du får fra Mattilsynet ved påvisning av eller mistanke om

 • sykdom i egen besetning
 • smittsom sykdom i annen husdyrproduksjon eller planteproduksjon i Norge som gjør at produksjonen din blir omfattet av restriksjoner som karantene eller sanering
Ulykke inkludert driftstap

Du får erstatning ved ulykker som rammer besetningen og som fører til

 • at dyr dør
 • at dyr totalkasseres ved offentlig kjøttkontroll
 • at dyr avlives av hensyn til dyrevelferd, i henhold til dyrevelferdsloven
 • driftstap

Eksempler på ulykker: brann, ventilasjonssvikt og gjødselgass.

 

Du får erstatning ved tyveri og hvis dyrene kommer bort fra driftsbygg og driftsområde, og driftstap som følge av dette (gjelder ikke småfe som kommer bort fra uteområde). Vi dekker også driftstap som følge av plutselig og uforutsett skade som rammer besetningens produksjonslokaler og produksjonsutstyr.

 

Naturskade

Hvis naturskade rammer dyrene, dekker vi tapet ditt.

Avlingssvikt (valgfri tilleggsdekning)

Hvis du produserer fôr til egne dyr, dekker vi deler av tapet i forbindelse med avlingssvikt som er godkjent av statsforvalteren.

Driftstap (utvidet)

Du kan utvide forsikringen til å omfatte økonomisk tap for deg hvis

 • din kunde eller leverandør opplever brann eller restriksjoner fra Mattilsynet
 • et avlsdyr blir sykt og blir infertilt

Mer om forsikringen

Slik beregner vi prisen og erstatningen

Driftsinntektene fra produksjonen bestemmer hvor mye forsikringen skal koste, og hvor mye du får i erstatning.

Derfor er det viktig at du har riktige opplysninger registrert hos oss: 

 • Legg inn summen av driftsinntekter for siste godkjente regnskapsår.
 • Ta med produksjonsavhengige tilskudd for produksjonen du har forsikret.
Oppdater opplysningene
Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er tilpasset driften din og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.

 • Hvis du ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.
 • Hvis du allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene dine.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er standardisert informasjon om hva forsikringene dekker og ikke dekker. Hensikten er å hjelpe deg med å sammenligne vilkår for ulike produkter.

Se alminnelige vilkår for alle landbruksforsikringer.

Mange trenger også ...

Usikker på hva du trenger?

Få kjenner forsikringsbehovet i norsk landbruk like godt som oss. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

De erfarne rådgiverne våre er klare til å hjelpe deg