Hopp til innhold

Ansvarsforsikring for landbruket

Kan beskytte deg mot store økonomiske tap hvis det skjer en skade og du blir erstatningsansvarlig.

Hva er ansvarsforsikring?

Personlig ansvar

Driver du et enkeltpersonforetak (ENK), har du et ubegrenset personlig ansvar. Da kan et erstatningskrav i verste fall føre til personlig konkurs. 

Hendelser som skjer i arbeidet ditt og på eiendommen din, kan fort få konsekvenser for kunder, besøkende eller andre.

Ansvarsforsikringen gir

 • juridisk hjelp til å avklare erstatningsansvaret
 • økonomisk sikkerhet hvis du må betale erstatning

Hva dekker ansvarsforsikringen?

Erstatningsansvar

Mangelfullt arbeid eller feil i produksjonen kan føre til alvorlige personskader eller skader på andres eiendeler – og kostbare erstatningskrav.

Forsikringene dekker erstatningsansvaret hvis du, en som jobber for deg, produksjonen eller eiendommen din forårsaker skade på personer eller eiendeler.

Hjelp av juristene våre

Får du et erstatningskrav mot deg, får du raskt hjelp av juristene våre til å finne ut om du er erstatningsansvarlige eller ikke.

Omfattes skaden av forsikringen, fører Gjensidige saken for deg og sparer deg for utgifter til advokat.

Rettslige sakskostnader

Hvis erstatningsansvaret må avgjøres i retten, dekker vi sakskostnadene.

Hva kan skje?

 • Landbruksvarene dine skader personer eller dyr.
 • Høyballer du selger inneholder skadelig mugg som gjør husdyr syke
 • Planter du selger inneholder smitte og skader andres planter.
 • Naboens drikkevannskilde blir forurenset etter avrenning fra jordet.
 • Husdyrene dine skader biler eller personer.
 • Under et arrangement på åpen gård skader en person seg på grunn av utstyr som er usikret.

Hva er beskyttet?

Ansvarsforsikringen omfatter alle sider av virksomheten din:

 • den faste forsikrede landbrukseiendommen
 • annen fast eiendom som inngår i driften
 • produksjoner på gården, for eksempel storfe- eller småfeproduksjon
 • tilleggsnæringer som gårdsutsalg eller Inn på tunet
 • yrkesskade og yrkessykdom for tilfeldige, ulønnede arbeidstakere

 

Mer om forsikringen

Ikke dekket av forsikringen
 • arbeidet med å rette opp feilen eller utføre den avtalte leveransen på nytt (kontraktsansvaret)
 • ansvar som fører, bruker eller eier av et kjøretøy
 • ansvar for yrkesskade 
 • bøter og overtredelsesgebyrer
 • ansvar for skade på det dere bruker, leier eller låner
Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er tilpasset driften din og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.

 • Hvis du ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.
 • Hvis du allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene dine.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er standardisert informasjon om hva forsikringene dekker og ikke dekker. Hensikten er å hjelpe deg med å sammenligne vilkår for ulike produkter.

Se alminnelige vilkår for alle landbruksforsikringer.

Usikker på hva du trenger?

Få kjenner forsikringsbehovet i norsk landbruk like godt som oss. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

De erfarne rådgiverne våre er klare til å hjelpe deg

Mange trenger også ...