Hopp til innhold
Illustrasjonsfoto pensjonsprofil

Pensjonsprofiler

Er du ansatt i en bedrift som har pensjonsordning i Gjensidige eller har du privat pensjonssparing hos oss? Da blir pengene dine plassert i aksje- og rentefond.

Dette er en pensjonsprofil

En pensjonsprofil er en fondspakke som består av en kombinasjon av aksje- og rentefond. Vi har fem pensjonsprofiler. Disse har ulik risiko med hensyn til forventet avkastning og hvordan vi plasserer pengene.

En høy andel aksjefond, gir større verdisvingninger og høyere forventet avkastning. Tilsvarende gjelder for rentefond. En høy andel rentefond, gir mindre verdisvingninger og lavere forventet avkastning.

For eksempel plasserer profilen «Offensiv» 80 % av pengene i aksjefond, noe som gir større verdisvingninger og høyere forventet avkastning enn «Trygg» som investerer 20 % i aksjefond, resten i rentefond.

Trygt og enkelt for deg som ikke vil velge enkelt­fond selv.

Pensjonsprofilene våre

Spørsmål og svar om pensjonsprofilene våre