Hopp til innhold
Illustrasjonsfoto pensjonsprofil

Pensjonsprofiler

Er du ansatt i en bedrift som har pensjonsordning i Gjensidige eller har du privat pensjonssparing hos oss? Da blir pengene dine plassert i aksje- og rentefond.

Dette er en pensjonsprofil

En pensjonsprofil er en fondspakke som består av en kombinasjon av aksje- og rentefond. Vi har fem pensjonsprofiler. Disse har ulik risiko med hensyn til forventet avkastning og hvordan vi plasserer pengene.

En høy andel aksjefond, gir større verdisvingninger og høyere forventet avkastning. Tilsvarende gjelder for rentefond. En høy andel rentefond, gir mindre verdisvingninger og lavere forventet avkastning.

For eksempel plasserer profilen «Offensiv» 80 % av pengene i aksjefond, noe som gir større verdisvingninger og høyere forventet avkastning enn «Trygg» som investerer 20 % i aksjefond, resten i rentefond.

Trygt og enkelt for deg som ikke vil velge enkelt­fond selv.

Pensjonsprofilene våre

Alderstilpasset Grønn Fremtid

Alderstilpasset Grønn Fremtid er den mest bærekraftige profilen vår. Profilen er satt sammen av fond som fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper, fond som har bærekraftige investeringer som formål, eller en kombinasjon av disse.

Profilen passer for deg som ønsker at vi tilpasser aksje- og renteandelen til alderen din.

Anbefalt sparetid: Mer enn 5 år

Risiko: Justeres fra høyere til lav

Forventet avkastning: Justeres fra høyere til moderat

Andel aksjefond: 100 % når du er 45 år*

Andel rentefond: 80 % ved pensjons­alder

*Hvis pensjonsalderen din er 67 år. Vi reduserer automatisk aksjeandelen for deg de siste 21 årene før utbetalingstidspunktet. Dette gir mindre sannsynlighet for svingninger i verdien rett før utbetaling. Når utbetalingen starter er fordelingen mellom rente- og aksjefond tilsvarende Trygg pensjonsprofil.

Alderstilpasset pensjonsprofil

Profilen passer for deg som ønsker at vi tilpasser aksje- og renteandelen til alderen din.

Anbefalt sparetid: Mer enn 5 år

Risiko: Justeres fra høyere til lav

Forventet avkastning: Justeres fra høyere til moderat

Andel aksjefond: 100 % når du er 45 år*

Andel rentefond: 80 % ved pensjons­alder

*Hvis pensjonsalderen din er 67 år. Vi reduserer automatisk aksjeandelen for deg de siste 21 årene før utbetalingstidspunktet. Dette gir mindre sannsynlighet for svingninger i verdien rett før utbetaling. Når utbetalingen starter er fordelingen mellom rente- og aksjefond tilsvarende Trygg pensjonsprofil.

Trygg pensjonsprofil

Trygg pensjonsprofil passer for deg som har få år igjen til pensjonsalder. En lav andel aksjefond gir lav risiko, men reduserer også den forventede avkastningen på lang sikt.

Anbefalt sparetid: Mindre enn 3 år

Risiko: Lav

Forventet avkastning: Moderat

Andel aksjefond: 20 %

Andel rentefond: 80 %

Balansert pensjonsprofil

Balansert pensjonsprofil har lik fordeling mellom rente- og aksjefond og passer for deg som har en god stund igjen til pensjonsalder, og som ønsker å ta litt større risiko.

Anbefalt sparetid: 3-5 år

Risiko: Middels

Forventet avkastning: Middels

Andel aksjefond: 50 % *

Andel rentefond: 50 %

Vi reduserer automatisk aksjeandelen for deg de siste 7 årene før utbetalingstidspunktet. Dette gir mindre sannsynlighet for svingninger i verdien rett før utbetaling. Når utbetalingen starter er fordelingen mellom rente- og aksjefond tilsvarende Trygg pensjonsprofil.

Offensiv pensjonsprofil

Offensiv pensjonsprofil passer for deg som har mange år igjen til utbetalingen skal starte. En høy andel aksjefond gjør at verdien kan svinge mye i løpet av sparetiden, men gir også mulighet for høyere avkastning over tid.

Anbefalt sparetid: Mer enn 5 år

Risiko: Høy

Forventet avkastning: Høy

Andel aksjefond: 80 % *

Andel rentefond: 20 %

Vi reduserer automatisk aksjeandelen for deg de siste 7 årene før utbetalingstidspunktet. Dette gir mindre sannsynlighet for svingninger i verdien rett før utbetaling. Når utbetalingen starter er fordelingen mellom rente- og aksjefond tilsvarende Trygg pensjonsprofil.

Spørsmål og svar om pensjonsprofilene våre

Kan jeg velge profil eller fond selv?

For Pensjons­kapitalbevis, Fondskonto og Individuell pensjons­sparing (IPS) kan du plassere pengene i fond eller i en pensjonsprofil.

For innskuddspensjon, velger arbeidsgiveren pensjonsprofil ved etableringen av pensjonsordningen og hvilke fond og profiler de ansatte senere kan velge blant.

Er du usikker på hvilken profil arbeidsgiveren din har valgt for deg eller ønsker å bytte profil, kan du logge inn. Der får du oversikt over alle pensjons- og spareordningene dine, og kan gjøre endringer.

Hvorfor trappe ned aksjeandelen?

Grunnen til at vi anbefaler å trappe ned aksjeandelen i takt med alderen, er risikoen som er knyttet til investeringer i aksje- og rentefond. Det er større risiko for verdisvingninger i aksjemarkedet enn i rentemarkedet. Med økt andel rentefond er pensjonen din mindre utsatt for svingninger og eventuelle tap. Det er viktig for de som nærmer seg utbetalingstidspunktet.Unge som har mange år igjen til pensjonsalder og dermed lang sparehorisont, blir anbefalt å ha en større andel aksjefond, fordi det historisk sett, over tid, gir best avkastning.

Hvorfor inkludere eiendom i pensjonssparingen?

Langsiktig pensjonssparing handler om å øke realverdien av pengene dine slik at du er sikret kjøpekraft som pensjonist. I dag plasserer vi sparing til pensjon i aksjemarkedet og rentemarkedet. Vi har hatt et historisk lavt rentenivå over flere år. Dette har ført til lav forventet avkastning i rentemarkedet og derfor har vi innført eiendom i sparingen din.

Vi erstatter noe av investeringene i rentemarkedet med investeringer i eiendom og forventer at det på sikt skal gi en avkastning og risiko som ligger mellom aksjer og renter. Eiendommene det er investert i er hovedsakelig kontoreiendommer med lange leiekontrakter i Oslo og de største byene i Norge. Som kunde behøver du ikke å foreta deg noe – vi gjør jobben for deg.