Hopp til innhold

Ansvarsforsikring for landbruket

Kan beskytte deg mot store økonomiske tap hvis det skjer en skade og du blir erstatningsansvarlig.

Hva er ansvarsforsikring?

Personlig ansvar

Driver du et enkeltpersonforetak (ENK), har du et ubegrenset personlig ansvar. Da kan et erstatningskrav i verste fall føre til personlig konkurs. 

Hva er ansvarsforsikring?

Hendelser som skjer i arbeidet ditt og på eiendommen din, kan fort få konsekvenser for kunder, besøkende eller andre.

Ansvarsforsikringen gir

 • juridisk hjelp til å avklare erstatningsansvaret
 • økonomisk sikkerhet hvis du må betale erstatning

Hva dekker ansvarsforsikringen?

Hva kan skje?

 • Landbruksvarene dine skader personer eller dyr.
 • Høyballer du selger inneholder skadelig mugg som gjør husdyr syke
 • Planter du selger inneholder smitte og skader andres planter.
 • Naboens drikkevannskilde blir forurenset etter avrenning fra jordet.
 • Husdyrene dine skader biler eller personer.
 • Under et arrangement på åpen gård skader en person seg på grunn av utstyr som er usikret.

Hva er beskyttet?

Ansvarsforsikringen omfatter alle sider av virksomheten din:

 • den faste forsikrede landbrukseiendommen
 • annen fast eiendom som inngår i driften
 • produksjoner på gården, for eksempel storfe- eller småfeproduksjon
 • tilleggsnæringer som gårdsutsalg eller Inn på tunet
 • yrkesskade og yrkessykdom for tilfeldige, ulønnede arbeidstakere

 

Mer om forsikringen

Usikker på hva du trenger?

De erfarne rådgiverne våre er klare til å hjelpe deg

Usikker på hva du trenger?

Få kjenner forsikringsbehovet i norsk landbruk like godt som oss. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.