Hopp til innhold

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

For å gi deg en god opplevelse og sørge for at alt fungerer som det skal på nettsidene våre, bruker vi informasjonskapsler. På denne måten kan vi forbedre nettsidene og vise deg mer relevant innhold og markedsføring. Du kan alltid endre valgene dine og lese mer om informasjonskapsler.

Markedsrapport august/september

Her finner du månedlige markedsrapporter med betraktninger fra fondsekspertene våre.

Verdensbildet

Amerikanske nøkkeltall som kom i august viste at veksten i USA fortsatt er svært sterk. Såpass sterk at det skapte bekymring for at pengepolitikken må strammes vesentlig mer inn for å få bukt med inflasjonen. Bekymring for den sterke veksten gjorde at de fleste aksjemarkeder falt noe tilbake i august, samt at de lange rentene steg markant.

I Europa peker skuffende arbeidsmarkedstall og kraftig fall i servicesektoren mot at veksten er i ferd med å stoppe opp og flere analytikere mener at en resesjon i Eurosonen kan være i vente.

Det kinesiske eiendomsmarkedet falt ytterligere, arbeidsledigheten er høy og utenlandske investorer trekker seg ut av landet.

Aksjemarkedet

Etter et meget sterkt første halvår, falt aksjemarkedene noe tilbake i august. Usikkerhet rundt økte renteforventninger gjorde markedet nervøst første del av måneden. Den brede verdensindeksen MSCI World (i USD) falt 2,4 prosent.

Stigende oljepriser gjorde at energisektoren var beste sektor denne måneden, og var opp 0,7 prosent på global basis. Det amerikanske aksjemarkedet ved S&P 500 indeksen var ned 1,8 prosent (USD), mens europeiske MSCI Europe Price var ned 2,5 prosent.

Fremvoksende markeder hadde også en dårlig måned i august, og MSCI EM (i USD) var ned 6,4 prosent, trukket ned av Kina. Som følge av økningen i oljeprisen steg Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX) 0,9 prosent i august.

Rentemarkedet

Den amerikanske inflasjonen steg fra 3,2 prosent i juli til 3,7 prosent i august. Kjerneinflasjonen (uten mat og energi) viste en sesongjustert oppgang på 0,3 prosent, som tilsvarer en årlig rate på 3,4 prosent. Det er vesentlig over inflasjonsmålet om 2 prosent årlig vekst.

Det er ventet en pause i den amerikanske sentralbankens rentehevinger i september, men en ny renteheving mot slutten av året kan virke sannsynlig basert på de siste tallene. Den amerikanske tiårs statsobligasjonsrenten steg 16 basispunkter i august, til 4,1 prosent som følge av økte renteforventninger.

Norges Bank besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosent, opp til 4 prosent på rentemøte i august og sentralbanksjef Ida Wolden Bache uttalte at styringsrenten antageligvis blir satt videre opp i september.

Oversikt rapporter

Her finner du månedens rapport og tidligere rapporter.

Viktig informasjon om rapportene våre

Denne rapporten er laget av Gjensidige Pensjonsforsikring AS som generelt informasjonsmateriale. Det er viktig at ingen oppfatter materialet som en personlig anbefaling av bestemte verdipapirer, finansielle instrumenter eller strategier. Innholdet er heller ikke egnet som investeringsrådgivning for den enkelte investor. Vi har basert materialet på opplysninger som er offentlig tilgjengelige. Alle vurderinger og estimater er gitt i god tro. Vi anser alle kildene våre som pålitelige, men kan ikke garantere at alle opplysningene er korrekte eller fullstendige. Gjensidige Pensjonsforsikring AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i informasjonen. Derfor kan vi heller ikke ta ansvar for eventuelle tap i forbindelse med disposisjoner som er foretatt på bakgrunn av det vi presenterer her.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risiko og kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil kunne påvirke verdien av fondet dersom andelenes kurser stilles i fremmed valuta.